Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Giúp bạn xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Cập nhật lúc 10:03 11/06/2019

Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9; Nguyên Phó chỉ huy Chuyên gia Quân sự Binh đoàn 1 Campuchia kể về sự giúp đỡ của Quân đội nhân dân Việt Nam với nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot.

Bài 1: Đáp lơi kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu lước Campuchia

Đầu năm 1979, đáp ứng lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia, trên hướng chủ yếu, Quân đoàn 4 và lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiến công giải phóng thủ đô Phnôm Pênh ngày 7 tháng 1 năm 1979. Sau đó, cùng các đơn vị bạn mở rộng địa bàn giải phóng đất nước Chùa Tháp, cứu nguy dân tộc Bạn thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari. Đồng thời, với nhiệm vụ mở các đợt hoạt động tác chiến đánh địch, chấp hành mệnh lệnh của tiền phương Bộ Quốc phòng về giúp Bạn xây dựng thực lực cách mạng, Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức lực lượng chuyên gia và xây dựng trường đào tạo huấn luyện cho cán bộ Bạn.

Xây dựng lực lượng vũ trang giúp nước bạn
Trung tuần tháng 3 năm 1979, tôi đang là Tham mưu trưởng Trường Quân chính Quân đoàn, thì có quyết định của Thiếu tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh Quân đoàn điều về giữ chức Chỉ huy phó quân sự chuyên gia cho Binh đoàn 1, lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia; đây là đơn vị lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên tương đương cấp sư đoàn của Bạn được thành lập. Lúc đó, tôi lo lắng nhiều bởi phong tục, tập quán, ngôn ngữ ta bất đồng với Bạn, nhưng có sự động viên của các anh trong Ban Giám hiệu và các cơ quan Quân đoàn, tôi nhận nhiệm vụ trong điều kiện đơn vị Bạn còn gặp nhiều khó khăn về tổ chức, lực lượng và các mặt bảo đảm khác.


Trước Tổng tiến công mùa khô 1978 - 1979, Binh đoàn 1 của Bạn là một tổ chức trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia cùng phối hợp với Quân đoàn 4, chưa hình thành tổ chức cấp trung đoàn, biên chế 7 tiểu đoàn. Đây là những tiểu đoàn chủ lực đầu tiên của các đơn vị Khơme đỏ li khai được hình thành sau những cuộc binh biến chống đối lại chế độ Pôn Pốt - Iêng Xari trong năm 1978 ở Quân khu Đông và một số vùng đặc biệt. Binh đoàn được tổ chức trong quá trình các đơn vị ta mở chiến dịch phản công và phòng ngự trên đất Campuchia vào mùa mưa 1978. Trong quá trình tổ chức xây dựng, đặc biệt sau khi Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia ra đời ngày 2 tháng 12 năm 1978, kêu gọi đoàn kết toàn dân nổi dậy đánh đổ tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari, xóa bỏ chế độ tàn ác đẫm máu của chúng…tầng lớp thanh, thiếu niên xung phong gia nhập lực lượng vũ trang cách mạng, ở những vùng được bộ đội Việt Nam giải phóng và cả những vùng đang nằm trong sự quản lí kiểm soát của Ăng Ka.

Tổng tiến công
Khi ta mở chiến dịch Tổng tiến công giải phóng Phnôm Pênh, biên chế các đơn vị của Binh đoàn 1 chưa hoàn chỉnh, mỗi tiểu đoàn bộ binh khoảng 40 - 50 người. Được lệnh của Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia và Bộ chỉ huy Tiền phương của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Binh đoàn 1 của Quân đội cách mạng Campuchia do đồng chí Khang Sa Rin, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân cách mạng Campuchia kiêm Tư lệnh Binh đoàn 1, đồng chí Ních Huân làm Phó Tư lệnh cùng phối hợp với Quân đoàn 4 đảm nhiệm một hướng quan trọng, hiệp đồng cùng với các hướng khác và nổi dậy của quần chúng mở cuộc tiến công chiến lược giành thắng lợi quyết định cho cách mạng Campuchia. Quá trình tiến công Phnôm Pênh, Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 7 của Binh đoàn 1 cùng các đơn vị của Sư đoàn 7 đi đầu đội hình tiến vào giải phóng thủ đô Phnôm Pênh.
Để hoàn thành nhiệm vụ, tôi quán triệt tình hình nhiệm vụ cách mạng Campuchia, vừa tiếp cận đơn vị Bạn, học tập bồi dưỡng phương pháp giúp Bạn, học tiếng Khơme. Trong công tác giúp Bạn, chuyên gia quân sự Việt Nam được tổ chức thực hiện theo qui trình: “Ta làm giúp Bạn - Ta, Bạn cùng làm - Ta giúp, Bạn làm". Chỉ huy chuyên gia quân sự chúng tôi làm việc với các đồng chí chỉ huy Binh đoàn 1, Bạn và nắm tình hình chất lượng cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị.
Sở Chỉ huy Binh đoàn bố trí ở kế sân vận động Ô Lem Pích, thủ đô Phnôm Pênh, tôi được biết các đồng chí Mia Sa Xát Tha, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3; đồng chí Ôn Chơ Xan, Chính trị viên; đồng chí Meo Sầm Tô, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6; đồng chí Soc Khon, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 quê ở Bat Đom Boong và đồng chí Chiêu Sa Vát, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 11 đều ở trong lực lượng nổi dậy thuộc Sư đoàn 4 của đồng chí Hiêng Xom Rin. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều là người của các đơn vị của Quân đội Khơme đỏ trước đây. Hiện nay, họ là những cán bộ yêu nước của Quân đội nhân dân cách mạng Campuchia.


Đồng chí Mia Sa Xát Tha, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, quê ở Xvây Riêng, năm 1971 tham gia Quân đội Khơme Đỏ. Lúc mới xây dựng, đại đội của Xát Tha cùng ở chung với một đơn vị quân giải phóng Việt Nam thuộc Sư đoàn 9, cùng đi đánh Lon Non và ngụy Sài Gòn ở Prek Săng Đek Via Sua, ở đường 6. Năm 1972, chủ trương tách các đại đội Campuchia để thành lập các trung đoàn Khơme đỏ, nhiều chiến sĩ Campuchia không đồng ý, trong đó có Xát Tha. Sau đó Ban chỉ huy Sư đoàn 9 giải thích là các đồng chí Campuchia khi giải phóng xong đất nước phải có quân đội riêng, chừng đó Xát Tha mới đồng ý trở lại Quân đội Khơme đỏ. Đến năm 1977, Xát Tha làm Tiểu đoàn phó bộ đội địa phương Xvay Riêng. Khi học Nghị quyết của Trung ương Pôn Pốt, Xát Tha hết sức ngạc nhiên vì Nghị quyết nói: “Việt Nam là kẻ thù số một, kẻ thù truyền kiếp” Xát Tha không thể nào tin được, nhưng không dám nói với ai. Tháng 10 năm 1977, quân Pôn Pốt tiến công xâm lược sang huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh có tiểu đoàn của Xat Tha tham gia. Bọn chỉ huy tuyên truyền là sang tiêu diệt Sư đoàn 9 của Việt Nam. Tên Sư đoàn 9 làm cho Xat Tha nhớ lại biết bao kỉ niệm thân thiết. Xát Tha đã lừa bọn chỉ huy bằng cách tình nguyện đưa một bộ phận trinh sát đi trước qua Bến Cầu. Khi đến đất Việt Nam, Xát Tha bảo anh em giấu súng và đi tìm bộ đội Việt Nam, Xát Tha hỏi ngay tên chú Ba Hồng (tức đồng chí Võ Văn Dần, Sư đoàn trưởng); chú Tám Tùng (đồng chí Phạm Xuân Tùng, Chính ủy); chú Năm Tích (đồng chí Di Thiện Tích, Phó Sư đoàn trưởng) là những người chỉ huy Sư đoàn 9 mà Xát Tha còn nhớ rất rõ, khi Sư đoàn 9 trong đội hình của bộ đội chủ lực quân giải phóng miền Nam Việt Nam sang giúp lực lượng Khơme đỏ đánh Mỹ - ngụy Lon Non năm 1970 - 1971.
Qua tìm hiểu các đồng chí Binh đoàn 1, những cán bộ cộng sản chân chính yêu nước đều phát biểu: Ngày 17 tháng 4 năm 1975, các anh đổ xương máu nhiều lắm mới giải phóng được Phnôm Pênh, cũng nhờ có bộ đội Việt Nam. Bọn Pôn Pốt phản bội nhân dân, phản bội Tổ quốc, phản bội xương máu anh em chúng tôi. Do đó, chúng tôi phải làm lại cuộc cách mạng Campuchia. Chúng tôi thề không tiếc xương máu, chúng tôi tìm hiểu biết thêm một số đơn vị của Binh đoàn 1 trong đó có Tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn 6 là những tiểu đoàn mồ côi, vì tất cả cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đoàn đều bị Pôn Pốt - Iêng Xari giết hết cha mẹ.
Những đồng chí tôi nêu trên là điển hình của số cán bộ trong Quân đội Khơme đỏ trước đây còn lại. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ trung thành với nhân dân, có đạo đức cách mạng tốt đều bị Pôn Pốt giết. Chúng tôi nghĩ: Phải chi giờ này các anh còn sống để thấy ngày thắng lợi của nhân dân Campuchia và chung lưng nhau xây dựng Binh đoàn 1, xây dựng lại quân đội chân chính, cùng nhau đi vận động nhân dân tận diệt bọn Pôn Pốt bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng lại đất nước, còn bây giờ thì cán bộ cũ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong cuộc Tổng tiến công vừa qua, Quân đoàn 4 hành tiến đã gặp rất nhiều thanh, thiếu niên Campuchia yêu nước xin gia nhập vào hàng ngũ cách mạng; các đơn vị ta đã hướng dẫn các đội công tác tiếp nhận họ vào đội ngũ Binh đoàn Bạn. Nhiều người đã giúp đỡ bộ đội Việt Nam trong công tác phát động quần chúng, đưa nhân dân trở lại phum, sóc, giúp ta tuyên truyền những chính sách của Mặt trận và truy đánh, truy quét địch lẩn trốn.
Thực hiện chỉ thị của Tiền phương Bộ Tổng Tham mưu về giúp Bạn xây dựng lực lượng vũ trang trong năm 1979. Bộ Tư lệnh Quân đoàn ra chỉ thị chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức Binh đoàn 1. Quân đoàn yêu cầu đội ngũ chuyên gia phối hợp với Bạn tổ chức nâng cao chất lượng, phấn đấu cuối năm đạt chỉ tiêu của Bộ giao với tổng quân số xây dựng lực lượng Binh đoàn 1 khoảng 3 ngàn người. Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Tư lệnh Quân đoàn giao nhiệm vụ cho các đơn vị Sư đoàn 341, Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Lữ đoàn 22, Lữ đoàn 24, Lữ đoàn 71, Lữ đoàn 25. Bộ Tư lệnh Binh đoàn 1 cùng chuyên gia chịu trách nhiệm xây dựng củng cố các đơn vị của Binh đoàn đang quản lí: tuyển quân, bảo đảm trang bị, bảo đảm vật chất cho Binh đoàn… và Quân đoàn xác định Binh đoàn 1 là một đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. Các cơ quan, ngành có trách nhiệm giúp đỡ xây dựng; bộ phận chuyên gia có nhiệm vụ báo cáo theo chế độ và báo cáo tình hình theo ngành nghiệp vụ lên cơ quan Quân đoàn.

Đại tá Nguyễn Văn Giáp

 

Chia sẻ:

Các tin khác