Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Thiện tâm

Quảng Bình: Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019

Cập nhật lúc 08:18 04/07/2019

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tỉnh đoàn Quảng Bình đã tiến hành vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bằng sự đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tập thể để cùng Nhà nước chăm sóc người có công với cách mạng theo tinh thần Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ.

Quảng Bình phát huy truyền thống đạo lí " Uống nước nhớ nguồn" của ông cha - Ảnh minh họa.

Căn cứ vào thông tin tại Công văn số 1069/UBND-VX ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về việc vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019. Theo đó,UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội, cơ quan Trung ương và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục hưởng ứng và tham gia đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019 với mức tối thiểu mỗi người một ngày lương hoặc một ngày thu nhập, hoặc trích từ quỹ phúc lợi của đơn vị, doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng phong trào Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước có cuộc sống tốt hơn.

Trong những năm qua, với lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú anh dũng hy sinh, hiến dâng một phần xương máu cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội tại Quảng Bình, công tác chính sách liên quan người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, chế độ, chính sách đối với người có công ngày càng hoàn thiện, đối tượng ưu đãi được mở rộng, đảm bảo công bằng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” cũng được toàn dân tham gia và phát triển sâu rộng, trở thành trách nhiệm của xã hội, nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam.

Phát huy truyền thống đạo lí " Uống nước nhớ nguồn" của ông cha, toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động mang tính ý nghĩa, thiết thực xây đựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với trách nhiệm, tình cảm của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ kết quả vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã góp phần hỗ trợ tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ, xây dựng và sửa chữa nhà ở, thăm hỏi người có công với cách mạng hoặc thân nhân khi ốm đau, khám, chữa bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... UBND tỉnh trân trọng ghi nhận những tấm lòng vàng, nghĩa cử cao đẹp của Nhân dân, cán bộ, công chức, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Lê Ngọc

 

Chia sẻ:

Các tin khác