Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm kiếm, quy tập

Danh sách những liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Phước Long, tỉnh Bình Phước (Bài 5)

Cập nhật lúc 08:34 08/08/2019

Vừa qua, Tạp chí điện tử Tri Ân nhận được danh sách những liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Phước Long, tỉnh Bình Phước do ông Vũ Đình Luật (địa chỉ email: vuluatccb@gmail.com) cung cấp. Tạp chí điện tử Tri Ân thông tin để thân nhân các liệt sĩ biết và tham khảo trong quá trình tìm liệt sĩ. Lưu ý một số liệt sĩ còn thiếu thông tin đề nghị ai biết thì bổ sung thêm.

Danh sách những liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Phước Long, tỉnh Bình Phước (Bài 5)

 

STT Họ và tên  Năm Sinh  Quê Quán Cấp bậc Chức vụ Đơn vị Năm hy sinh Thông tin mộ    
Tỉnh Huyện Ngày  Tháng  Năm Số mộ Hàng mộ Lô mộ Khu mộ Khác(ghi cụ thể) Nghĩa trang Nghĩa trang tỉnh
                                     
151 Vũ Phong Quang 1954 Nam Hà Nam Ninh Trực Đạo Binh Nhất Binh Nhất NULL 26 12 1974 2 6 B1 B   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
152 Vũ Như Hoán             Sư Đoàn 7 27 11 1968 19 4B 4B Tập thể 1 Tập thể NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
153 Vũ Ngọc Thu 1958 Hà Nam Ninh Ý Yên         28 12 1978 20 2A 2A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
154 Vũ Ngọc Thẩm 1942  Hà Nam Bình Lục   Thiếu úy Trung đội trưởng K 11 24 1 1974 20 11 A     NTLS Phước Long Tỉnh Bình Phước
155 Vũ Ngọc Thắng 1943 Thái Bình Thái Ninh Thái Hưng Trung sỹ Trung sỹ DT!7- E84       3 5 E2 E   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
156 Vũ Ngọc Thành 1962 Nghệ Tĩnh Quỳnh Lưu Quỳnh Văn Thượng sĩ     26 04 1986 27 3B 2A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
157 Vũ Ngọc Tiến 1953 Quảng Ninh Đông Triều Vĩnh Khê   Tiểu đội trưởng   4 4 1975 2 1 5 A   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
158 Vũ Ngọc Tâm               02 04 1975 07 5A 2B B   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
159 Vũ Ngọc Quang   Thái Bình Vũ Thư Vũ Đài Binh nhất Binh nhất D17 - E814 23 4 1975 29 7 E2 E   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
160 Vũ Ngọc Phận 1950 Thanh Hoá Hà Trung Hà Hải   AP   07 04 1972 20 3B 2B B   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
161 Vũ Ngọc Nha   Hải Hưng Hạnh Phú Phú Hải   Tiểu đội trưởng   13 12 1970 5 2 5 A   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
162 Vũ Ngọc Lai 1947 Thái Bình Vũ Tiên Vũ Hội Binh nhất Binh nhất C314- E70 27 7 1968 2 6 E2 E   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
163 Vũ Ngọc Hùng   Thanh Hóa Hà Trung Hà Thành   Cán bộ D701 - QK1 23 4 1975 21 2 A     NTLS Phước Long Tỉnh Bình Phước
164 Vũ Ngọc Hợi 1950 Thanh Hóa Hậu Lộc Tiến Lộc Trung sỹ  Tiểu đội trưởng E 174 - F5 20 10 1969 50 8 A     NTLS Phước Long Tỉnh Bình Phước
165 Vũ Ngọc Hoài 1952  Hải Dương Cẩm Giàng Can Hương Đặc công Tiểu đội trưởng Quảng trị 10 2 1971 7 13 A     NTLS Phước Long Tỉnh Bình Phước
166 Vũ Ngọc Đinh  1948 Nam Định     Trung sỹ tiểu đội trưởng Đoàn 180 bộ Công An  14 3 1971 10 1 1 A1   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
167 Vũ Ngọc Điều 1948 Thái Bình Tiền Hải  Tây Sơn Thượng sỹ Thượng sỹ K59 19 5 1975 3 6 E2 E   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
168 Vũ Ngọc Duệ   Hà Nam Ninh Giao Thủy Giao Long Hạ sĩ     12 5 1972 7 1 2 B   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
169 Vũ Ngọc Doanh 1946 Ninh Bình Gia Khánh Ninh Phong Trung sỹ Trung sỹ D44-M9 30 8 1969 23 6 B1 B   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
170 Vũ Ngọc Chất                     7 3 2 B   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
171 Vũ Ng. Điều 1946 Thái Bình Tiền Hải         10 05 1975 06 6B 2B B   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
172 Vũ Minh Triều   Long An Bến Thủ Mỹ An Phú Thượng sỹ Thượng sỹ A5-S21 1 2 1969 6 3 B1 B   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
173 Vũ Minh Tú 1951 Nam Hà Nam Ninh Trực Mý Binh nhất Chiến sỹ E 174 - F5 1 5 1970 14 9 B     NTLS Phước Long Tỉnh Bình Phước
174 Vũ Minh Luân               13 12 1972 4 2 1 A   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
175 Vũ Minh Huyền 1957 Hải Hưng Kim Thành Lệ Vinh   Tiểu đội trưởng   13 12 1970 2 6 6 A   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
176 Vũ Minh Hùng 1955                   13 11 B     NTLS Phước Long Tỉnh Bình Phước
177 Vũ Minh Giáp 1942 Hải Hưng Kinh Môn Lê Minh Hạ sỹ Hạ sỹ K3- LT3 11 2 1969 30 6 E2 E   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
178 Vũ Minh Đức 1952 Sơn La Làn Ngọc Hưng Nai H3 TS   05 08 1978 31 2A 4A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
179 Vũ Minh Đức             Sư Đoàn 7 28 11 1968 3 4B 4B Tập thể 1 Tập thể NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
180 Vũ Minh Anh     Nam Thành Thanh Quan Trung sĩ Tiểu đội trưởng   12 2 1985 1 1 6 C   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
181 Vũ Mạnh Sáu 1954 Hải Hưng Gia Lộc         06 04 1978 01 1A 3A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
182 Vũ Mạnh Hà 1955 Hải Hưng Thanh Miện         01 05 1978 06 1A 4A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
183 Vũ Mai Huân         Binh nhất     27 3 1975 2 5 3 A   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
184 Vũ Khắc Thạch    Hà Bắc Thuận Thành     Chiến sỹ   6 11 1966 15 5 C     NTLS Phước Long Tỉnh Bình Phước
185 Vũ Khắc Nhượng 1957 Hà Nam Ninh K. Thanh N. Tan       04 02 1981 26 3B 3A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
186 Vũ Khắc Đoan 1957 Hải Hưng Từ Long         13 10 1970 3 2 4 A   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
187 Vũ Khắc Điệp       Đan Phượng- Hà Tây             21 5 1 D   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
188 Vũ Kim Tình 1953 Thái Bình Kiến Xương Tán Thuận   Chiến sĩ   12 05 1972 15 2A 2B B   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
189 Vũ Hữu Thi   Thanh Hóa 133 Vườn Hoa     Cán bộ D701 - QK1 23 4 1975 20 2 A     NTLS Phước Long Tỉnh Bình Phước
190 Vũ Hữu Nghĩa               30 09 1973 08 1A 1B B   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
191 Vũ Hữu Mạnh 1954  Hải Phòng ĐS B.L   Tiểu đội phó   1 4 1975 30 2 A     NTLS Phước Long Tỉnh Bình Phước
192 Vũ Hữu Linh 1962 Thanh Hóa Đông Sơn Đông Hoàng Trung úy Đại đội phó c9, d9, e201, f302, mt479 10 2 1985 2 6 2 C   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
193 Vũ Hữu Đạm   Hà Nam Nam Trực Nam An     Trung đoàn 3- Sư đoàn 9 03 08 1966 03 6A 6A Tập thể 3 Tập thể NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
194 Vũ Hữu Bảy 1958 Quảng Ninh Yên Hưng Yên Hải Hạ sĩ Tiểu đội Trưởng E752 11 10 1978 28 1A 3A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
195 Vũ Hùng 1959 Hà Sơn Bình Thạch Thất         28 12 1978 11 6A 2A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
196 Vũ Hồng Sữa 1955 Sông Bé Bến Cát Thanh Tuyền       23 12 1977 18 6B 2B B   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
197 Vũ Hồng Sơn 1942 Hải Hưng Cẩm Giang Cẩm Phú Thượng sĩ Thượng sĩ K111 - M5 10 7 1970 23 3 D1 D   NTLS Tinh Bình Phước Tỉnh Bình Phước
198 Vũ Hồng Quảng 1952 Quảng Ninh Hưng Yên Minh Thành       27 3 1975 9 5 2 A   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước
199 Vũ Hồng Quang 1958 Hà Nam Ninh Nghĩa Hưng Nghĩa Phong B1 CS E753 02 10 1978 10 1B 4A A   NTLS Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
200 Vũ Hồng Phong 1964 Sông Bé Bình Long An Lộc Hạ sỹ Chiến sỹ D25-Sư 7-QĐ4 9 5 1987 4 1 1 D   NTLS Bình Long Tỉnh Bình Phước

 

Ai biết thông tin về các liệt sĩ và gia đình các liệt sĩ xin báo cho Tạp chí điện tử Tri Ân, số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

TCTA

Chia sẻ:

Các tin khác