Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Quốc phòng

Sơ kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội

Cập nhật lúc 10:26 10/07/2020

Sáng 9-7, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng ban VSTBPN Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì hội nghị.

Báo cáo sơ kết do Ban Phụ nữ Quân đội - Cơ quan thường trực Ban VSTBPN BQP trình bày tại hội nghị khẳng định, 6 tháng đầu năm, Quân ủy Trung ương, BQP, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, triển khai thực hiện công tác VSTBPN&BĐG trong quân đội toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, kịp thời điều chỉnh hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.