Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà tĩnh có mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ Tây Ninh

Cập nhật lúc 09:29 06/08/2020

(ĐTTA) - Sau khi đăng tải danh sách liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh có mộ phần tại Vĩnh Long, Tạp chí điện tử Tri Ân nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ bạn đọc. Ngày 05.08,cựu chiến binh Trần Minh Phương tiếp tục cung cấp các thông tin về liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương. Tạp chí sẽ tiếp tục đăng tải các thông tin trên. Tạp chí xin trân trọng đăng tải, giới thiệu tới bạn đọc và thân nhân liệt sĩ. Mọi thông tin chi tiết về các liệt sĩ trong danh sách trên đề nghị liên hệ với cựu chiến binh Trần Minh Phương, số điện thoại: 0984.783.598; hoặc Tạp chí điện tử Tri Ân, địa chỉ: số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Phần 1: Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh.

1. Bùi Sĩ Khánh, sinh năm: 1955, quê quán: Lục Giã, Con Cuông,Nghệ An, hy sinh ngay: 17/01/1983
2. Đinh Xuân Thanh, sinh năm:1939, quê quán: Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An, hy sinh ngay: 01/10/1968
3. Đỗ Minh Hoàn , quê quán: Lục Giã, Con Cuông,Nghệ An , hy sinh ngay: 19/07/1982
4. Hà Ngọc Thủy , sinh năm:1955, quê quán: Đông Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 22/12/1978
5. Hà Văn Cúc, sinh năm:1954, quê quán: Mến Sơn, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 16/07/1978
6. Hà Văn Thuyên, sinh năm:1959 , quê quán: Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 23/05/1978
7. Hùng Văn Đoán, quê quán: Đòn Phục, Con Cuông,Nghệ An, hy sinh ngay: 06/08/1978
8. Lê Hồng Tinh, sinh năm:1960, quê quán: Mẫu Đức, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 4/2/1979
9. Lê Văn Toàn, sinh năm:1957, quê quán: Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 07/10/1978
10. Lê Viết Khoa, sinh năm:195, quê quán: 7 Lăng Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 23/09/1978
11. Lộc Văn Thanh, sinh năm:1960, quê quán: Chi Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 10/10/1978
12. Lữ Văn Mài , sinh năm:1959, quê quán: Đôn Phúc, Con Cuông, Nghệ An, hy sinh ngay: 22/05/1978
13. Lương Trung Ngọc, sinh năm:1958, quê quán: Thạch Ngan, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 13/07/1978
14. Lương Văn Chính, sinh năm:1959, quê quán: Đôn Phúc, Con Cuông, Nghệ An, hy sinh ngay: 30/04/1978
15. Lương Văn Duy , sinh năm:1958, quê quán: Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 03/12/1979
16. Lương Văn Hoa , sinh năm:1960, quê quán: Thanh Ngạn, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 22/05/1978
17. Lương Văn Minh , sinh năm:1959, quê quán: Chi Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 03/11/1978
18. Nguyễn Văn Tựu , sinh năm:1959, quê quán: Bãi Phú, Con Cuông, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 03/11/1978
19. Trần Quốc Hòan , sinh năm:1958, quê quán: Bòng Khô, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 30/08/1978
20. Vi Đức Cường , sinh năm:1958, quê quán: Chi Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 07/10/1978
21. Vi Văn Dậu , sinh năm:1959, quê quán: Mạn Sơn, Con Cuông, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 30/04/1978
22. Vi Văn Sao , sinh năm:1956, quê quán: Muôn Sơn, Con Cuống, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 02/12/1978
23. Bùi Văn Thế , quê quán:  Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 19/4/1981
24. Cao Danh Trọng, sinh năm:1959, quê quán: Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 26/12/1978
25. Cao Đình Vận, sinh năm:1959, quê quán: Đ7 Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 04/06/1978
26. Cao Đức Lâm, sinh năm:1952 , quê quán: Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 08/02/1978
27. Cao Đức Sĩ, sinh năm:1942 , quê quán: Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 09/09/1972
28. Cao Như Huệ, sinh năm:1947, quê quán: Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 23/02/1969
29. Cao Xuân Cừ, sinh năm:1959, quê quán: Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 31/12/1978
30. Cao Xuân Khuê, sinh năm:1944 , quê quán: Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 16/09/1968
31. Chu Văn Tá , sinh năm:1956, quê quán: Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 02/06/1979
32. Chu Văn Tiềm, sinh năm:1938 , quê quán: Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 01/01/1969
33. Chu Văn Tiến, sinh năm:1954 , quê quán: Điện Thắng, Điện Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 25/06/1978
34. Đàm Ngọc An, sinh năm:1955, quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 31/08/1978
35. Đặng Văn Đức, sinh năm: 1958, quê quán: Diễn Bình, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 19/07/1978
36. Đặng Xuân Cung, sinh năm:1955, quê quán: Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 25/11/1978
37. Đào Xuân Tuyên, sinh năm:1957, quê quán: Diễn Bích, Diễn Châu,Nghệ An , hy sinh ngay: 25/10/1979
38. Đậu Hồng Bỏ , sinh năm:1955 , quê quán: Diện Bích, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 05/02/1979
39. Đậu Văn Hùng, sinh năm:1958, quê quán: Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 23/06/1978
40. Đậu Văn Sơn , quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 8/10/1978
41. Đinh Hồng Sơn, sinh năm:1957, quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 25/07/1978
43. Đinh Viết Thịnh, sinh năm:1956, quê quán: Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 01/10/1979
44. Đinh Viết Thịnh, sinh năm:1956, quê quán: Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 10/01/1978
45. Đinh Viết Vinh, sinh năm:1953, quê quán: Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 21/07/1978
46. Đỗ Trọng Lan, sinh năm:1959 , quê quán: Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 01/02/1979
47. Đoàn Văn Hoà, sinh năm:1961 , quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu,Nghệ An , hy sinh ngay: 16/10/1982
48. Đoàn Xuân Tứ, sinh năm:1957, quê quán: Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 04/02/1979
49. Dương Đức Thắng, sinh năm:1958, quê quán: Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 02/04/1982
50. Dương Văn Diễn, sinh năm:1958 , quê quán: Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 04/05/1978
51. Dương Văn Hạc, quê quán: Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 12/05/1969
52. Hồ Danh Tuyên, sinh năm:1958, quê quán: Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 09/08/1978
53. Hồ Sỹ Quang , sinh năm:1955, quê quán: Khu Vực 1, T Trấn Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 12/03/1983
54. Hồ Văn Minh , sinh năm:1958 , quê quán: Diễn Thường, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 9/4/1979
55. Hồ Văn Sĩ , sinh năm:1959 , quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 10/09/1978
56. Hoàn Ngọc Hương, sinh năm:1960 , quê quán: Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 13/09/1978
57. Hoàng Công Phúc, sinh năm:1957, quê quán: Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 09/09/1978
58. Hoàng Hữu Thế , sinh năm:1957 , quê quán: Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 08/08/1978
59. Hoàng Ngọc Cảnh, sinh năm:1958, quê quán: Diễn Lợi, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 25/09/1978
60. Hoàng Sĩ Tương, sinh năm:1959, quê quán: Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 01/08/1978
61. Hoàng Văn Lý , sinh năm:1957, quê quán: Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 16/05/1978
62. Hoàng Văn Minh , sinh năm:1958, quê quán: Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 31/07/1978
63. Hoàng Văn Quang , sinh năm:1954, quê quán: Diễn Ký, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 05/02/1979
64. Hoàng Văn Sự , sinh năm:1958 , quê quán: Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 24/05/1978
65. Hoàng Xuân Nguyên , sinh năm:1959 , quê quán: Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 10/11/1978
66. Lê Đình Nhu , sinh năm:1959 , quê quán: Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 20/08/1978
67. Lê Đức Tài, sinh năm:1958 , quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 03/06/1984
68. Lê Kim Lệ , sinh năm:1946 , quê quán: Diễn Tường, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 08/05/1969
69. Lê Minh Đào, sinh năm:1955, quê quán: Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 28/02/1978
70. Lê Thanh Lâm, sinh năm:1947, quê quán: Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 04/01/1973
71. Lê Trung Thông , quê quán: Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 30/9/1977
72. Lê Văn Song, sinh năm:1959 , quê quán: Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 12/12/1978
73. Lê Văn Tuất, sinh năm:1947, quê quán: Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 20/05/1969
74. Lê Văn Tuất , sinh năm:1949 , quê quán: Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 05/1969
75. Lê Viết Hùng, sinh năm:1959, quê quán: Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 31/08/1978
76. Lê Xuân Hoa, sinh năm:1959, quê quán: Diễn Hoàng, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 18/8/1978
77. Lê Xuân Thắm, sinh năm:1953, quê quán: Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 22/11/1978
78. Lưu Văn Mao, sinh năm:1959, quê quán: Phú Hậu, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 14/05/1978
79. Lưu Văn Thắng, sinh năm:1959, quê quán: Phó Hậu, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 13/08/1978
80. Lưu Văn Thọ, sinh năm:1954, quê quán: Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 24/09/1978
81. Mai Mỹ Yên, sinh năm:1959 , quê quán: Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 15/05/1980
83. Ngô Quang Ngô, sinh năm:1924, quê quán: Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 1946
84. Ngô Văn Biển , sinh năm:1947, quê quán: Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 14/09/1973
85. Ngô Văn Sân, sinh năm:1959, quê quán: Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 31/01/1979
86. Nguyễn Bách Chiến, sinh năm:1959 Diễ
 

 

ĐTTA

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác