Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Giúp bạn xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Cập nhật lúc 08:47 12/06/2019

Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9; Nguyên Phó chỉ huy Chuyên gia Quân sự Binh đoàn 1 Campuchia kể về sự giúp đỡ của Quân đội nhân dân Việt Nam với nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot.

Bài 2: Tiếp quản và bàn giao, rút quân

Tiếp quản Phnôm Pênh
Từ những tháng đầu mới tiếp quản Phnôm Pênh, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn 1 đã được các đơn vị Quân đoàn 4 và lực lượng chuyên gia quân sự chúng tôi hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, chống địch ngầm cài cắm, loại trừ phần tử hai mặt, cũng như kèm cặp cùng tham gia tác chiến, truy quét đánh địch, tham gia vận động quần chúng, giúp đỡ nhân dân, bảo vệ chính quyền cách mạng trên các địa bàn đảm nhiệm. Do yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên gia giúp Bạn trên các lĩnh vực ngày càng mở rộng, trong mùa mưa năm 1979, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra Nghị quyết thành lập Ban phụ trách công tác K (Campuchia) để thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ và Quân ủy Trung ương giải quyết mọi công việc có quan hệ với Campuchia; đồng thời là cơ quan Tổng Chuyên gia chỉ đạo các đoàn chuyên gia Việt Nam ở Campuchia. Ban phụ trách công tác K do đồng chí Lê Đức Thọ làm Trưởng ban, đồng chí Lê Đức Anh là Phó ban thứ nhất, các đồng chí Nguyễn Côn và Hoàng Thế Thiện làm Phó ban.
Đối với chuyên gia quân sự, nhiệm vụ chủ yếu là giúp Bạn củng cố, xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ chính quyền cách mạng. Về mối quan hệ công tác của các đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchia, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quy định: Đối với Bạn phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, phong tục, tập quán của Bạn. Mọi việc đều phải bàn bạc nhất trí với Bạn và cuối cùng do Bạn quyết định; ta không tùy tiện, không ép buộc. Phải luôn giữ vững đoàn kết hữu nghị với Bạn và nhân dân Bạn. Quan hệ giữa các đoàn chuyên gia của ta phải gắn bó mật thiết với nhau và gắn bó với các đơn vị quân đội của ta và Bạn đóng tại địa phương.


Xây dựng Binh đoàn 1 vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Quân đoàn chỉ đạo cho đội ngũ chuyên gia thực hiện các biện pháp để giúp lực lượng vũ trang của Bạn như: Quán triệt sâu sắc Cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản chân chính Campuchia. Tình hình nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới, xác định rõ kẻ thù, bạn, ta. Nâng cao tinh thần yêu nước chân chính, tinh thần quốc tế trong sáng, nâng cao ý chí chiến đấu, sẵn sàng tiếp tục hi sinh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế và nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật của quân đội cách mạng. Khẩn trương củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng trong Binh đoàn. Xây dựng các chế độ nề nếp công tác, làm việc, chính qui trong Binh đoàn. Chống tư tưởng thỏa mãn dừng lại, giảm sút ý chí chiến đấu, tự do vô kỉ luật, tinh thần dân tộc hẹp hòi, khắc phục tình trạng lỏng lẻo về tổ chức và sinh hoạt.
Để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Bạn, chuyên gia quân sự Việt Nam phải có phẩm chất cách mạng tốt, có năng lực giúp Bạn giỏi và phương pháp giúp Bạn đúng. Cán bộ, chiến sĩ nhận thức tốt về nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta xác định: “Giúp Bạn là tự giúp mình”; nâng cao lập trường tư tưởng, quan điểm quốc tế đúng đắn, xây dựng tình cảm trong sáng, nghiêm chỉnh chấp hành đúng đường lối quốc tế của Đảng, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất trong công tác chuyên gia giúp Bạn, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao; kiên quyết khắc phục tư tưởng ban ơn nước lớn, tư tưởng cá nhân, coi thường Bạn... Trong đó, nắm vững mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế của Đảng; ra sức làm tròn nghĩa vụ quốc tế; phải thường xuyên quán triệt Nghị quyết của Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Campuchia; nắm tình hình Binh đoàn 1; thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá ưu, khuyết điểm và những kinh nghiệm trong công tác tổ chức, xây dựng Binh đoàn, công tác chuyên gia giúp Bạn.
Những nỗ lực cố gắng của ta và Bạn, từ năm 1979 đến năm 1981, Binh đoàn 1 đã hoàn thành nhiệm vụ quân quản bảo vệ chính quyền cách mạng sau ngày giải phóng thủ đô Phnôm Pênh. Ngày 07 tháng 1 năm 1980, Binh đoàn đã tham gia duyệt và diễu binh kỉ niệm một năm chiến thắng. Binh đoàn đã phối hợp với các sư đoàn của Quân đoàn 4 hành quân truy quét địch trong 3 năm 1979 - 1981, chiến đấu 335 trận, diệt hàng trăm tên địch ngoài địa hình và gần 600 địch trong dân.
Cuối tháng 4 năm 1981, Bộ Quốc phòng Bạn quyết định Binh đoàn 1 thành cấp sư đoàn lấy phiên hiệu là Sư đoàn 196. Tổ chức biên chế theo Quyết định của Bộ Quốc phòng Bạn gồm 3 trung đoàn bộ binh 1, 2, 3, mỗi trung đoàn có 3 tiểu đoàn bộ binh. Các tiểu đoàn và đại đội trực thuộc có: Tiểu đoàn công binh; tiểu đoàn thông tin, tiểu đoàn pháo binh 122mm; tiểu đoàn pháo cao xạ... Quân số biên chế là gần 7 ngàn người. Với quan điểm: “Cách mạng Campuchia phải là sự nghiệp của chính nhân dân Campuchia đảm nhiệm”. Căn cứ nhiệm vụ của Bộ giao cho Quân đoàn; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu cùng Đoàn 478 về xây dựng lực lượng các mạng cho Bạn. Cuối tháng 4 năm 1981, Quân đoàn 4 bàn giao Sư đoàn 196 cho Bộ Tư lệnh Mặt trận 479 tiếp nhận và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp, toàn diện đối với Đoàn chuyên gia và Sư đoàn 196.
Về Mặt trận 479, Sư đoàn 196 đứng chân trên địa bàn tỉnh Bat Đom Boong, trong mùa khô 1981 - 1982, Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn 6 của Trung đoàn 2, Binh đoàn 1 cùng Sư đoàn 7 tiến công vào căn cứ lực lượng Sê Rê Ka tại tây - tây nam Tức Sóc. Trung đoàn 1 cùng với Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 812, Sư đoàn 309 đảm nhiệm địa bàn Pai Lin; Trung đoàn 2 ở Tà Sanh, Sâm Lốt cùng với Trung đoàn 250, Sư đoàn 309 làm nhiệm vụ phòng ngự trên tuyến 1 hướng quan trọng của Mặt trận 479…Trong những năm 1982 - 1983, các đơn vị của Sư đoàn 196 đã chiến đấu cùng với các đơn vị của Sư đoàn 309, Mặt trận 479 trong hoạt động truy quét đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, kiên cường giữ vững trận địa trên địa bàn phía tây tỉnh Bat Đom Boong.

Rút quân về nước
Tháng 5 năm 1983, Quân đoàn 4 rút quân về nước, tôi được điều về Phòng Quân huấn nhà trường, sau đó đi học lớp chỉ huy tham mưu cấp cao tại Học viện Quốc phòng. Năm 1987 được điều về làm Sư đoàn phó - Tham mưu trưởng Sư đoàn 9 đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở tỉnh Bần Tia Miên Chây thuộc địa bàn của Mặt trận 479. Qua thông tin tôi nắm được các đơn vị của Sư đoàn 196 trước đây tôi làm công tác chuyên gia đã trưởng thành và phát triển, các đơn vị đã lập nhiều thành tích trên mặt trận chiến đấu, đảm nhiệm thay thế địa bàn cho các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam ở phía trước.
Kể từ ngày thoát khỏi sự diệt vong của tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari, được sự giúp đỡ kịp thời, chí tình, chí nghĩa của nhân dân và Quân tình nguyện Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước campuchia, nhân dân đất nước Chùa Tháp có truyền thống kiên cường, sức sống mãnh liệt, bất chấp sự chống phá quyết liệt của kẻ thù và các thế lực phản động, đã phát huy cao độ khả năng và ý chí, đem hết tinh thần và nghị lực thúc đẩy cuộc hồi sinh kỳ diệu, đã đem lại nhiều kết quả trong sự nghiệp khôi phục và xây dựng lại đất nước Campuchia, thu được nhiều thắng lợi to lớn trên mọi lĩnh vực.


Đối với xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Bạn đã có sự trưởng thành, phát triển vững mạnh. Binh đoàn 1, nhiều cán bộ đã trưởng thành như: đồng chí Khang Sa Rin, Chánh thẩm phán toàn quyền Campuchia; đồng chí Ních Huân, Phó Tổng Tham mưu Quân đội Campuchia; đồng chí Căm Đa lên, Tư lệnh thành phố Phnôm Pênh… Khi nghỉ hưu, tôi vẫn giữ mối liên hệ với các đồng chí, giữ mãi tình bạn hữu nghị thân thiết lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam và Campuchia. 
Sau 10 năm, được sự giúp đỡ của nhân nhân và Quân đội nhân dân Việt Nam, đất nước Campuchia đã hồi sinh, phát triển. Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, cùng với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia yêu nước phải hi sinh xương máu rất nhiều…Hàng vạn bộ đội tình nguyện Việt Nam đã ngã xuống trên đất nước Chùa Tháp; hàng triệu người dân vô tội Campuchia bị giết. Trong thời gian gần đây, tình hình chính trường Campuchia tiềm ẩn những vấn đề bất ổn, kẻ thù đang ra sức xuyên tạc những việc làm, ý nghĩa của ta với cách mạng Bạn trước đây. Chúng ta cần có biện pháp hợp tác với Bạn, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, không để bóng ma Pôn Pốt quay trở lại trên đất nước Chùa Tháp. Không ngừng phát huy những giá trị, truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc trong nhiều thế kỉ qua đã có để tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia đời đời bền vững./.

Đại tá Nguyễn Văn Giáp

Chia sẻ:

Các tin khác