Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trịnh Viết Oanh

10:45 02/10/2017

Liệt sĩ: Trịnh Viết Oanh
Năm sinh: 1943
Quê quán: Thôn bất bế xã đồng tâm huyện ninh giang tỉnh hải hưng cũ
Nhập ngũ: 04/1970
Đơn vị: C15 e38 f2
Cấp bậc: Binh nhất
Chức vụ:
Hy sinh: 21/5/1971
Nơi hy sinh: Gò cấm xã ái nghĩa đại lôc quảng đà quảng nam
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại: 01665350959
Địa chỉ: Thôn bất bế xã đồng tâm huyện ninh giang tỉnh hải hưng cũ

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình