Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nội chính

Thống kê, kiểm kê đất đai năm 2019 để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030

Cập nhật lúc 16:06 15/07/2019

Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, sáng 15/7/2019 Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đã diễn ra tại Hà Nội.

Sáng 15/7/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, cùng hơn 500 đại biểu của 63 Sở TN&MT, Chi cục Quản lý đất đai trên cả nước, các nhà quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực đất đai.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Tôi cho rằng, việc thống kê, kiểm kê đất đai năm 2019 phải vẽ được một bức tranh tổng thể, toàn diện về đất đai, để từ đó Đảng, Chính phủ sẽ có cơ sở pháp lý đưa ra những quyết sách đúng đắn đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới”.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

 Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm và có nhiều chỉ đạo về vấn đề này. Hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng để các đại biểu tham dự cùng nhìn nhận, đánh giá lại những giá trị, những nguồn lực của đất đai cho giai đoạn phát triển sắp tới. Nếu không thống kê, kiểm kê, đánh giá được đúng hiện trạng và nguồn lực đất đai hiện nay thì các cấp, các ngành không thể thực hiện được chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trên từng vùng miền của đất nước.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ, hướng dẫn của Tổng cục quản lý đất đai và các ngành chuyên môn có liên quan để có thể triển khai thực hiện tốt nhất công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Sau khi kết thúc hội nghị, các đại biểu cần triển khai ngay các công việc, tham mưu lãnh đạo tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp huyện, xã tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu và kế hoạch đã đặt ra, đảm bảo đạt kết quả tốt nhất.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến cho rằng, năm 2020 nước ta tiến hành đại hội Đảng các cấp để năm 2021 tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc, do đó, số liệu về kiểm kê đất dai lần này là một trong những “đầu vào” cho cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng báo cáo chính trị và đưa đất đai thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Bởi thế, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 sẽ bám sát Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai phát biểu tại Hội nghị.

Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp trong năm 2019, bao gồm: Diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013; diện tích các loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý đất theo quy định tại Điều 5 và Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, kiểm kê chi tiết các loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 của Luật Đa dạng sinh học; tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về các nội dung chủ yếu của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn biểu mẫu nghiệp vụ kiểm kê dất đai chuyên đề theo Chỉ thị số 15 và phương án kiểm kê đất đai của Bộ TN&MT; hướng dẫn lập bản đồ kiểm kê đất đai phục vụ số liệu tổng hợp và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê kiểm kê đất đai và được giải đáp các thắc mắc để công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2019 được thống nhất, hiệu quả.

Chỉ thị nêu rõ, thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12/2019.

Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 như sau: Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020; cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1/3/2020; cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020; cả nước và các vùng kinh tế - xã hội hoàn thành trước ngày 16/6/2020.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thành và gửi kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 16/1/2020 để tổng hợp, báo cáo; gửi kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 16/4/2020.

Vũ Nguyên

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác