Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm kiếm, quy tập

Danh sách các Liệt sĩ quê Thái Bình đang an táng tại Nghĩa trang Pleiku - Gia Lai

Cập nhật lúc 15:17 06/12/2017

Thứ tự, họ tên, năm sinh, quê quán, ngày mất

1.  Bùi Công Bát, sinh 1952 Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình 03/06/1979

2.  Bùi Đức Thuyên, sinh 1951 Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình 03/11/1972

3.  Bùi Hữu Hóa, sinh 1950 Đông Phong, Đông Hưng, Thái Bình 12/12/1972

4.  Bùi Hữu Sỹ, sinh 1950 Đông Phong, Đông Hưng, Thái Bình 19/10/1970

5.  Bùi Hữu Tiện, sinh1955 Đông La, Đông Hưng, Thái Bình 17/10/1972

6.  Bùi Khắc Thụy, sinh 1952 Quỳnh Trang, Quỳnh Phụ, Thái Bình 21/04/1972

7.  Bùi Thế Khoát, sinh 1948 Văn Lang, Hưng Hòa, Thái Bình 16/03/1971

8.  Bùi Trung Hải, sinh1950 Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình 01/12/1972

9.  Bùi Văn Bổng, sinh 1953 Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình 10/02/1973

10.  Bùi Văn Hà, sinh 1949 Đông Quang, Đông Hưng, Thái Bình 03/08/1974

11.  Bùi Văn Dân 1953 Trọng Qun – Đông Hưng 05/04/1974

12.  Bùi Văn Kiên 1952 Thượng Cốc, Lạc Sơn, Thái Bình 07/07/197

13.  Bùi Văn Nhân 1953 Phước Công, Tiền Hải, Thái Bình 29/08/1974

14.  Bùi Văn Vinh 1943 Thụy Dương, Thụy Anh, Thái Bình 06/10/1970

15.  Cao Xuân Nuôi 1949 Mê Linh, Vũ Tiến, Thái Bình 22/07/1973

16.  Đặng Đức Lợi Bạch Đằng, Đông Hưng, Thái Bình 25/12/1972

17.  Đặng Duy Bằng 1954 Hòa Diệu, Đông Hưng, Thái Bình 21/07/1973

18.  Đặng Ngọc Canh 1949 Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình 25/09/1972

19.  Đặng Văn Dư 1952 Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình 02/02/1973

20.  Đặng Văn Toan 1939 Tiền Phong, Vũ Thư, Thái Bình 31/03/1982

21.  Đặng Văn Truy 1950 Vũ Phúc, TP. Thái Bình, Thái Bình 11/04/1971

22.  Đào Mạnh Hùng 1954 Nam Chinh, Tiền Hải, Thái Bình 04/01/1974

23.  Đào Quang Thọ 1950 Bắc Hải, Tiền Hải, Thái Bình 21/09/1975

24.  Đào Văn Phú 1953 Vũ Đông, Kiến Xương, Thái Bình 05/10/1972

25.  Đậu Minh Thiện 1942 Lý Trọng Quán, Kiến Xương, Thái Bình 13/12/1973

26.  Đinh Ngọc Anh 1933 Đồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình 16/12/1968

27.  Dỗ Đức Hải 1953 Đông Vịnh, Đông Hưng, Thái Bình 03/02/1973

28.  Đỗ Đức Thiện 1954 Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình 18/02/1974

29.  Đỗ Ngọc Biển 1941 Thụy Sơn, Thụy An, Thái Bình 26/01/1968

30.  Đỗ Văn Diên 1953 Lô Giang, Đông Hưng, Thái Bình 08/02/1974

31.  Đỗ Văn Đức 1950 Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Bình 26/05/1972

32.  Đỗ Văn Nghinh 1948 Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Bình 04/12/1972

33.  Đỗ Văn Tranh 1950 Minh Làng, Thủ Trí, Thái Bình 03/11/1972

34.  Đoàn Quang Vinh 1952 Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình 23/07/1973

35.  Hà Hùng Mạnh 1954 Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình 06/08/1974

36.  Hà Quang Phan 1949 Thái Thịnh, Thái Ninh, Thái Bình 03/11/1972

37.  Hà Quang Thuần 1952 An Dục, Quỳnh Phụ, Thái Bình 04/10/1972

38.  Hà Văn Dy 1952 Quỳnh Ngọc, Quỳnh Côi, Thái Bình 15/10/1973

39.  Hoàng Đình Tải 1956 Thái Giang, Thái Phụng, Thái Bình 26/08/1981

40.  Hoàng Văn Hứa 1928 Đông Hà, Đông Quang, Thái Bình 01/05/1970

41.  Lâm Xuân Ân 1960 Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình 27/04/1989

42.  Lê Đức Quang 1948 Vũ Đoài, Vũ Thư, Thái Bình 05/02/1971

43.  Lê Đức Thịnh 1955 Nam Hưng, Tiền Hải, Thái Bình 02/06/1973

44.  Lê Hồng Đới 1952 Tu Tân, Vũ Thư, Thái Bình 27/04/19_

45.  Lê Khắc Tưởng 1942 Ngân Khê, Quỳnh Khê, Quỳnh Côi, Thái Bình 22/05/196

46.  Lê Minh Thạnh 1953 Quỳnh Bảo, Quỳnh Phụ, Thái Bình 16/04/197

47.  Lê Văn Hằng 1947 Quỳnh Vân, Quỳnh Phụ, Thái Bình 22/01/1973

48.  Lê Văn Kỷ 1950 Đông Huy, Đông Hưng, Thái Bình 04/11/1972

49.  Lê Văn Thanh 1954 Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình 21/11/1972

50.  Lê Văn Tuyền 1952 Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình 11/11/1972

51.  Lương Đức Tiếu 1947 Đồng Thanh, Thư Trì, Thái Bình 25/09/1972

52.  Lương Ngọc Trảo 1943 Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình 05/12/1972

53.  Lương Văn Dự Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình 16/05/1985

54.  Lưu Đức Diên 1950 Thái An, Thái Thụy, Thái Bình 26/11/197

55.  Ma Văn Khái 1952 Đồng Lâm, Tiền Hải, Thái Bình 10/11/1972

56.  Mai Ngọc Toản 1953 Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình 09/12/1972

57.  Mai Nguyệt Kham 1953 Dông La, Đông Hưng, Thái Bình 19/10/1972

58.  Mai Văn Quý 1958 Thái Thành, Thái Ninh, Thái Bình 20/04/1972

59.  Ngô Quang Xuân 1939 Thái Phúc, Thái Ninh, Thái Bình 24/03/1968

60.  Ngô Văn Đổng 1950 Nam Chính, Tiền Hải, Thái Bình 05/02/1973

61.  Ngô Xuân Hoàng 1950 Tam Điệp, Hưng Hà, Thái Bình 04/04/1971

62.  Nguyễn Công Diêm 1950 An Trực, Quỳnh Phụ, Thái Bình 11/04/1973

63.  Nguyễn Đình Chuẩn1952 Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình 12/02/1974

64.  Nguyễn Đình Hồng 1947 Thị Thanh, Thị Anh, Thái Bình 21/01/1973

65.  Nguyễn Đình Mùi 1945 Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình 30/05/1970

66.  Nguyễn Đình Phường 1954 Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình 15/04/1975

67.  Nguyễn Đình Thi 1944 Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình 21/12/1972

68.  Nguyễn Đức Lộc 1953 Quỳnh Vân, Quỳnh Phụ, Thái Bình 28/08/1974

69.  Nguyễn Duy Chủng 1948 Đô Lương, Đông Hưng, Thái Bình 23/12/1972

70.  Nguyễn Hùng Lương 1949 Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình 24/05/1972

71.  Nguyễn Hữu Bình 1952 Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình 15/04/1974

72.  Nguyễn Huy Chấp 1945 Minh Khai, Thư Trì, Thái Bình 12/11/1968

73.  Nguyễn Minh Phương 1951 Tân An, Tiền Hải, Thái Bình 05/08/1972

74.  Nguyễn Minh Sơn 1949 Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình 21/01/1973

75.  Nguyễn Ngọc Dân 1953 Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình 30/09/1974

76.  Nguyễn Ngọc Lăng 1953 Song An, Vũ Thư, Thái Bình 31/05/1974

77.  Nguyễn Thanh Vân1952 Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Bình 27/05/1972

78.  Nguyễn Trọng Lại1951 Tiến Dũng, Hưng Hà, Thái Bình 13/04/1972

79.  Nguyễn Trọng Phụng1935 An Hậu, Phú Dực, Thái Bình 22/10/1968

80.  Nguyễn Văn Bê1941 Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình 29/03/1972

81.  Nguyễn Văn Cầm1948 Đô Lương, Đông Hưng, Thái Bình 12/09/1973

82.  Nguyễn Văn Điềm1954 Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình 20/11/19

83.  Nguyễn Văn Đông1954 An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 22/04/1973

84.  Nguyễn Văn Được1949 Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình 08/08/1973

85.  Nguyễn Văn Giống1951 Tân Sơn, Hưng Nhân, Thái Bình 10/11/1972

86.  Nguyễn Văn Hữu1953 Cấp Tiến, Hưng Hà, Thái Bình 14/05/1974

87.  Nguyễn Văn Mong1948 Quỳnh Lưu, Quỳnh Phụ, Thái Bình 21/06/1973

88.  Nguyễn Văn Ngai1947 Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình 22/04/1972

89.  Nguyễn Văn Nhật1954 Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình 20/08/1974

90.  Nguyễn Văn Phỏ1952 Nguyên Xá, Vũ Thư, Thái Bình 26/11/1973

91.  Nguyễn Văn Quang1951 An Châu, Đông Hưng, Thái Bình 04/04/1974

92.  Nguyễn Văn Quang1952 Đông Thanh, Vũ Thư, Thái Bình 17/04/1972

93.  Nguyễn Văn Roãn Hòa Nam, Đông Hưng, Thái Bình 24/04/1974

94.  Nguyễn Văn Thắng1947 Thái Hà, Thái Thụy, Thái Bình 29/08/1974

95.  Nguyễn Văn Thụ1952 Thái Thành, Thái Thụy, Thái Bình 20/02/1974

96.  Nguyến Viết Bảo1954 Phạm Lê, Hồng Hà, Thái Bình 12/09/1973

97.  Nguyễn Xuân Cả1945 Phú Khánh, Hưng Nhân, Thái Bình 17/06/1972

98.  Nguyễn Xuân Khánh1950 Mê Linh, Tiến Hoàn, Thái Bình 01/05/1968

99.  Nguyễn Xuân Thành1948 Thụy Vân, Thái Thụy, Thái Bình 08/02/1974

100.  Nguyễn Xuân Thiêm1951 An Bình, Kiến Xương, Thái Bình 10/09/1972

101.  Nhâm Văn Xuân1951 Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình 23/01/1973

102.  Phạm Anh Tuấn1947 Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình 22/02/1974

103.  Phạm Công Tiến1940 Thụy Việt, Thụy Anh, Thái Bình 02/04/1971

104.  Phạm Đức Thịnh1948 Khu Bồ Xuyên, TX. Thái Bình, Thái Bình 11/02/1974

105.  Phạm Hồng Khải1955 Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình 08/12/19_

106.  Phạm Ngọc Chính1952 Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình 08/02/1974

107.  Phạm Quyết Chiến1949 Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình 20/10/1972

108.  Phạm Trung Tùy1948 Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình 07/12/1972

109.  Phạm Văn Bòi1953 Thái Hồng, Thái Thụy, Thái Bình 09/09/1974

110.  Phạm Văn Bôi1952 Thuận Vi, Vũ Thư, Thái Bình 29/08/19

111.  Phạm Văn Chuyên1953 Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình 08/02/1974

112.  Phạm Văn Dáp1949 Nam Chung, Tiền Hải, Thái Bình 17/08/1973

113.  Phạm Văn Điển1950 Vũ Phong, Vũ Thư, Thái Bình 27/11/1972

114.  Phạm Văn Đinh1952 Thuận Hưng, Vũ Thư, Thái Bình 25/03/1972

115.  Phạm Văn Dục1954 Hoàng Đức, Hưng Hà, Thái Bình 23/03/1973

116.  Phạm Văn Hải1947 Đồng Quý, Tiền Hải, Thái Bình 03/11/1972

117.  Phạm Văn Mầm1949 Phúc Thành, Thư Trì, Thái Bình 04/04/1971

118.  Phạm Văn TháiViệt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình 16/05/1985

119.  Phạm Văn Tiến1950 Thái Thọ, Thái Ninh, Thái Bình 23/08/1968

120.  Phạm Văn Trùy1948 Vũ Nàng, Kiến Xương, Thái Bình 06/_/1970

121.  Phạm Văn Tùng1948 Vũ Nàng, Kiến Xương, Thái Bình 16/02/1970

122.  Trần Công Sướng1948 Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình 08/02/1974

123.  Trần Đặng Hoàn1944 Thái Hòa, Thái Thủy, Thái Bình 17/05/1968

124.  Trần Doãn Hải1950 Tân Mỹ, Hưng Hà, Thái Bình 12/09/1972

125.  Trần Hải Lưu1950 Tâm Tỉnh, Vũ Thư, Thái Bình 03/09/1972

126.  Trần Hữu Phu1952 Hồng Ân, Hưng Hà, Thái Bình 10/07/1973

127.  Trần Lê Duân1943 Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình 25/09/1972

128.  Trần Minh Tương1949 Thái Thọ, Thái Ninh, Thái Bình 28/02/1975

129.  Trần Ngọc Thiết1950 Tân Hưng, Hưng Hà, Thái Bình 29/09/1973

130.  Trần Quang Nhật1952 Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình 17/04/1972

131.  Trần Quang Tạo1947 Thái Dương, Thái Minh, Thái Bình 26/05/1972

132.  Trần Thế Sỹ1950 Tân Tiến, Hưng Hà, Thái Bình 02/12/1972

133.  Trịnh Công Tuyến1948 Thụy Dân, Thái Thụy, Thái Bình 19/05/1974

134.  Trương Ngọc Hoàn1949 Phương Công, Kiến Xương, Thái Bình 16/06/197

135.  Trương Văn Tuân 1950 Hoàng Diệu, Đông Hưng, Thái Bình 12/10/1972

136.  Vũ Công Kiêu 1950 Quỳnh Lương, Quỳnh Phụ, Thái Bình 31/01/1973

137.  Vũ Đăng Nhuận 1952 Quỳnh Lương, Quỳnh Phụ, Thái Bình 03/07/1972

138.  Vũ Đình Trùy 1942 Vũ Linh, Kiến Xương, Thái Bình 21/10/1972

139.  Vũ Đức Phẩm 1951 Đông Thọ, Đông Hưng, Thái Bình 01/11/1972

140.  Vũ Đức Thuận 1953 Quỳnh Bắc, Quỳnh Phụ, Thái Bình 02/08/1974

141.  Vũ Duy Tiêm 1954 Hoàng Diệu, Đông Hưng, Thái Bình 11/12/1972

142.  Vũ Ngọc Hàn1950 Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình 08/02/1974

143.  Vũ Ngọc Hồng 1952 Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bính 07/04/1971

144.  Vũ Nho Mong 1955 Thụy Trường, Thái Thụy, Thái Bình 10/01/1981

145.  Vũ Nhung 1937 Thụy Trinh, Thụy An, Thái Bình 16/05/1968

146.  Vũ Quốc Viêm 1949 Tiên Phong, Vũ Thư, Thái Bình 19/08/1977

147.  Vũ Tiến Kỷ 1953 Hoàng Diệu, Đông Hưng, Thái Bình 21/11/19731

 Nguyễn Xuân Duẩn

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (1)

Trần thị thúy

Chúc cac ong som vê voi gia dinh không biet khi nao ông nội mơi ve voi chung chau

08/12/2017

Các tin khác