Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nội chính

An ninh Miền Nam đấu tranh làm thất bại các chương trình, kế hoạch tình báo, gián điệp của Mỹ và chính quyền Sài Gòn góp phần giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc

Cập nhật lúc 15:40 30/04/2017

Trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam, đế quốc Mỹ đã kỳ công xây dựng và tổ chức mạng lưới tình báo, gián điệp, cảnh sát đặc biệt rộng khắp miền Nam từ thành thị đến nông thôn, rừng núi để chống phá và đối phó với phong trào cách mạng miền Nam. Cơ quan tình báo Mỹ CIA, DIA đặt nhiều chi nhánh tại miền Nam, núp dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, ngụy trang hoạt động dưới nhiều hình thức đa dạng từ cấp Trung ương đến tận cơ sở; vừa trực tiếp tổ chức các kế hoạch tình báo, gián điệp, vừa chỉ đạo các cơ quan đặc biệt của ngụy quyền Sài Gòn, thâm nhập, chi phối các đảng phái chính trị phản động, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức giáo phái ở miền Nam Việt Nam.

Ngay từ ngày đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, các cơ quan tình báo Mỹ đã trực tiếp hỗ trợ, tài trợ, giúp chính quyền Sài Gòn xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy an ninh, tình báo, gián điệp, cảnh sát đặc biệt đồ sộ, tinh vi từ Trung ương đến tận xã, ấp với hàng trăm tổ chức mang các danh nghĩa khác nhau và có khoảng hơn 300.000 tên (chưa kể mạng lưới mật báo viên, cơ sở ngầm, chỉ điểm). Để phục vụ cuộc chiến tranh xâm lược, tìm diệt, bình định cách mạng miền Nam, Mỹ - ngụy liên tục triển khai nhiều chính sách đàn áp hết sức thâm độc: Tố cộng, diệt cộng, tình báo hóa, tình báo đại chúng, các kế hoạch Phượng Hoàng, Thiên Nga… nhằm phát hiện, tiêu diệt cơ sở và lực lượng cách mạng; các chương trình bình định, chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, chiêu hàng, mua chuộc, lôi kéo, lung lạc tinh thần của cán bộ và nhân dân miền Nam, đánh phá hạ tầng cơ sở của cách mạng, tìm mọi cách để tranh thủ “trái tim, khối óc” của quần chúng nhân dân miền Nam… Đấu tranh chống hoạt động tình báo, gián điệp của Mỹ - ngụy trở thành một nhiệm vụ công tác lớn, thường xuyên, cực kỳ quan trọng của lực lượng An ninh miền Nam (ANMN) trong suốt quá trình kháng chiến, nhằm phòng chống, nội gián, bảo vệ nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ lực lượng cách mạng, bảo vệ bí mật chủ trương, đường lối và các kế hoạch hoạt động quân sự; thu thập tin tức, tài liệu để chủ động đối phó với địch…

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Công an và Trung ương Cục, thực hiện chỉ thị và định hướng công tác an ninh của Ban An ninh Trung ương Cục, các lực lượng ANMN trên toàn miền vừa chủ động vũ trang trực tiếp chiến đấu chống địch, vừa tích cực tấn công tiêu diệt địch, bảo vệ mình, xây dựng lực lượng vững mạnh, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ sở cách mạng, bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến của Trung ương Cục, các khu ủy, tỉnh ủy, huyện ủy, bảo vệ ANTT vùng giải phóng v.v… Trong đó luôn coi trọng hàng đầu công tác xây dựng, củng cố, phát triển lực lượng về chính trị, tập trung thực hiện công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các cơ quan tình báo, gián điệp của Mỹ - ngụy, các tổ chức trá hình, các cơ quan đàn áp, bình định, chiêu hàng, chiêu hồi và các đảng phái phản động để kịp thời tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục, các khu ủy, tỉnh ủy trong công tác đánh địch, bảo vệ nội bộ, củng cố và phát triển cơ sở quần chúng.

Lực lượng ANMN đã vận dụng sáng tạo nhiều hình thức tổ chức để đẩy mạnh phong trào “phòng gian bảo mật” trong cơ quan, đơn vị kháng chiến, trong nhân dân ở vùng giải phóng và khu căn cứ. Hướng dẫn quần chúng giữ gìn an ninh trật tự, tổ chức bảo vệ hành lang vận chuyển, căn cứ hậu cần – kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chiến đấu của quân giải phóng. Lực lượng điệp báo ANMN đã cài cắm nhiều người và cơ sở vào các cơ quan đầu não quan trọng, cơ mật thiết yếu của ngụy, như: Hạ nghị viện, Bộ Tổng tham mưu, Ban tiếp liệu sân bay Tân Sơn Nhất và một số tổ chức hội đoàn, cơ quan thông tấn báo chí…Chỉ tính đến tháng 9.1974, lực lượng ANMN đã xây dựng được 18.480 cơ sở bí mật, riêng điệp báo xây dựng được 218 cơ sở từ cấp xã trở lên. Qua những hoạt động này đã nắm được và cung cấp nhiều nguồn tin tức rất có giá trị về số đối tượng làm tình báo, gián điệp, số phản động nguy hiểm, cung cấp cho lực lượng an ninh chủ động tổ chức công tác phòng ngừa, xử lý, phục vụ công tác đánh địch và bảo vệ cơ sở cách mạng. Chủ động phát hiện, đấu tranh bóc gỡ nhiều vụ nội gián nguy hiểm trong nội bộ, góp phần thuần khiết nội bộ; phát hiện, trấn áp kịp thời các hoạt động chống phá của kẻ thù, ngăn chặn các sơ hở mà kẻ địch có thể lợi dụng. Chỉ tính từ năm 1963 đến năm 1965, lực lượng ANMN đã phát hiện và bóc gỡ 277 vụ nội gián, trong đó có 16 vụ từ cấp huyện trở lên. Với sự giúp đỡ, phối hợp của quần chúng, lực lượng an ninh cũng đã phát hiện và bắt giữ được nhiều tên gián điệp, gián điệp biệt kích xâm nhập vào vùng giải phóng, phát hiện hàng trăm tên tình báo viên, mật báo viên, chỉ điểm, nhân viên phượng hoàng của địch đánh ra vùng giải phóng và khu căn cứ, trong đó có nhiều tên do địch lôi kéo, cài cắm lại trong nội bộ ta….

Bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, lực lượng ANMN nhanh chóng quán triệt tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị, khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt, củng cố tổ chức, cải tiến chế độ làm việc của an ninh các cấp, kiện toàn các ban bảo vệ chính trị, an ninh vũ trang, Trinh sát vũ trang và các ban an ninh khu, tỉnh, thành phố, đặc biệt an ninh xã ấp; bổ nhiệm, điều động cán bộ xuống phụ trách công tác an ninh khu, tỉnh; gấp rút đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ về công tác tiếp quản, quản lý hành chính, quản lý an ninh trật tự ở đô thị, công tác thu gom hồ sơ địch, vũ khí, vật liệu nổ, văn hóa phẩm phản động đồi trụy, phân loại lập hồ sơ đối tượng nguy hiểm cần trấn áp, chuẩn bị đầy đủ thế và lực đón thời cơ mới, chuẩn bị sẵn sàng bước vào trận chiến đấu cuối cùng giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với các đại biểu Anh hùng dự Đại hội tuyên dương Anh hùng các lực lượng An ninh nhân dân miền Nam, tháng 6-1976

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên toàn chiến trường và phục vụ cuộc tổng tiến công và nổi dậy, Ban An ninh Trung ương Cục đã huy động tổng lực hơn 13.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng ANMN (trong đó có hơn 1.500 cán bộ Ban An ninh Trung ương Cục và khu, hơn 1.000 cơ sở của lực lượng an ninh hoạt động trong nội thành) tham gia tiến công địch trên nhiều hướng, nhiều mũi, đánh thẳng vào các căn cứ sào huyệt cơ quan đầu não của địch ở các khu, tỉnh; tổ chức công tác tuyên truyền, phát động quần chúng nổi dậy, trừng trị, xử lý bọn gián điệp, tình báo, chiêu hồi, đầu sỏ ác ôn, chiếm lĩnh các mục tiêu được phân công, truy kích số đối tượng phản cách mạng lẩn trốn; tiếp quản, thu hồi tài liệu, phương tiện của địch bỏ

 lại, giải thoát tù nhân… An ninh Sài Gòn - Gia Định (An ninh T4) nhanh chóng đưa lực lượng di chuyển vào nội đô, áp sát các cơ quan đầu não của địch đã được phân công, như: Cảnh sát Đô thành, Tổng nha Cảnh sát ngụy và kịp thời chiếm lĩnh trụ sở Tổng nha Cảnh sát ngụy quyền, thu giữ, tiếp quản hồ sơ, tài liệu địch bỏ lại vào hồi 10h30 ngày 30.4.1975; các cơ sở của An ninh T4 cũng nhanh chóng có mặt từ sớm tại Phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, áp sát, tiếp cận thuyết phục Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi binh sĩ ngừng bắn, bàn giao chính quyền cho cách mạng, góp phần tránh một cuộc chiến tranh tàn phá khốc liệt trong thành phố và sự đổ máu không cần thiết.

Cán bộ Công an lên đường chi viện cho an ninh miền Nam

Chiến sĩ An ninh vũ trang, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam tháo bom lép của địch lấy thuốc nổ chế tạo vũ khí đánh địch.

Vào hồi 11h30, ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam của quân và dân ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Trong hơn 21 năm chiến đấu trường kỳ gian khổ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Trung ương Cục, các cấp ủy miền Nam, lực lượng ANMN nói riêng và CAND nói chung đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó và đã có những đóng góp vô cùng to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Ghi nhận công lao đóng góp đó Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nhiều phần thưởng cao quý, trong đó đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 331 tập thể và 259 cá nhân (tính đến 8.2015). Song để có được những thắng lợi đó lực lượng CAND, trực tiếp là ANMN đã cống hiến cho tổ quốc hơn 10.100 người con ưu tú đã nằm xuống và hơn 5.000 thương binh. Thành tích và những chiến công của lực lượng ANMN góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của lực lượng CAND Việt Nam, xứng đáng được trân trọng, tôn vinh và sự biết ơn cảm phục của các thế hệ CAND và cả dân tộc Việt Nam hôm nay và mai sau.

Thiếu tướng, PGSTS Nguyễn Bình Ban-Viện trưởng Viện Lịch sử Công an

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác