Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Hoạt động của hội

Khắc phục bệnh tật, phấn đấu vươn lên, thương binh tàn nhưng không phế!

Cập nhật lúc 17:32 27/09/2016

Hơn 70 năm đã trôi qua, ngày 27-7-1947 tại Đại Từ, Thái Nguyên đã diễn ra cuộc mít tinh trọng thể ủng hộ các chiến sĩ bị thương, Bác Hồ đã gửi thư và tặng quà cho các thương binh và gia đình liệt sĩ, trong thư Bác nhấn mạnh: “Ngày 27-7 năm nay là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh”. Bác còn căn dặn anh em thương binh, bệnh binh: “khắc phục bệnh tật, phấn đấu vươn lên, tàn nhưng không phế”…

 

Bác Hồ, Bác Tôn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội viếng anh hùng liệt sĩ nghĩa trang

Mai Dịch, Hà Nội.

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng mãi mãi phát triển mạnh mẽ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn ngày ngày 27 tháng 7 hằng năm làm ngày thương binh toàn quốc (sau đổi thành ngày thương binh liệt sĩ). Ngày 27/7/1947 là ngày thương binh liệt sĩ đầu tiên ở nước ta, trở thành một trong những ngày truyền thống tốt đẹp thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của nhân dân ta và lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cả nước.

Thấm nhuần sâu sắc đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện lời dạy ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ” , Đảng, Nhà nước, nhân dân và LLVT nhân dân ta luôn luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn và làm được nhiều việc tốt để tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, quí trọng đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nước. Những việc làm đó không những có ý nghĩa về mặt đạo lý mà còn có tác dộng thiết thực tạo động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) Việt Nam XHCN.

Trong giai đoạn cách mạng mới, chúng ta càng phải phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc xác định đối tượng cũng như các chính sách ưu đãi đối với người có công cần phải được thực hiện cho phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, làm tốt chính sách đối với người có công với cách mạng là một giải pháp quan trọng góp phần ổn định chính trị, xã hội, tăng cường trách nhiệm công dân, nâng cao lòng tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa yêu nước chân chính để xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bởi vậy cần tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện các chính sách xã hội đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với nước mới thực hiện được những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới:

Trước hết, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Kế thừa truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy chiến đấu theo chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Dân tộc ta “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” chấp nhận những thử thách vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh để giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Để có chiến thắng to lớn ấy, hàng triệu chiến sỹ, đồng bào ta đã hy sinh, hàng triệu người khác bị thương tật hoặc gánh chịu di họa của chiến tranh suốt phần còn lại của cuộc đời. Cả dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi ghi tạc công ơn những người đã dùng máu đào “tô thắm lá cờ Tổ quốc”. Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/1947, Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào…Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”. Quan điểm của Bác Hồ về trách nhiệm chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng cũng là trách nhiệm và tình cảm của toàn dân đến với họ. Thấu hiểu sự hy sinh mất mát của hàng triệu người con của dân tộc, trước khi đi xa, Người còn dặn lại: “Đối với những người dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sỹ, bộ đội, công an, dân quân, du kích, thanh niên xung phong…) Đảng, Chính phủ và đồng bào tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh”.

Thứ hai, cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Sinh thời, Người thường dạy: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào” bởi vậy “Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, giúp đỡ những người con anh dũng đó”. Thực hiện quan điểm, tư tưởng của Người, năm 1946 ở Thuận Hóa (Huế) đã thành lập “Hội giúp binh sỹ bị nạn”. Hoạt động của Hội đã lan tỏa ra nhiều nơi khác trong cả nước và sau được đổi thành “Hội giúp binh sỹ bị thương”.

Với quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Bác Hồ đã đề ra phương châm thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ thật rõ ràng, phù hợp với đạo lý truyền thống của dân tộc và hoàn cảnh đất nước: “Đồng bào sẵn sàng giúp đỡ, Chính phủ ra sức nâng đỡ, anh em có quyết tâm thì nhất định dần dần tự túc được”. Từ tư tưởng, đạo đức, tác phong đến từng lời dạy của Bác, theo sự phát triển của cách mạng đã trở thành phương châm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc người có công với cách mạng, trở thành thế kiềng ba chân: Nhà nước - cộng đồng và đối tượng nỗ lực vươn lên. Tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ về xã hội hóa chăm sóc người có công đã được Đảng và Chính phủ ta triển khai, phát triển rộng khắp, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, càng tiến gần đến thắng lợi càng nhiều cam go. Sự hy sinh và thương vong càng nhiều. Hồ Chủ tịch đã chủ trương phát động phong trào đón thương binh về làng chăm sóc. Theo Hồ Chí Minh không ai có thể chăm sóc thương binh tốt hơn những người thân, người ruột thịt. Việc đón thương binh về làng nuôi dưỡng vừa phù hợp với nguyện vọng của nhân dân vừa tạo điều kiện để thương binh tham gia vào hoạt động có ích cho xã hội. Với sự chỉ bảo cụ thể và lòng hăng hái cố gắng của đồng bào, với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, phong trào đón thương binh về làng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vận động đã được hưởng ứng mạnh mẽ đặc biệt là Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình,…. Phong trào đó duy trì suốt chiều dài lịch sử của cuộc cách mạng. Đến nay nó đã phát triển thành một trong năm chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” và giúp thương, bệnh binh nặng ổn định thương tật, bệnh tật tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về chính sách đối với người có công với cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nhãn quan chính trị của một nhà cách mạng tài ba, anh hùng giải phóng dân tộc và là một nhà văn hóa lớn. Chính sách đối với người có công trong quan điểm của Hồ Chí Minh đã thể hiện sự tri ân của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với những người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập của nước nhà đồng thời cũng phù hợp với truyền thống đền ơn đáp nghĩa của cha ông ta.

Thấm nhuần và quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với Tổ quốc là một trong những chính sách lớn, có vị trí quan trọng trong chiến lược con người. Chính sách đó đã đặt con người ở vị trí trung tâm, coi con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển, chính sách của Đảng ta đối với con người, đặc biệt là những người đã chịu nhiều hy sinh mất mát, có nhiều cống hiến cho cách mạng, không chỉ có ý nghĩa to lớn cho bản thân đối với bản thân các đối tượng chính sách, mà còn tác động sâu sắc đến tình cảm, tư tưởng, ý thức chính trị của mọi tầng lớp nhân dân.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 68 năm qua công tác chăm sóc thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trên cả ba lĩnh vực: Chính sách, sự hỗ trợ, phong trào chăm sóc của cộng đồng và sự tự vươn lên của đối tượng đã không ngừng được đổi mới, phát triển ngày càng hiệu quả và thiết thực. Đặc biệt là trong những năm đổi mới và hội nhập quốc tế, chính sách ưu đãi người có công đã từng bước được luật hóa, cải cách toàn diện, trở thành một chính sách lớn, chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Nhiều chính sách, chế độ và tổ chức vận động của toàn dân, toàn quân chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công đã giải quyết những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Gần 70 năm qua, thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước đã phát triển rộng khắp cả nước, về những chương trình (nhà tình nghĩa; Quĩ đền ơn đáp nghĩa; Sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc thương binh nặng, chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi; phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng,...) với mục tiêu và trách nhiệm rõ ràng, nội dung cụ thể và những đảm bảo cần thiết đã thực sự mạng lại những kết quả to lớn. Hầu hết các địa phương, các xã, phường, đơn vị được Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, xây dựng hàng nghìn công trình tình nghĩa với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Đến nay cả nước đã có hàng nghìn nghĩa trang liệt sĩ. Nhiều nghĩa trang liệt sĩ đã trở thành những công trình văn hoá-lịch sử, những tên gọi quen thuộc, thân thương ở từng địa phương. Nhiều công trình tưởng niệm liệt sĩ đã được xây dựng, củng cố, trong đó đã có hàng nghìn nhà bia tưởng niệm ghi tên liệt sĩ ở xã, phường nguyên quán của liệt sĩ trên khắp các địa phương của cả nước. Chặng đường phát triển của công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với nước trong 66 năm qua là hết sức to lớn. Đời sống của thương binh, gia đình liệt sĩ từng bước được cải thiện, bảo đảm cho gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình khu dân cư hiện tại theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Hội nghi Trung ương 5 khóa XI.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với lòng chi ân thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước, toàn Đảng, toàn dân và LLVT nhân dân ta càng thấm nhuần sâu sắc đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc đền ơn đáp nghĩa, với lòng quí trọng và biết ơn của thế hệ hôm nay chi ân với lớp người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, là đòi hỏi của công cuộc xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, là yêu cầu của sự nghiệp giáo dục các thế hệ người Việt Nam về lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Nhiệm vụ cao quí này đã được Đảng, Nhà nước và toàn dân, toàn quân ta thực hiện bằng chính trách nhiệm của những người đang sống. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về việc: “Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có công có mức sống từ trung bình trở lên” , tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách xã hội - chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời quán triệt sâu sắc đợt học tập rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Trung tướng Lê Văn Hân

 

 

 

Chia sẻ:

Các tin khác