Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nội chính

Những học sinh miền Nam đã trưởng thành trong ngành công an nhờ quan điểm "trồng người" của Bác Hồ

Cập nhật lúc 07:56 27/01/2020

(ĐTTA) - Xuất phát từ quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, trong toàn bộ hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sức mạnh của nhân tố con người.Người coi “chiến lược con người” là chiến lược thành bại của sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Ảnh minh họa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người có thể tóm tắt ở một số quan điểm chính sau:

+ Con người vừa là mục tiêu, vừa là  động lực của cách mạng. Người nói “ lấy dân làm gốc” tức là lấy nhu cầu độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, lấy lợi ích chính đáng của con người (bao gồm lợi ích vật chất và tinh thần) làm động lực.

+ Luôn tin tưởng vào năng lực, phẩm chất và sức mạnh của con người. “Trong bầu trời không có gì quí bằng nhân dân… Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng  đoàn kết của nhân dân”. (Hồ Chí Minh tuyển tập, tập 8, tr. 276, năm 2000, NXB ST)

+Yêu thương và tôn trọng đi liền với phát huy sức mạnh nhân tố con người.

Từ quan điểm về con người nói trên, Hồ Chí Minh đã sớm hình thành  và thực thi chiến lược “trồng người” .Ngay từ thời kỳ đầu của cách mạng, Người đã tổ chức đưa thanh niên ta ra nước ngoài để đào tạo, bồi dưỡng… với tư tưởng chiến lược đó, từ thực tiễn đã có, Hồ Chí Minh sớm hình thành những luận điểm nổi tiếng về trồng người: “Vì lợi ích 10 phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người!”, “Muốn xây dựng CNXH thì trước hết phải có con người XHCN”, “ Bồi dưỡng  thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm quan trọng  và rất cần thiết”.

Do đó, không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi hiệp định Giơ-Ne-vơ được ký kết, cùng với việc đưa cán bộ, bộ đội miền Nam  tập kết ra Bắc, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ Tịch, Chính phủ đã tổ chức đưa hơn ba vạn con em của cán bộ, bộ đội, gia đình cơ sở cách mạng miền Nam ra miền Bắc XHCN để nuôi dạy. Từ năm 1955, trên miền Bắc XHCN đã hình thành hàng loạt trường nội trú dành riêng cho học sinh miền Nam (HSMN). Tính đến năm 1963, trên toàn miền Bắc có 28 trường HSMN và được đặt tên theo thứ  tự thành lập (trường HSMN số 1, trường HSMN số 2.. trường HSMN số 28). Các trường HSMN được xây dựng chủ yếu ở các tỉnh, thành: Hà Nội, Hải phòng, Hà Nam. Từ năm 1961-1962 đã bắt đầu có những anh chị em HSMN vào học ở các trường đại học ở Hà Nội hoặc ở một số nước XHCN anh em lúc bấy giơ như Liên Xô, Trung Quốc, CHDC Đức…

Trong bài viết “Một vườn ươm quí báu vào bậc nhất của đất nước” mở đầu cho bộ sách “Trường HSMN trên đất Bắc” do nhà xuất bản chính trị Quốc gia-sự thật ấn hành tháng 5/2000, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định: “việc thành lập hệ thống các trường HSMN trên dất Bắc là một chủ trương lớn , có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ thể hiện tầm nhìn, cách nhìn rất sáng suốt, sâu rộng mà còn nói lên tình cảm cao quí, thiêng liêng của Bác Hồ, của Đảng và Nhà nước ta-cũng là của Tổ quốc  và nhân dân đối với các cháu miền Nam lúc bấy giờ…Có thể nói, đây là vườn ươm đặc biệt, ươm những hạt giống quí báu vào bậc nhất mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc đã dành cho miền Nam từ những ngày gian khó ấy, nay đã mang lại kết quả rất to lớn cho đất nước” (Trường HSMN trên đất Bắc”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000, trang11).

Với tầm nhìn chiến lược về con người của Đảng, của Bác Hồ, cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn và lãnh đạo Bộ Công an lúc bấy giờ cũng đã sớm nhìn thấy  HSMN là tiềm năng đáng kể bổ sung lực lượng cho ngành Công an để phục vụ cuộc đấu tranh chống Mỹ-Ngụy trước mắt cũng như bảo vệ  an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cho miền Nam sau ngày giải phóng nói riêng và đất nước nói chung. Trên cơ sở xác định công cuộc giải phóng miền Nam là nhiệm vụ chung của cả nước, xây dựng lực lượng An ninh cho miền Nam là nhiệm vụ của toàn ngành Công an, từ năm 1961, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn  đã giao cho ban Giám hiệu trường Công an Trung ương giành riêng nhà số 2 và số 3 cho “Bộ phận cán bộ miền Nam” (trực thuộc vụ tổ chức cán bộ-Bộ Công an) làm nhiệm vụ quản lý số cán bộ Công an từ các tỉnh trên miền Bắc lúc bấy giờ được triệu tập về bồi dưỡng nghiệp vụ và chính trị để chuẩn bị chi viện cho chiến trương miền Nam (gọi là chiến trường B nên các lớp này gọi là “lơp B”) .Bộ phận này lúc đầu có các đông chí: Nguyễn Văn Cử (sau là vụ phó Vụ tổ chức Bộ), đồng chí Lê Đàm, Khổng Minh Tích, Nguyễn văn Khẩn…

Ngày 15/8/1963, Bộ Công an tuyển 80 học sinh phổ thông  được chọn từ 28 trường HSMN trên toàn miền Bắc lúc bấy giờ. Đây là số HSMN đầu tiên được Bộ Công an tuyển chọn để đào tạo cho An ninh miền Nam, được đặt tên là lớp B-C500. Khi lớp B6 tập trung về trường thì đã có các “B” đàn anh khác được tập trung về từ trước đó (riêng lớp B6 đã vào chiến trường, chỉ còn lớp B2, B3, B4 đang luyện tập…) Học viên các lớp “B” đàn anh là cán bộ Công an các địa phương trên toàn miền Bắc lúc ấy tập trung về tập huấn nghiệp vụ, chính trị và tập luyện sức khỏe để chi viện cho An ninh miền Nam (ròng rã trong 3 tháng trước khi vào chiến trường, hàng ngày từ 19h đến 21h các anh mang ba lô gạch nặng từ 30kg trở lên hành quân bộ từ trường ra các làng xã xung quanh rồi vòng trở về trường để luyện sức dẻo dai đủ sức hành quân vào chiến trường). Chủ trương ban đầu của lãnh đạo Bộ Công an là cho lớp B6 học nghiệp vụ, chính trị khoảng một năm rồi đưa đi thực tế ở các địa phương trên toàn miền Bắc. Sau đó rút về bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị tiếp một thời gian nữa mới đưa về các Ban An ninh ở miền Nam hoạt động… Khác với các lớp B đàn anh khi về trường hưởng lương theo cấp bậc hàm lúc đang công tác, 80 anh em lớp B6 vừa rời ghế trường nội trú HSMN theo chế độ bao cấp nên ngay ngày đầu tiên đến trường, “Bộ phận cán bộ miền Nam” ở trường cấp cho mỗi người một đôi dép nhựa, một mũ cối và 10 đồng tiền mặt để tiêu vặt. Tháng sau (tháng 9/1963), Bộ Công an ra quyết định cấp cho mỗi học viên B6 số tiền là 39đ/tháng (lúc bấy giờ lương hạ sỹ quan của Bộ là 31đ/tháng).

Sau khi học xong phần lý luận, nhà trường đua cả lớp đi thâm nhập thực tế.Lúc đầu, vào cuối tháng 3/1964 lớp được đến xã Quảng An (thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội hiện nay) để thâm nhập thực tế về công tác “bảo vệ trị an”. Đến tháng 4 năm 1964, cả lớp chia thành nhiều đoàn di thực tế về xây dựng phong trào bảo vệ trị an và xây dựng hồ sơ chính trị xã ở hai huyện Tiền Hải và Thái Ninh, tỉnh Thái Bình. Đây là lần đầu tiên trong đời, các học viên lớp B6 được vận dụng lý luận nghiệp vụ Công an và đường lối, chính sách đấu tranh chống phản cách và bọn phạm tội khác của Đảng vào thực tiễn công tác! Những HSMN còn ngây thơ ngày nào nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đợt thực tế với tất cả sự háo hức, say mê của những chiến sỹ Công an trẻ đầy nhiệt huyết với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng miền Bắc XHCN, đấu tranh giải phóng miền Nam tiến tới thống nất Tổ quốc. Vào thời điểm này, Mỹ-Ngụy tiếp tục tung gián điệp, biệt kích ra quấy phá miền Bắc, nên đầu tháng 4 năm 1964, Bộ Công an rút cả lớp về để đưa đi cùng hai lớp đàn anh ở trường là T5 và T6 (hệ trung cấp của Bộ lúc đó) đi thực tế về công tác trinh sát bảo vệ chính trị, trực tiếp tham gia phòng chống gián  điệp, biệt kích chủ yếu ở các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình Hòa Bình, Bắc Cạn…

