Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm kiếm, quy tập

Danh sách những liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Phước Long, tỉnh Bình Phước (Bài 3)

Cập nhật lúc 13:41 04/08/2019

Vừa qua, Tạp chí điện tử Tri Ân nhận được danh sách những liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Phước Long, tỉnh Bình Phước do ông Vũ Đình Luật (địa chỉ email: vuluatccb@gmail.com) cung cấp. Tạp chí điện tử Tri Ân thông tin để thân nhân các liệt sĩ biết và tham khảo trong quá trình tìm liệt sĩ. Lưu ý một số liệt sĩ còn thiếu thông tin đề nghị ai biết thì bổ sung thêm.

Danh sách những liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Phước Long, tỉnh Bình Phước (Bài 3)

 

STT Họ và tên  Năm Sinh  Quê Quán Cấp bậc Chức vụ Đơn vị Năm hy sinh Thông tin mộ    
Tỉnh Huyện Ngày  Tháng  Năm Số mộ Hàng mộ Lô mộ Khu mộ Khác(ghi cụ thể) Nghĩa trang Nghĩa trang tỉnh
                                     
71 Vũ Văn Mão 1950 Hải Hưng Kim Thành Tuấn Hưng H2 B trưởng   13 12 1974 4 2   B   NTLS Bù Đăng Tỉnh Bình Phước
72 Vũ Văn Mạnh 1960 Sông Bé Bình Long An Lộc     Tiểu đoàn 1 - Phú Lợi 01 11 1984 25 2B 3A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
73 Vũ Văn Lưu 1960 Hà Nam Ninh Nghĩa Hưng Nghĩa Sơn B1 CS E753 07 08 1978 15 2B 2A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
74 Vũ Văn Lực 1944 Thái Bình Duyên Hà Đoan Hùng       14 5 1972 9 2 6 B   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
75 Vũ Văn Lập 1954 Hải  Phòng Tiên Lãng Chấn Hưng Binh nhất Binh nhất M5- V104 16 1 1970 22 2 B1 B   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
76 Vũ Văn Lâm   Quảng Ninh           28 08 1979 17 3B 3A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
77 Vũ Văn Lai    Hải Hưng Thanh Miện     Chiến sỹ   8 12 1967 12 2 C     NTLS Phước Long Tỉnh Bình Phước
78 Vũ Văn Khiết 1944 Đông Minh Vụ Bản Nam Hà B1 CS c6/d2/e141/f7 11 7 1967 67     Tập Thể tập thể 117 ls NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
79 Vũ Văn Khê 1927 Hải Hưng Ninh Giang An Đức Chuẩn úy Chuẩn úy E70 26 2 1968 22 4 D1 D   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
80 Vũ Văn Kiền 1954 Thái Bình Đông Hưng Đông Xuân Trung sĩ Tiểu đội phó   27 3 1975 2 3 5 C   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
81 Vũ Văn Kích               19 1 1973 4 6 6 A   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
82 Vũ Văn Huỳnh  1950 Hải Phòng Vĩnh Bảo Việt Tiến Binh nhất   E 201,Sư 1,  22 4 1974 8 6 1 A   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
83 Vũ Văn Huyên 1952 Thái Bình Hưng Hà Bắc Sơn Trung sĩ Tiểu đội phó d3, kb 9 7 1973 8 3 6 A   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
84 Vũ Văn Huệ 1958 Hà Bắc  Long Giang Dương Đức B1 CS E752 23 08 1978 24 3A 1B B   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
85 Vũ Văn Hoạt             K6, f7, Quân đoàn 4 29 5 1972 13 1 1 D   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
86 Vũ Văn Hòa 1958 Hà Sơn Bình Thạch Thất         06 12 1978 11 6B 2A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
87 Vũ Văn Hoa             Sư Đoàn 7 28 11 1968 7 4B 4B Tập thể 1 Tập thể NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
88 Vũ Văn Hiếu 1959 Hải Phòng Vĩnh Bảo         28 06 1978 06 2A 3A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
89 Vũ Văn Hiến 1960 Hà Nam Ninh Hoa Lư Ninh Vân     E16 19 08 1978 23 3A 1B B   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
90 Vũ Văn Hạnh 1958 Sông Bé Bình Long Thanh An       6 10 1978 6 2 5 C   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
91 Vũ Văn Hạnh 1960 Hà Nam Ninh Nghĩa Hưng Nghĩa Lợi B1 CS E753 13 10 1978 20 3A 1B B   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
92 Vũ Văn Hạnh 1952 Hải Hưng Thanh Miện Phạm Kha H3 BT   14 06 1978 20 2A 4A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
93 Vũ Văn Hạnh 1948  Hải Hưng Kim Động Thái Cường   Tiểu đội trưởng E 22 - F5 29 3 1970 37 9 A     NTLS Phước Long Tỉnh Bình Phước
94 Vũ Văn Hải 1951 Thái Bình Quỳnh Phụ An Ninh Trung sỹ Trung sỹ NULL 22 10 1971 5 1 E1 E   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
95 Vũ Văn Hà 1950 Hải Dương Ân Thi Tân Trào     T35, CT5 31 7 1973 11 10 A1 A   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
96 Vũ Văn Giới 1950 Thái Bình Kiến Xương Vũ Thắng   tiểu dội phó c15, d6, e165, f7, b2 30 5 1972 20 2 1 D   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
97 Vũ Văn Đức 1948 Thái Bình Kiến Xương Trà Giang Binh nhất Binh nhất C2-E81 20 9 1967 24 5 E2 E   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
98 Vũ Văn Định 1951 Hải Hưng Ninh Giang Hoàng Thịnh       13 12 1970 6 3 1 C   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
99 Vũ Văn Đắp 1952 Thái Bình Quỳnh Phụ     Tiểu đội phó     1 1975 22 1 A     NTLS Phước Long Tỉnh Bình Phước
100 Vũ Văn Đảng 1958 Sông Bé Lộc Ninh Lộc Tấn trung sĩ tiểu đội phó c31 huyện Lộc Ninh 30 3 1975 9 5 1 D   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước

 

Ai biết thông tin về các liệt sĩ và gia đình các liệt sĩ xin báo cho Tạp chí điện tử Tri Ân, số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

TCTA

Chia sẻ:

Các tin khác