Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương sáng tri ân

Cụ Huỳnh Thúc Kháng - tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước

Cập nhật lúc 09:51 29/09/2016

Nhân kỷ niệm 140 năm ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2016)

Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Cuộc đời của Cụ Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước chân chính, đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, đồng thời là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, cả cuộc đời Cụ Huỳnh Thúc Kháng chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập.

Tài năng lãnh đạo của Cụ Huỳnh Thúc Kháng thể hiện xuyên suốt từ khi tham gia lãnh đạo phong trào Duy Tân, Viện Dân biểu Trung Kỳ và đặc biệt nổi bật khi Cụ tham gia chính quyền cách mạng, đảm nhận cương vị Quyền Chủ tịch nước trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Pháp (từ 31-5 đến 20-10-1946).

Trong quãng thời gian giữ cương vị Quyền Chủ tịch nước, thực hiện phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến", Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng đã điều hành Chính phủ tập trung vào các nhiệm vụ tối cao của toàn dân tộc, khéo léo, chủ động trong quan hệ đối nội, đối ngoại, tích cực chuẩn bị thế và lực của toàn dân, sẵn sàng đối phó với âm mưu mở rộng xâm lược của thực dân Pháp. Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân vạch trần tội ác và kiên quyết trấn áp những kẻ phản bội quyền lợi dân tộc, đe dọa sự tồn vong của chính quyền cách mạng, làm tổn hại tính mạng và lợi ích của nhân dân, đặc biệt là giải quyết vụ án Ôn Như Hầu.

Bác Hồ, cụ Huỳnh Thúc Kháng trong Chính phủ đầu tiên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng là người tiêu biểu cho chính sách đoàn kết của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ đã tích cực tham gia vận động và thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (25/9/1946) nhằm đoàn kết, tập hợp những cá nhân, tổ chức yêu nước chưa có điều kiện tham gia Mặt trận Việt Minh. Dưới sự lãnh đạo của Hội trưởng Huỳnh Thúc Kháng, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam đã thực hiện xuất sắc vai trò đoàn kết, tập hợp các cá nhân, tổ chức yêu nước cùng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của toàn dân.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng còn là nhà hoạt động văn hóa xuất sắc, thể hiện trên nhiều lĩnh vực văn học, báo chí, giáo dục.... Cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, nhân cách của cụ là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, thương nòi, luôn đặt lợi ích dân tộc trên hết, là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hết lòng vì dân, vì nước. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong Thư gửi toàn thể đồng bào sau ngày cụ Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng tạ thế: “Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao… lòng son, dạ sắt, yêu nước, thương nòi…, là người mà giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”. Lời đánh giá chân tình mà chuẩn xác của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Cụ Huỳnh Thúc Kháng chính là tượng đài muôn thuở tôn vinh một nhà yêu nước chân chính. Tấm gương ấy mãi mãi lưu danh với mọi thế hệ.

Tư tưởng, nhân cách cao đẹp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Cuộc đời hoạt động cách mạng và nhân cách cao đẹp, tài năng đức độ của Cụ là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau học tập và noi theo./.

Thuy Thủy

Chia sẻ:

Các tin khác