Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm kiếm, quy tập

Các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Cường - Đại Lộc - Quảng Nam

Cập nhật lúc 16:09 19/07/2019

Vừa qua, Tạp chí điện tử Tri Ân nhận được danh sách những liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Cường - Đại Lộc - Quảng Nam do ông Đỗ Thành Vinh cung cấp. Tạp chí điện tử Tri Ân thông tin để thân nhân các liệt sĩ biết và tham khảo trong quá trình tìm liệt sĩ.

Danh sách các liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Cường - Đại Lộc - Quảng Nam (mộ chưa biết tên).

STT Họ tên Năm sinh Quê quán Nhập ngũ Cấp bậc Đơn vị Ngày Hy sinh Nơi an táng
1 Vũ Thanh Bình 1948 Phú Xuyên, Hà Tây 01/04/1967 Chiến sĩ c8d2e141 - QK5 14/01/1969 Lộc Phước, Đại lộc
2 Kiều Đại Vũ 1951 Phú Xuyên, Hà Tây 01/04/1967 Chiến sĩ c8d2e141 - QK5 14/01/1969 Lộc Phước, Đại lộc
3 Bạch Ngọc Thịnh 1945 Thị xã Hà Đông, Hà Tây 01/04/1967 Tiểu đội trưởng c8d2e141 - QK5 14/01/196 Lộc Phước, Đại lộc
4 Nguyễn Văn Hòa 1935 Đông Yên, Hà Tây 01/03/1959 Tiểu đội trưởng c8d2e141 - QK5 14/01/196 Lộc Phước, Đại lộc
5 Nguyễn Văn Vy 1939 Yên Lạc, Vĩnh Phú 01/08/1967 Chiến sĩ

c10d2e141 - QK5

05/11/1969 Ô Gia Bắc, Lộc Phước, Đại lộc
6 Lê Văn Hoa 1939 Yên Lạc, Vĩnh Phú 01/08/1967 Chiến sĩ c10d2e141 - QK5 05/11/1969 Ô Gia Bắc, Lộc Phước, Đại lộc
7 Vũ Văn Hương 1948 Tiên Hưng, Thái Bình 01/02/1969 Trung đội phó c10d2e141 - QK5 05/11/1969 Ô Gia Bắc, Lộc Phước, Đại lộc
8 Lương Văn Ban 1949 Phú Xuyên, Hà Tây 01/04/1967 Tiểu đội phó c10d2e141 - QK5 05/11/1969 Ô Gia Bắc, Lộc Phước, Đại lộc

TCTA

Chia sẻ:

Các tin khác