Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Lực lượng an ninh miền Nam góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Cập nhật lúc 08:23 01/05/2019

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc thắng lợi vẻ vang với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn- Gia Định ngày 30/4/1975. Đây là một trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Thắng lợi đó là sự kết tinh trí tuệ, sức mạnh của văn hóa¸, văn hiến lâu đời và truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo kiên định, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

 Để góp phần vào chiến thắng  chung đó, lực lượng CAND mà trực tiếp là các lực lượng ANMN đã quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Trung ương cục miền Nam, Bộ Công an và đã chủ động, tích cực chuẩn bị về mọi mặt, nhanh chóng triển khai lực lượng bước vào trận chiến đấu quyết định.

Tõ sau ngµy ký Hiệp định Pari (27/1/1973), thực hiện quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Bộ Công an đã xác định rõ nhiệm vụ chung của công tác công an là: chú trọng công tác phát triển lực lượng, phục vụ tốt nhiệm vụ cách mạng 2 miền Nam. Ngày 19/4/1974, Bộ Công an đã chủ động tham mưu cho Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 218 và Chỉ thị số số 219 về chính sách đối với tù hàng binh ngụy quân nguỵ quyền và công tác trấn áp phản cách mạng, giữ gìn trật tự an ninh vùng mới giải phóng. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Ban Nghiên cứu miền Nam (B90) khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các phương án tiến công, chiếm lĩnh quản lý vùng mới giải phóng ở miền Nam.

Hội nghị An ninh toàn miền lần thứ 2 (4/1974) cña Ban An ninh Trung ­ương cục đã xác định rõ: chấn chỉnh, củng cố tổ chức, cải tiến chế độ làm việc của các cấp an ninh….đào tạo cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là an ninh xã ấp; củng cố, tăng cường bộ phận tổ chức cán bộ của Ban an ninh các địa phương.  Ban An ninh Trung ­ương cục thành lập Tiểu ban trật tự để chỉ đạo công tác tiếp quản, quản lý vùng giải phóng; củng cố và kiện toàn Ban Bảo vệ chính trị, An ninh vũ trang, các Ban an ninh Khu, tỉnh, thành phố, đặc biệt Ban an ninh xã, ấp ở cơ sở. Bổ nhiệm cán bộ, điều động xuống phụ trách công tác an ninh ở các Khu, tỉnh và tham gia Uỷ ban liên hiệp quân sự 4 bên…

Bộ Công an liên tục mở những lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ chi viện ANMN, chú trọng vào các mặt công tác, như: Thu gom hồ sơ tài liệu của địch, khai thác để phục vụ công tác đánh địch trước mắt và lâu dài, phục vụ chiến dịch quân sự; công tác tổ chức trình diện học tập cải tạo cho các đối tượng an ninh, tình báo, Cảnh sát ngụy; truy quét các ổ nhóm vũ trang, trấn áp các tổ chức phản động tàn dư ngụy quân, ngụy quyền, số manh động chống phá chính quyền; bóc gỡ mạng lưới gián điệp cài lại, kẹt lại của địch; tổ chức thu gom vũ khí, vật liệu nổ; thu hồi sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy vv... Đặc biệt, luôn nhấn mạnh việc tăng cường công tác tư tưởng, khắc phục kịp thời các biểu hiện lơ là cảnh giác, nôn nóng, coi thường địch, đề phòng các khuynh hướng “tả - hữu” trong việc tiếp quản vùng mới giải phóng.

Lực lượng ANMN đã nêu cao ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, huy động tổng lực các lực lượng, biện pháp, hình thức đấu tranh, nhanh chóng đánh chiếm, tiếp quản các vị trí được phân công, phối hợp cùng các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân vừa tiến công vừa nổi dậy giành thắng lợi quyết định tới mặt trn Sài Gòn - Gia Định.

Cuộc Tổng tiến công và Nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta diễn ra qua 3 chiến dịch lớn: Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên toàn chiến trường, Ban An ninh Trung ­ương cục đã huy động hơn 13.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, gồm An ninh, Trinh sát vũ trang, Điệp báo, An ninh khu, tỉnh, huyện cùng với lực lượng công an do Bộ Công an chi viện vào gồm 4.500 cán bộ (có 1.012 cán bộ quê miền Nam và 3.488 cán bộ quê miền Bắc). Tiến hành đồng bộ các mặt hoạt động: Bảo vệ an toàn cơ quan đầu não, các cuộc hành quân, vận chuyển vũ khí, phương tiện của các hướng tiến công chiến lược, bảo vệ lực lượng vũ trang; tổ chức tiến công tiêu diệt các phần tử ác ôn, ngoan cố, đánh vào các căn cứ sào huyệt, trụ sở đầu não của địch ở các địa phương. Kết hợp chặt chẽ với các lực lượng khác tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nổi dậy tiến công, giành quyền làm chủ.

Lực lượng Trinh sát vũ trang và cơ sở an ninh thực hiện nhiệm vụ mở đường, tích cực dẫn đường đưa các lực lượng vũ trang địa phương tiến công đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu của địch, tiến công đánh chiếm và bảo vệ các mục tiêu được phân công, như: các cơ quan tình báo, an ninh, cảnh sát, chiêu hồi, Toà tỉnh trưởng, nhà giam của địch, Nhà máy điện, Nhà máy nước, Đài phát thanh… Tổ chức truy bắt, trừng trị các đối tượng đầu sỏ, ác ôn, tình báo gián điệp chiêu hồi, các phần tử phản cách mạng lẩn trốn. Đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình địch, nhất là các đối tượng tình báo, gián điệp, phản động nguy hiểm trên các địa bàn chiến lược, dọc các tuyến hành lang tiến công quân sự của bộ đội vv.

