Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Quốc phòng

Tập trung xây dựng Cục Chính trị Quân khu 2 vững mạnh toàn diện

Cập nhật lúc 23:13 30/05/2020

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), các cơ quan, đơn vị Cục Chính trị Quân khu 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ trên các mặt công tác.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đơn vị VMTD mang tính vững chắc tạo “đòn bẩy” động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Cục hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
 
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 cho biết: Nhờ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch xây dựng đơn vị VMTD nên Cục Chính trị Quân khu luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị coi trọng giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, nhân viên; tập trung thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm; thi đua đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến toàn diện đơn vị; khơi dậy và phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nỗ lực cố gắng mọi quân nhân, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
 
 
Các cơ quan, đơn vị Cục Chính trị Quân khu 2 thực hiện tốt khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện.
 
Xác định tập trung xây Cục Chính trị Quân khu 2 VMTD trước hết phải bắt đầu từ xây dựng con người; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan Cục vững mạnh về chính trị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, động cơ phấn đấu đúng đắn, ý thức tự giác phấn đấu, vươn lên. Theo đó, Cục Chính trị Quân khu 2 tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng; thực hiện tốt chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng hằng năm, gắn với giáo dục nhiệm vụ chuyên môn của các ngành, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền và tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm, Phong trào Thi đua Quyết thắng hằng năm gắn với các cuộc vận động được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng; các thiết chế văn hóa được duy trì thường xuyên, phát huy tốt hiệu quả; cơ quan Cục có môi trường văn hóa lành mạnh “sáng, xanh, sạch, đẹp”.
 
Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị Cục Chính trị Quân khu 2 triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới… Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp luôn xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng để xây dựng đảng bộ, chi bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Từ đó đã quán triệt, cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình hành động ở cấp mình để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.     
 
Cùng với đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tiến hành rà soát, nắm chắc chất lượng chính trị và các mối quan hệ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Cục; thực hiện tốt công tác phòng gian, bảo mật, quản lý chặt chẽ công văn, tài liệu; 100% các đầu mối cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị. Đồng thời, phát huy tốt vai trò các cơ quan chức năng trong phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với quân đội, hậu ph­­­­­­­ương quân đội; quan tâm xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân cơ quan Cục Chính trị trong xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đúng chức năng nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Mặt khác, các cơ quan, đơn vị Cục Chính trị Quân khu 2 thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ VIII và Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XI đã xác định. Nổi bật là: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương giảm 10% quân số cơ quan Cục Chính trị, từng bước điều chỉnh quân số phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ. Trong công tác huấn luyện, thường xuyên đổi mới phương pháp, vận dụng linh hoạt các hình thức huấn luyện, chất lượng huấn luyện các đối tượng hàng năm được nâng lên. Bằng nhiều biện pháp quản lý, giáo dục, đã nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, đồng thời tích cực xây dựng đơn vị VMTD, duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ không vi phạm kỷ luật. Đối với công tác cải cách hành chính quân sự, Cục tập trung xây dựng, duy trì quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ huy quản lý, điều hành, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả cao.
 
Không chỉ đột phá trong nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, các cơ quan, đơn vị Cục Chính trị Quân khu 2 còn thực hiện hiệu quả các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật. Trung tá Triệu Quang Thắng, Trưởng ban Hành chính chia sẻ: "Các cơ quan, đơn vị tích cực tăng gia, chăn nuôi cải thiện đời sống; thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm chăm sóc sức khỏe bộ đội, quân số khỏe thường xuyên đạt 99,4% trở lên. Quản lý, sử dụng điện, nước đúng mục đích, tiết kiệm. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50; các nội dung công tác kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, an toàn tuyệt đối".
 
Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác xây dựng đơn vị VMTD của Cục Chính trị Quân khu 2 mang lại những kết quả thiết thực. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục phấn đấu, vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao.
 
Theo Quân đội nhân dân

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác