Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Quốc phòng

Đại hội đại biểu đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Cập nhật lúc 15:57 12/08/2020

(ĐTTA) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12-8-2020. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; các đồng chí nguyên trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện. Tham dự Đại hội có 200 đại biểu đại diện cho gần 2000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Học viện.

A

Đại hội đại biểu đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Học viện đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học... Học viện có 5 năm liên tục được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; vị thế, uy tín của Học viện ngày càng nâng cao, xứng đáng là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia. Đồng thời, Đảng ủy Học viện đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ chức, các lực lượng trong toàn Học viện nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ học viện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu của Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ và đi vào chiều sâu các mặt công tác, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực; không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Học viện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo hằng năm; phấn đấu có 85% trở lên bài giảng đạt khá và tốt, trong đó có 35 - 40% đạt tốt. Hằng năm, có 15 - 20% giảng viên đạt Danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Học viện; trong nhiệm kỳ, có 15 - 20 đồng chí đạt Danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Kết quả thi kết thúc học phần (môn học), thi tốt nghiệp, đánh giá khoá luận, luận văn, luận án có: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi trở lên (tỷ lệ giỏi đạt trên 3%). Có lộ trình từng bước phấn đấu đạt tiêu chuẩn nhà trường thông minh. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá:

A

Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

Một là, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung đào tạo gắn với đổi mới phương pháp; nâng cao chất lượng dạy học, thi, kiểm tra đánh giá kết quả người học.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình khoa học; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng.
Ba là, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu thời gian tới Đảng bộ Học viện Chính trị cần tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng có tính nguyên tắc về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới. Đồng thời, Đảng ủy Học viện cần tập trung lãnh đạo đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, phù hợp với từng đối tượng, cấp học, bậc học; chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm đội ngũ cán bộ được đào tạo tại Học viện sau khi ra trường phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Học viện cần thực hiện tốt lộ trình xây dựng tiêu chí nhà trường thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội nhân văn quân sự. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hướng vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện; nâng cao chất lượng các công trình khoa học, tập trung đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, kết hợp nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng; nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong giai đoạn mới; cung cấp những luận cứ khoa học về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Đảng ủy Học viện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt khâu đột phá xây dựng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, giảng viên, đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, nâng tỷ lệ cán bộ, giảng viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, chức danh phó giáo sư, giáo sư, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, tương xứng với vị thế, uy tín của Học viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Đổi mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra.

Với những kết quả đã đạt được theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình đã đề ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, xứng đáng với vị thế và truyền thống của Học viện Chính trị Anh hùng trong gần 70 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành./.

Bài và ảnh: Phạm Thị Ly

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác