Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Kỷ niệm 75 năm Khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945/ 11-3-2020): Khơi nguồn sức mạnh truyền thống, tạo động lực bứt phá phát triển

Cập nhật lúc 16:51 11/03/2020

75 năm kể từ ngày Khởi nghĩa Ba Tơ giành thắng lợi (11-3-1945/ 11-3-2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, viết tiếp những chiến công mới.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Tơ lần thứ XVIII, những bài học kinh nghiệm từ Khởi nghĩa Ba Tơ tiếp tục được sáng tạo, vận dụng; góp phần lập nên nhiều thành tựu quan trọng, tạo đà và trở thành động lực cho công cuộc đổi mới, phát triển.

1. Huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, gần 100% đồng bào mù chữ. Thắng lợi của Khởi nghĩa Ba Tơ ngày 11-3-1945 đã thổi bùng một luồng sinh khí mới đến đồng bào các dân tộc anh em. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Ba Tơ biết đứng lên làm chủ vận mệnh chính mình, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất, ý chí quật cường, góp mồ hôi, xương máu để giải phóng và xây dựng quê hương, vun đắp tình đoàn kết các dân tộc. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Ba Tơ tiếp tục phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Ba Tơ đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện.

Nhìn lại các giai đoạn lịch sử huyện Ba Tơ và Đảng bộ địa phương, thật đáng tự hào: Đội Du kích Ba Tơ năm xưa trở thành LLVT cách mạng đầu tiên của nhân dân Quảng Ngãi dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng; Đội Du kích Ba Tơ là đơn vị tiền thân của LLVT nhân dân ở Nam Trung bộ và là một trong những lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Thắng lợi của Khởi Nghĩa Ba Tơ mở màn cho những thắng lợi kế tiếp của Đảng bộ, nhân dân địa phương, vun đắp nên truyền thống của một địa phương 2 lần đón nhận danh hiệu anh hùng (Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động). Hơn thế nữa, Khởi nghĩa Ba Tơ quật cường còn để lại những bài học thấm đẫm giá trị thực tiễn cách mạng; nhất là trong công cuộc lãnh đạo đổi mới, phát triển trong giai đoạn hiện nay.

A

Khu di tích khởi nghĩa Ba Tơ được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: chinhphu.vn.

2. Đầu tiên phải kể đến đó là bài học trong dự báo, nắm bắt thời cơ cách mạng. Khi ấy, chớp lấy thời cơ phát xít Nhật đảo chính thực dân Pháp ngày 9-3-1945, trưa ngày 11-3, Ban lãnh đạo khởi nghĩa đã họp khẩn tại chòi canh Suối Loa (Ba Động) quyết định chuyển hướng khởi nghĩa, sử dụng lực lượng quần chúng phối hợp với đội võ trang khởi nghĩa giành chính quyền tại huyện lỵ Ba Tơ ngay trong chiều 11-3. Sau đó, cuộc khởi nghĩa diễn ra đúng kế hoạch của Tỉnh ủy lâm thời và giành thắng lợi. Đến sáng 12-3, UBND cách mạng lâm thời và Đội Du kích Ba Tơ chính thức ra mắt, thành lập chính quyền nhân dân cách mạng huyện Ba Tơ.

Quán triệt sâu sắc bài học về dự báo, nắm bắt thời cơ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ba Tơ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phát huy trí tuệ và sức mạnh tổng hợp, sớm nhận định, đón bắt nhiều thời cơ, vượt qua thách thức, chủ động biến “nguy” thành “cơ” và hiện thực hóa thời cơ thành sản phẩm cách mạng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá rất kỹ những cơ hội, triển khai quyết liệt nhưng không thiếu sự thận trọng, quyết tận dụng thời cơ nhưng tránh rơi vào tư duy chủ quan nóng vội, phiến diện. Chính nhờ đó, Đảng bộ đã lãnh đạo địa phương đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 7,15%. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010): Năm 2016 đạt 1.097,7 tỷ đồng, năm 2019 đạt 1.363,02 tỷ đồng, dự kiến năm 2020 đạt 1.475,16 tỷ đồng... Ba Tơ trở thành địa phương dẫn đầu trong nhóm các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

Bài học về dự báo, tận dụng thời cơ còn được thể hiện rõ ở việc Đảng bộ huyện Ba Tơ tập trung lãnh đạo phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Công bằng mà nói, dù thời cơ chưa nhiều, có thời cơ chưa thật sự chín muồi, nhưng do khéo tận dụng, phát huy nên hiệu quả công tác kêu gọi thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ bước đầu đạt kết quả khả quan, với nhiều tín hiệu mới. Cấp ủy, chính quyền và nhất là các đồng chí cán bộ chủ trì, chủ chốt luôn quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, không bỏ lỡ các cơ hội đầu tư, cơ hội phát triển trên cơ sở thống nhất nhận thức và ban hành hệ thống chủ trương, cơ chế thông thoáng, phù hợp với thực tiễn cơ sở. Nhờ đó, tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 (tính đến tháng 2-2020) là 984,154 tỷ đồng, đầu tư cho 551 lượt công trình. Cùng với đó là việc kết hợp đầu tư xây dựng các khu dân cư, các trung tâm thương mại và một số công trình khác được đầu tư dần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn để đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã.

Bước vào nhiệm kỳ mới (2020-2025), vấn đề đặt ra là các cấp ủy, chính quyền địa phương phải biết cách tận dụng thời cơ và tạo ra thời cơ mới; đồng thời tiếp tục dự đoán, nắm bắt đúng, trúng thời cơ để đưa ra những quyết định, quyết sách đúng cho từng lĩnh vực, nhiệm vụ. Trong đó, cấp ủy chú trọng quán triệt sâu kỹ, tranh thủ những thuận lợi từ cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước; khơi dậy sức mạnh được hội tụ bởi sự đồng thuận “chung sức, đồng lòng” của nhân dân; đón bắt thời cơ có được từ hiệu ứng tích cực của xu thế chung từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... Đặc biệt, để có đủ năng lực đón bắt thời cơ, bên cạnh việc tập trung xây dựng, ban hành chủ trương, sáng tạo cụ thể hóa đường lối của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ngãi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các cấp ủy hết sức chú trọng đến công tác xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị. Tập trung bồi dưỡng, đào tạo nguồn lực chất lượng cao, đủ “tâm và tầm” để hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển địa phương trong tình hình mới.

3. Một vấn đề không thể không nhắc đến: Đó là Khởi nghĩa Ba Tơ đã thật sự giúp chúng ta càng thêm thấm thía bài học giá trị về việc biết dựa vào dân,  phát huy sức dân để hiện thực mục tiêu cách mạng mà Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi và Đội Du kích Ba Tơ đã từng phát huy hiệu quả, triệt để. Ngày đó Tỉnh ủy lâm thời và đội du kích chỉ vài chục người nhưng nhờ biết đoàn kết và biết dựa vào dân nên đã tạo được sức mạnh vô cùng to lớn để tiến hành đấu tranh khởi nghĩa. Cũng bởi thế, dân tin theo Đảng, hàng ngàn người đổ xuống đường, nhất tề giương cao ngọn cờ khởi nghĩa, xông lên đè bẹp kẻ thù và bè lũ bán nước.

Bài học dựa vào dân được Đảng bộ huyện Ba Tơ đặc biệt trân trọng, vận dụng trong suốt 17 nhiệm kỳ đại hội. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ địa phương tiếp tục phát huy cao độ, mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều dấu ấn rõ nét. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và chuyển biến ngày càng thiết thực, hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các phòng trào thi đua yêu nước được triển khai với nhiều nội dung thiết thực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã quan tâm, tập trung giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Quy chế dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tiến hành có nền nếp, đạt nhiều kết quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và toàn xã hội. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời; khối đại đoàn kết toàn dân được duy trì và củng cố.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời tổ chức triển khai, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, đoàn viên. Sự phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động quần chúng, tập hợp, động viên được sự đồng tình của các tổ chức thành viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc xây dựng và thực hiện cơ chế để phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện nghiêm túc, nhất là việc tham gia góp ý vào dự thảo nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vai trò giám sát và phản biện xã hội ngày càng được thể hiện rõ nét hơn.

Chăm lo cho dân, Đảng bộ huyện Ba Tơ tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác văn hóa - xã hội, kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đặc biệt, công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách xã hội, gắn với đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được hết sức chú trọng, quan tâm. Trong giai đoạn 2016-2020, ước tính huyện đã giải quyết việc làm mới cho khoảng gần 8.000 lao động. Từ năm 2014-2019, địa phương cũng đã tổ chức mở các lớp dạy nghề cho lao động với 39 lớp/1.756 người. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách hỗ trợ người nghèo, chính sách người có công với cách mạng, chính sách bảo hiểm cho người lao động được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt, tác động trực tiếp, tích cực đến đời sống của nhân dân.

Nhờ chăm lo cho dân, nên mọi chủ trương đường lối của Đảng bộ địa phương được quần chúng hưởng ứng, thực hiện triệt để. Đặc biệt, trong tổ chức đại hội đảng các cấp, cũng như việc phát huy trí tuệ, xây dựng dự thảo văn kiện, nhất là báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đã nhận được ý kiến đóng góp rộng rãi của quần chúng. Tất cả những kết quả đó mang đến niềm tin mạnh mẽ trong hiện thực hóa mục tiêu chính trị: Quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới; phát triển kinh tế theo hướng hiện đại gắn với phát triển xã hội theo hướng văn minh, an toàn; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, tăng cường quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị - xã hội; thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho nhân dân.

ĐINH NGỌC VỸ, Bí thư Huyện ủy Ba Tơ, Quảng Ngãi

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác