Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm kiếm, quy tập

Thông tin liên quan đến 38 hài cốt liệt sĩ tại Gio Bình, Gio Linh, Quảng Trị

Cập nhật lúc 14:56 02/10/2018

Cựu chiến binh Lê Bá Dương đi công tác ở Tây Bắc theo kế hoạch của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhưng nghe thông tin đoàn 584 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy 38 hài cốt LS với nhiều di vật kèm theo. Đặc biêt trong đó có một hài cốt còn có chiếc bút Hồng Hà có khắc thông tin trên thân bút cụ thể: Nguyễn Văn Hưng , Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh , bên dưới khắc tên Lê Thị Thể ( Phần đầu ngòi bút khắc chữ Hưng – Thể ). Anh tranh thủ kiểm tra dự liệu lưu trong máy tính , xác định liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng đúng là chiến sỹ thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 27 Triệu Hải ( Nguyên là trung đoàn 27 Xô Viết Nghệ Tĩnh) anh hùng., hy sinh ngày 13/9/1968 tại thôn Xuân Hải, Gio An. Tiếp tục từ dự liệu của liệt sĩ Hưng, tôi đã có được một danh sách 26 liệt sĩ của các đơn vị : d2, d3, E27 hy sinh cùng ngày, cùng vị trí với liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng.

Cựu chiến binh Lê Bá Dương viết: “Là một chiến sỹ từng tham gia chiến đấu cùng các đồng đội vào thời điểm từ tháng 5.1968 đến 9.1968, anh dự đoán tại vị trí này có thể còn có nhiều liệt sĩ hy sinh vào các thời điểm khác nhau. Vậy nên khi tiếp tục mở rộng tìm kiếm từ các thời điểm đơn vị tác chiến tại địa bàn trong khoảng thời gian từ 19.8.1968 đến 17.9.1968 anh đã trích xuất thông tin 51 liệt sĩ thuộc tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 trung đoàn 27 chiến đấu và hy sinh tại Gio An .
Và đề nghị với tấm lòng và tư cách một đồng đội cùng đơn vị, xin các đồng đội trung đoàn tại các ban liên lạc tỉnh thành lưu ý :
1. Với danh sách liệt sĩ anh đã trích lục từ hồ sơ lưu … Đề nghị các anh em ban liên lạc đồng đội E27 các tỉnh thành có tên liệt sĩ trong danh sách này, kiểm chứng, thông báo cho thân nhân liệt sĩ biết và tổ chức giúp các thân nhân liệt sĩ chủ động liên hệ làm thủ tục trưng cầu mẫu phẩm để khớp mẫu ADN theo đề án 150 (trước đây là đề án 1237).
Với các tỉnh chưa có ban liên lạc đồng đội 27, xin đề nghị các gia đình liên hệ trực tiếp với anh – số điện thoại: 0913461270. Riêng Phú Thọ, xin liên hệ với anh Phạm Quyết Chiến, Hội tìm kiếm thông tin liệt sĩ Phú Thọ - ĐT: 0912588040
2. Do anh với tư cách cá nhân, không đủ tư cách pháp nhân, vậy nên xin đề nghi chỉ huy đương nhiệm trung đoàn 27 xem xét danh sách liệt sĩ, chủ động giúp các thân nhân liệt sĩ có được bản trích lục thông tin liệt sĩ. Đồng thời gửi văn bản, kèm danh sách các liệt sĩ đơn vị hy sinh cùng thời điểm, và địa điểm tới Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, để Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị có cơ sở tổ chức thực hiện việc lưu mẫu phẩm theo nội dung đề án 150.

 

Danh sách 51 liệt sĩ hy sinh có thể liên quan đến 38 hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện tại Gio An, Gio Linh, Quảng Trị
 

1. Nguyễn Văn Hưng
Sinh năm: 1948; Quê quán: Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh có thân nhân là chị Lê Thị Thể; Nhập ngũ: 8.1966; Hy Sinh: 13.9 .1968; Đơn vị C2 d3 e27; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
2. Võ Văn Lần
Sinh năm: 1940, Quê quán: Thiện Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh có thân nhân là Võ Bắc; Nhập ngũ 10.1964; Hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị C3 d2 e27; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An – Gio Linh, Quảng Trị.
3. Bùi Văn Xuân
Sinh năm: 1948; Quê quán: Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh có thân nhân là Bùi Khôi; Nhập ngũ: 11.1966; Hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị C2; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
4. Bùi Thanh Tý
Sinh năm: 1949; Quê Kỳ Phong, Kỳ Anh
Hà Tĩnh có thân nhân là Bùi Hoạt; Nhập ngũ 8.1966; Hy sinh 13.9.1968; Đơn vị C1; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh.
5. Nguyễn Công Chướng
Sinh năm: 1948; Quê quán: Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh; có người thân là Nguyễn Công Bá; Nhập ngũ: 8.1966 – 13.9.1968; Đơn vị: C1; Nơi hy: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
6 Hồ Sỹ Hồng
Sinh năm: 1950; Quê quán: Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An có người thân là Hồ Sỹ Bảng; Nhập ngũ 4.1968; Hy Sinh 13.9.1968; Đơn vị C3 d2 e27; Nơi hy sinh : Xuân Hải, Gio An,Gio Linh, Quảng Trị.
7. Cao Đăng Đạt
Sinh năm: 1949; Quê quán: Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An có người thân là Đặng Thị Thuận; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị: C3d2 e27; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
8. Cao Tiến Xinh
Sinh năm: 1949; Quê quán: Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ An có người thân là Cao Tiến Triều; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị: c2d2e27; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
9. Lê Đức Thịnh
Sinh năm: 1949; Quê quán: Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An có thân nhân là Lê Văn Huyến và Đinh Thị Nhỏ; Nhập ngũ: 4.1968; Hy Sinh: 13.9.1968; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
10. Ngô Tiến Hàn
Sinh năm 1948; Quê quán: Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ có thân nhân là Ngô Văn Trước; Nhập ngũ 4.1968; Hy Sinh: 13.9.1968; Đơn vị: c1 d2 e27; hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
11. Trương Văn Thái
Sinh năm: 1935, Quê quán: Minh Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ có người thân là Trương Văn Ất; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị: c2; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
12 Trần Hữu Phúc
Sinh năm: 1948; Quê quán: Gia Điền, Hạ Hòa, Phú Thọ có người thân là Trần Văn Thưởng; Nhập ngũ: 8.1967; Hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị: c1; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
13. Trịnh Văn Túc
Sinh năm: 1949; Quê quán: Lâm Lợi, Hạ Hòa, Phú Thọ có người thân làTrịnh Văn Phơng; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 13.9.1968; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
14. Trần Quang Nhã
Sinh năm: 1950; Quê quán: Lâm Lợi, Hạ Hòa, Phú Thọ có thân nhân là Trần Quang Nhân; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị: c2; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
15. Hà Xuân Nhới
Sinh năm: 1937, Quê quán: Minh Đài, Thanh Sơn, Phú Thọ có người thân là Hà Thị Tuân; Nhập ngũ: 4.1968; Ngày hy sinh: 13.9.1968; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
16. Phạm Trọng Hội
Sinh năm: 1949; Quê quán: Lương Lữ, Thanh Ba, Phú Thọ có người thân là Phạm Văn Vỹ; Nhập ngũ: 7.1968; Hy sinh: 13.9.1968; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
17. Bùi Văn Bích;
Sinh năm: 1939; Quê quán: Sơn Phú, Phú Hòa, Đoan Hùng, Phú Thọ; Nhập ngũ 12.1967; Hy sinh: 13.9.1968; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
18. Ngô Gia Tụng 
Sinh năm: 1946; Quê quán: Tuy Lộc, Cẩm Khê , Phú Thọ có người thân là Ngô Văn Trắc; Nhập ngũ: 8.1967; Ngày hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị: c1; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
19 Nguyễn Kiến Hợi
Sinh năm: 1944; Quê quán: Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên có người thân là Nguyễn Văn Bích; Hy sinh ngày: 13.9.1968; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
20 Đặng Sửu
Sinh năm: 1950; Quê quán: Văn Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội có người thân là Đặng Văn Thưởng; Nhập ngũ: 12.1967; Hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị: c1d3; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh,  Quảng Trị.
21 Bùi Văn Bình
Sinh năm: 1935; Quê quán: Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội có người thân là Đặng Thị Tỵ ; Nhập ngũ: 12.1967; Hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị: c2 d2; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
22 Doãn Thắng Đức
Sinh năm: 1942; Quê quán: Văn Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội có người thân là Doãn Văn Sỹ; Nhập ngũ: 12.1967; Hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị: d3; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
23 Nguyễn Văn Hồng
Sinh năm: 1935; Quê quán: Phương Đỗ, Phúc Thọ Hà Nội có người thân là Nguyễn Văn Trần; Nhập ngũ: 12.1967; Hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị: d3; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An; Gio Linh; Quảng Trị.
24 Vũ Văn Phẩm
Sinh năm: 1939; Quê quán: Lô Giang, Tiên Hưng, Thái Bình có người thân là Nguyễn Thị Hiền; Nhập ngũ: 1967; Hy sinh: 13.9.1968; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
25. Trịnh Xuân Lữ
Sinh năm: 1938; Quê quán: Yên Quý, Yên Định, Thanh Hóa có người thân là Trịnh Đình Ngọc; Nhập ngũ: 9.1966; Ngày hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị: c2; Nơi hy sinh: Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
26. An Văn Âu
Sinh năm: 1950; Quê quán: Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên có người thân là An Văn Thủy; Nhập ngũ: 2.1968; Ngày hy sinh: 13.9.1968; Đơn vị: c1; Nơi hy sinh :Xuân Hải, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
27. Võ Như Quý
Sinh năm: 1946; Quê quán: Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An có người thân là Võ Như Thới ; Nhập ngũ :4.1968; Hy sinh: 17.9. 1968; Đơn vị: C4 d2; Nơi hy sinh: Thanh Khê, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
28 Trương Văn Cúc
Sinh năm: 1950; Quê quán: Nam Vân, Nam Đàn, Nghệ An có người thân là Trương Văn Bảng; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 17.9.1968; Đơn vị: C3; Nơi hy sinh: Thanh Khê, Gio An , Gio Linh, Quảng Trị.
29. Nguyễn Hưu Hùng
Sinh năm: 1949; Quê quán: Quỳnh Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An có người thân là Hồ Thị Quyền; Nhập ngũ: 12.1967; Hy sinh: 17.9.1968; Nơi hy sinh: Thanh Khê, Gio An , Gio Linh, Quảng Trị.
30. Phạm Văn Tri
Sinh năm: 1950; Quê quán: Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An có người thân là Phạm Xuy; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 17.9.1968; Nơi hy sinh: Thanh Khê, Gio An , Gio Linh, Quảng Trị.
31. Nguyễn Văn Tạo
Sinh năm: 1947; Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên , Nghệ An có người thân là Ngô Văn Xuân; Nhập ngũ: 7.1967; Hy sinh: 17.9.1968; Đơn vị: C3; Nơi hy sinh: Thanh Khê, Gio An , Gio Linh, Quảng Trị.
32. Chu Văn Đển
Sinh năm: 1948; Quê quán: Trung Hưng, Tùng Thiện, Sơn Tây, Hà Nội; Nhập ngũ: 12.1967; Hy sinh: 17.9.1968; Đơn vị: C1 D2; Nơi hy sinh: Thanh Khê, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
33. Lộc Văn Lại
Sinh năm: 1944; Quê quán: Chi Khê, Con Cuông, Nghệ An có người thân là Lộc Văn Minh; Nhập ngũ: 5.1965; Hy sinh: 18.9.1968; Nơi hy sinh: Phượng Xuân, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
34. Nguyễn Duy Lợi
Sinh năm: 1950; Quê quán: Sơn Vy, Lâm Thao, Phú Thọ có người thân là Nguyễn Văn Chiến; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 18.9.1968; Nơi hy sinh: Phượng Xuân, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
35. Nguyễn Văn Ngọc
Quê quán: Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội có người thân là Nguyễn Văn Coi và Dương Thị Sản; Nhập ngũ: 12.; Hy sinh: 18.9.1968; Đơn vị: C17; Nơi hy sinh: Phượng Xuân, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
36. Nguyễn Hoàng Quế
Sinh năm: 1952; Quê quán: Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An có người thân là Nguyễn Hồng Phú; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 19.8.1968; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
37. Phạm Xuân Đảng
Sinh năm: 1949; Quê quán: Quýnh Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An có người thân là Trần Thị Định; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C3 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
38. Hồ Văn Minh
Sinh năm: 1948; Quê quán: Quỳnh Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An có người thân là Hồ Sỹ Triêm; Nhập ngũ: 7.1966; Hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C3 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.

39. Hồ Phi Hùng

Sinh năm: 1948; Quê quán: Quỳnh Văn Quỳnh Lưu, Nghệ An có người thân Hồ Thụ; Nhập ngũ: 9.1966; Hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C3 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.

40. Hồ Văn Tổng
Sinh năm: 1950; Quê quán: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu,Nghệ An có người thân là Hồ Thị Lài; Nhập ngũ: 19.8.1968; Hy sinh: C3 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
41. Hồ Đinh Ngọc
Sinh năm: 1949; Quê quán: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An có người thân là Hồ Đinh Xứng; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C3 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
42. Trương Đức Thống
Sinh năm: 1949, Quê quán: Quỳnh Nghĩa, Quỹnh Lưu, Nghệ An có người thân là Trương Tri và Hồ Thị Tròn; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C1 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
43.  Hồ Hữu Dục
Sinh năm: 1949; Quê quán: Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An có người thân là Hồ Hữu Giáo; Nhập ngũ: 12.1967; Hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C2 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
44. Đặng Ngọc Du
Sinh năm: 1950; Quê quán: Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An có người thân là Hoàng Thị Rặt; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C3 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
45. Nguyễn Văn Tiên
Sinh năm: 1949; Quê quán: Quỳnh Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An có người thân là Nguyễn Văn Phú; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C3 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
46. Vũ Văn Thực
Sinh năm: 1947; Quê quán: Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An có người thân là Vũ Nông; Nhập ngũ: 4.1968; Ngày hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C3 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
47. Nguyễn Ngọc Thố
Sinh năm: 1948; Quê quán: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An có người thân là Nguyễn Ngọ Phổ; Nhập ngũ: 4.1968; Ngày hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C3 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
48. Trần Văn Đức
Sinh năm: 1950; Quê quán: Quỳnh Tam,Quỳnh Lưu, Nghệ An có người thân là Trần Văn Sáu; Nhập ngũ: 4.1968; Hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C3 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
49. Nguyễn Ngọc Nam
Sinh năm: 1950; Quê quán: Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An có người thân Nguyễn Ngọc Làng; Nhập ngũ: 4.1968, Hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C3 d2; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
50 Nguyễn Hữu Khiêm
Sinh năm: 1949; Quê quán: Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An có người thân là Nguyễn Văn Luyến; Nhập ngũ: 7.1967; Hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: D2;Nơi hy sinh: Phượng Xuân, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
51 Nguyễn Hồng Cự
Sinh năm: 1947, Quê quán: Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Hà Nội có người thân là Nguyễn Văn Chung; Nhập ngũ: 7.1967; Hy sinh: 19.8.1968; Đơn vị: C3; Nơi hy sinh: Gia Bình, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.

Lê Bá Dương

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác