Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trương Lương Trác

08:15 28/09/2016

Liệt sĩ: Trương Lương Trác
Năm sinh: 1951
Quê quán: Bảo Lý,Lý Nhân ,Hà Nam
Nhập ngũ:
Đơn vị: dự bị D394,E33
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: 13/6/1970
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

nơi hi sinh : Buôn Lung (Miên)

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: momoquet1209@gmail.com
Số điện thoại: 01242131970
Địa chỉ: số 38 ngõ 332 đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình