Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chính trị

Tiếp tục triển khai hiệu quả "ngoại giao trực tuyến", "ngoại giao COVID"

Cập nhật lúc 09:01 09/07/2020

Đó là đề nghị của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng.

Chiều 8/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát kết quả triển khai công tác của Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2020 và đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020.