Đầu tháng 4/1975, thắng lợi dồn dập trên khắp chiến trường, cách mạng ở miền Nam đứng thời cơ chín muồi để mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vào trung tâm sào huyệt đầu não ngụy quyền tại Sài Gòn- Gia Định. Bộ Chính trị quyết định: phải nắm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện Tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng 4 năm nay. Ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định (mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh).

Ban An ninh Trung ương cục đã huy động tất cả mọi cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch gồm 1.500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban an ninh Trung ương cục và đặc khu, khoảng hơn 1.000 cơ sở của lực lượng an ninh hoạt động trong nội thành Sài Gòn - Gia Định đồng loạt ra quân thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Ban An ninh Trung ương cục khẩn trương chỉ đạo in ấn các loại thông báo, tài liệu phục vụ đăng ký trình diện cho các loại đối tượng, tài liệu hướng dẫn quản lý an ninh, trật tự ở thành phố, vùng mới giải phóng; kế hoạch đăng ký người nước ngoài và phương tiện thông tin liên lạc của họ vv.

Chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy vào trung tâm Sài Gòn và tổ chức việc chiếm lĩnh các cơ quan, công sở của địch, các lực lượng Điệp báo, Trinh sát vũ trang, An ninh Sài Gòn- Gia Định (An ninh T4) đã chỉ đạo mạng lưới cơ sở gấp rút điều tra, lập sơ đồ hệ thống bố phòng của địch, các tổ chức tình báo, gián điệp, cảnh sát, hệ thống kìm kẹp và các tổ chức đảng phái phản động, lập hồ sơ, phân loại các đối tượng nguy hiểm cần trấn áp; đồng thời chuẩn bị các thông cáo, khẩu hiệu để phục vụ nhiệm vụ tấn công chính trị vào tổ chức địch trong nội đô. Để phục vụ chiến dịch, Ban An ninh Trung ương cục đã thành lập 2 bộ phận: bộ phận chỉ đạo chung ở căn cứ và lực lượng tăng cường tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn. An ninh Sài Gòn- Gia Định hình thành 4 cánh quân tham gia cuộc tiến công đánh chiếm các mục tiêu: Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Bộ Chỉ huy Cảnh sát đô thành, Ty Cảnh sát Gia Định và một số Ty cảnh sát quận.

Từ sáng ngày 30/4/1975, khi lực lượng Quân giải phóng đồng loạt tiến công vào nội đô Sài Gòn-Gia Định, quân địch trong thành phố vô cùng hoang mang, hoảng loạn cực độ và phản kích tử thủ, chống trả rất điên cuồng, quyết liệt. Các mũi tiến công xung kích là lực lượng An ninh vũ trang, Trinh sát vũ trang nội thành không quản hy sinh, gian khổ, nhanh chóng cơ động lực lượng luồn sâu vào nội đô, nhất loạt tiến công tiêu diệt các ổ đề kháng vòng ngoài của địch, đồng thời cùng lực lượng quân sự và quần chúng nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu đã định.

10h 30 sáng ngày 30/4/1975, một cánh quân của lực lượng Trinh sát vũ trang nội đô (An ninh T4) do đồng chí Thái Doãn Mẫn (Tám Nam) chỉ huy đã nhanh chóng cơ động vào chiếm lĩnh khu Tổng Nha cảnh sát ngụy (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia), bảo vệ kho hồ sơ địch để lại khi rút chạy, nhanh chóng thu giữ, bảo quản cơ sở vật chất, phương tiện và nhiều tài liệu quan trọng khác... Tại Phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, cơ sở điệp báo của An ninh Sài Gòn- Gia Định (nhóm A10) cùng một số cơ sở nội tuyến khác của Đảng, quân đội đã nhanh chóng tiếp cận, gây sức ép, thuyết phục Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống Chính quyền Việt Nam Cộng hoà ra lời kêu gọi binh lính quân đội ViÖt Nam Céng hoµ ngừng bắn và bàn giao chính quyền cho cách mạng vào hồi 9h30 phút sáng ngày 30/4. Sự kiện này đã góp một phần quan trọng, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho các lực lượng vũ trang Quân giải phóng và nhân dân thành phố tiến công và nổi dậy chiếm lĩnh trọn vẹn các mục tiêu đã định và tránh được một cuộc đổ máu và tàn phá thành phố trước giờ ngưng tiếng súng. Vào 11giờ 30 phút ngày 30/4/1975, xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh độc lập và cắm lá cờ chiến thắng trên nóc Dinh. Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng.

Để có được chiến thắng huy hoàng đó, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh đã cống hiến cả tuổi trẻ, søc lùc, t©m huyÕt và trí tuệ của mình. Hàng nghìn đồng chí, đồng đội và các cơ sở quần chúng của lực lượng An ninh đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ miền Nam. Lực lượng ANMN đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên cường và tinh thần cách mạng tiến công mưu trí, sáng tạo và đã có những đóng góp xứng đáng về trí tuệ, sức lực góp phần cùng lực lượng Quân giải phóng và quần chúng toàn miền Nam nổi dậy đập tan bộ máy ngụy quân, ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Các thế hệ CAND và lịch sử dân tộc mãi mãi trân trọng, ghi ơn, tri ân sâu sắc sự hy sinh và cống hiến to lớn đó của ANMN cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.  

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban

                                                                                          Trung tá, Ths Lưu Thị Bích Ngọc     

Chia sẻ:

Các tin khác