Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Quốc tế

Cú sốc tiếp theo với Trung Quốc: Samsung vừa chính thức ngừng sản xuất máy tính tại đây!

Cập nhật lúc 15:44 03/08/2020

Samsung vừa quyết định rằng nhà máy ở Tô Châu sẽ hoàn toàn không lắp ráp và sản xuất máy tính nữa.