Phải nói rằng, ngay sau sự kiện anh em Diệm-Nhu bị phe đảo chính sát hại ngày 1/11/1963, lãnh đạo Bộ Công an  đã có ý định thay đổi chủ trương đối với lớp B6. Đến sau khi Mỹ tiến hành chiến tranh cục bộ, thực hiện việc dùng không quân đánh phá miền Bắc, mở rộng chiến tranh trên toàn cõi Đông Dương thì ý định trên đã trở thành chủ trương, chuyển từ đào tạo ngắn hạn số HSMN lớp B6 để đưa vào miền Nam trực tiếp xây dựng phong trào đấu tranh chống Mỹ-Ngụy sang đào tạo lâu dài thành lực lượng chiến lược cho miền Nam và cho cả nước sau ngày toàn thắng… Vì vậy, sau sư kiện ngày 5/8/1964, Bộ rút toàn bộ học viên lớp B6 về trường và quyết định chuyển 50 học viên của lớp thành quân của Cục C39, số còn lại được phân về các địa phương công tác và dần dần cử số anh em này đi học đại học một số chuyên ngành cần thiết khác… Đầu tháng 10/1964 Bộ chuyển tất cả 50 anh  em B6 ở C39 sang làm công tác KTHS ở các địa phương trên toàn miền Bắc. Đầu năm 1966 Bộ rút 40 anh em trong số này đưa đi đào tạo chuyên ngành KTHS ở CHDC Đức.

Tiếp tục chủ trương tuyển chọn HSMN vào ngành Công an, khoảng giữa tháng 8 năm 1964, Bộ Công an đã tuyển tiếp 120 HSMN, trong đó có 20 HSMN là người các dân tộc anh em và 10 học sinh phổ thông là dân tộc Khơ Me. Chủ trương của Bộ Công an đối với lớp HSMN lần này được thể hiện rõ qua  tên gọi của lớp là lớp D12-là hệ đào tạo cơ bản nói chung phục vụ cho chiến lược “trồng người” của Bộ. Lớp D12 được phiên chế thành 3 trung đội, trong đó có một trung dội là người các dân tộc Việt và dân tộc Khơ Me. Lớp D12 cũng học chính trị và nghiệp vụ khoảng một năm. Đầu tháng 9/1965, Bộ Công an phân công anh em về làm việc ở Công an các địa phương trên toàn miền Bắc lúc ấy. Riêng số anh em người các dân tộc về sau Bộ điều động dần vào các tỉnh Tây Nguyên, số anh em người dân tộc Khơ Me về chiến trường Campuchia chiến đấu và công tác… Do sự phức tạp nội bộ nước Bạn, số anh em này hầu hết đã hy sinh… Anh em lớp D12 tham gia công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các địa phương rất tích cực. Nổi bật là số anh em về công tác tại ty Công an Ninh Bình. Đặc biệt có đồng chí Nguyễn Vinh Ba, anh đã tỏ ra ngoan cường, dũng cảm, mưu trí và sáng tạo trong việc đảm bảo hoạt dộng giao thông vận tải diễn ra liên tục ở bến phà Non Nước, Ninh Bình trong thời gian máy bay giặc Mỹ đánh phá ác liệt đối với miền Bắc nói chung và với Ninh Bình nói riêng. Do những công lao và thành tích đó mà anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lục lượng vũ trang. Anh được đích thân Bộ trưởng Bộ Cong an Trần Quốc Hoàn gặp mặt và cử đi học đại học khóa 3 (D3) tại trưởng đại học An ninh, nay là Học viện An ninh. Chỉ buồn một điều là anh sớm tự thỏa mãn, không chịu tiếp tục phấn đấu vươn lên… Từ năm 1967 trở đi, anh em lớp D12 cũng dần được Bộ Công an cử đi học nhiều trường đại học khác nhau trong nước và nhiều nước XHCN anh em  lúc bấy giờ. 

Năm 1969, trường Công an Trung ương, sau đổi thành trường sỹ quan An ninh chính thức mở hệ đại học, nhiều anh em lớp D12 được Bộ Công an tuyển chọn về trường học khóa đại học đầu tiên này, tức khóa D1 (đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, thượng tướng, thứ trưởng thường trực Bộ Công an cũng được cử về học khóa này khi anh đang công tác tại Ty Công an Ninh Bình cùng nhiều anh em D12).Những khóa đại học sau (D2, D3, D4… ngoài số anh em lớp B6, D12 được cử về học, Bộ Công an còn về các trường HSMN để tuyển chọn HSMN ở các trường này cho đến khóa D7 vì sau năm 1975,các trường HSMN kết thúc, không còn tồn tại nữa!

Sau khi  những học viên Công an nguyên là những HSMN rời giảng đường đại học, họ dần trở thành những cán bộ Công an cốt cán  từ cơ quan Bộ đến các địa phương, nhà trường, có đồng chí là ủy viên trung ương Đảng, thứ trưởng thường trực Bộ Công an. Nhiều đồng chí là lãnh đạo cấpTổng cục, vụ, cục và đã được phong tướng: nhiều đồng chí là chánh, phó giám đốc Công an các tỉnh, thành và hầu hết trong số  họ là cán bộ lãnh đạo cấp phòng ở Bộ và các địa phương. Có một số đồng chí đã lập nên những chiến công trong công tác, chiến đấu như đồng chí Thiếu tướng Trần Tôn Thật - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An Ninh, là người trực tiếp tham gia chuyên án CM12 đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang. Nhiều đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huân chương chiến công, huân chương quân công: nhiều đồng chi phấn đấu học  tập trở thành tiến sỹ, thạc sỹ… 

Cần khẳng định rằng, động cơ thôi thúc mạnh mẽ HSMN lúc bấy giờ khi tình nguyện vào ngành Công an là mong sớm được trở về miền Nam chiến đấu cho quê hương. Do vậy, có người dù đã tốt nghiệp phổ thông cũng không vào đại học ngành khác mà tình  nguyện vào ngành Công an. Thậm chí có một số anh em đang học đại học năm thứ nhất, năm thứ hai ngành ngoài cũng xin vào học lớp B6-C500. Phải sống ở thời đó mới hiểu và thông cảm nỗi lòng của những HSMN. Lúc ấy cả nước lên đường đi đánh Mỹ để giải phóng miền Nam, những HSMN chúng tôi đã trưởng thành về thể chất và cả về tư  tưởng chính trị… nên hầu hết chúng tôi muốn được trực tiếp góp phần giải phóng quê hương. Họ hiểu rằng chỉ có đi bộ đội hoặc vào ngành Công an mới sớm đạt được nguyện vọng đó. 

Xin cảm ơn Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại! Xin cảm ơn ngành Công an đã dày công đào tạo, rèn luyện những hạt giống đỏ của đồng bào miền Nam khôn lớn và trưởng thành cho đến hôm nay. Xin cảm ơn các chị là vợ, các anh là chồng và các cháu là con của mỗi HSMN đã chung sức  chung lòng tạo chỗ dựa vững chắc để chúng tôi yên tâm công tác, chiến đấu cho đến hôm nay tóc đã bạc, hầu hết đã nghỉ hưu mà lòng vẫn thanh thản, nhẹ nhàng! Những HSMN là cán bộ Công an luôn luôn nhớ rằng: từ tầm nhìn “chiến lược về trồng người” của Bác Hồ mà họ và hàng vạn bạn bè cùng lứa với họ đã được nuôi dạy nên người để họ có thể cống hiến có hiệu quả vào sự nghiệp giải phóng miền Nam và xây dựng đất nước  sau ngày thống nhất cho đến hôm nay! Sự trưởng thành và cống hiến của những HSMN trong ngành Công an đã minh chứng sự  thành công và càn thiết về chiến lược trồng người của Bác Hồ. Có lẽ vì thế cũng nên thấu hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ của họ trước cuộc đấy tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trên thế giới hiện nay chưa bao giờ ngừng nghỉ!.. Thế hệ trẻ luôn luôn là đối tượng giành giật giữa các giai cấp, giữa các thế lực… Thế kỷ trước, thanh niên ta thực sự là lực lượng xung kích trong chiến tranh giải phóng dân tộc và khôi phục, phát triển kinh tế sau chiến tranh. 

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, họ đang vượt thế hệ cha anh mình về năng lực tư duy kinh tế, về trình độ nắm bắt khoa học-công nghệ, nhất là tin học, ngoại ngữ.Hiện nay thế hệ trẻ Việt Nam đang hướng về đâu? Họ có sẽ là lực lượng nòng cốt đưa sư nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến thắng lợi và biến đổi nền kinh té nước nhà thành nền kinh tế trí thức, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu,nước mạnh,dân chủ, công bằng, văn minh! Hay trở thành những con người ích kỷ, tàn nhẫn, chạy theo lợi ích vật chất, kiếm tiền bằng mọi giá và sa đọa vào các vũ trường, đi vào con đương nghiện hút để rồi các thế  lực thù địch dễ bề sai khiến!?... Chúng ta phải tin vào thế  hệ trẻ! Nhưng cũng cần có những giải pháp hữu ích để tiếp tục định hướng tốt cho họ. Cuộc vận động “học tâp đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động thực chất cũng là một  cuộc vận động “vì lợi ích trăm năm trồng người” nên thanh niên trong lực lượng CAND cần được tổ chức thực hiện cuộc vận  động  này một cách tốt nhất!

 Hà Nội, Những ngày tháng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ.

 

Đại tá,TS, NGƯT  Châu Nam Long

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác