Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Trang vàng liệt sĩ

Anh hùng Lâm Thành Mậu - Bí thư chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh Cà Mau

Cập nhật lúc 17:56 06/08/2020

(ĐTTA) - Đồng chí Lâm Thành Mậu (thường gọi là Bảy Mậu), sinh ngày 17.08.1898 tại thị xã Cà Mau. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho nghèo. Tiếp thu tư tưởng yêu nước qua sách, báo bí mật, tháng 01.1928 đồng chí gia nhập “Hội Việt Nam thanh niên cách mạng” và ngày 01.01.1930 Chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh Cà Mau được thành lập do đồng chí Lâm Thành Mậu làm bí thư.

Chân dung liệt sĩ Lâm Thành Mậu

Mở nhà sách để tuyên truyền phong trào cách mạng

Ông học đến lớp 4 tiểu học, vì nhà nghèo không thể tiếp tục theo học nên về nhà giúp cha làm thuốc Đông y. Trong thời gian này, ông thường được nghe cha và các sĩ phu bàn bạc quốc sự. Vốn thông minh, nên ngay thuở thiếu thời, ông đã hiểu được bản chất của thực dân Pháp cùng bè lũ tay sai chính là nguyên nhân đẩy nhân dân ta vào cảnh bần cùng, khổ nhục.

Lớn lên, ông tham gia vào một số phong trào yêu nước, đến năm 1927 – 1928, ông tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin thông qua sách, báo bí mật như: Việt Nam hồn, Người cùng khổ, Bản án chế độ thực dân Pháp. Tháng 01.1928, ông gia nhập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và liên tục đi đầu trong các hoạt động cách mạng, góp phần phát động phong trào cách mạng ở Cà Mau.

Sau khi gia nhập “Hội Việt Nam thanh niên cách mạng” năm 1928, thành lập Chi bộ Hội thị trấn Cà Mau và mở một nhà sách lấy tên “Hồng Anh Thư Quán”, chuyên bán sách báo yêu nước để tuyên truyền phong trào cách mạng cho thanh niên.

Trong những năm đầu cách mạng (1928 – 1930), ông lấy bí danh là Ái Việt. Thời kỳ Đông Dương đại hội (1936 – 1939), đồng chí hoạt động rất tích cực, tham gia viết báo, để tránh tai mắt kẻ thù, ông  ký tên là Bình Dân.

Ngày 03.02.1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện chính trị hết sức trọng đại, đã trở thành mốc son mở đầu trang sử vẻ vang nhất của Đảng và của dân tộc ta, chấm dứt thời kỳ cách mạng nước ta trong tình trạng “Đen tối không có đường ra”, chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối kể từ khi nước ta bị thực dân Pháp xâm lược.

Năm 1930 ở Cà Mau, Đặc ủy Hậu Giang do đồng chí Ung Văn Khiêm làm Bí thư, đã trực tiếp làm thủ tục kết nạp 04 hội viên ưu tú của Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng gồm: Lâm Thành Mậu, Nguyễn Văn Chính, Tăng Văn Hai, Phạm Ngọc Cừ vào An Nam Cộng sản Đảng và thành lập Chi bộ thị trấn Cà Mau, do đồng chí Lâm Thành Mậu làm Bí thư. Đây là tổ chức Đảng đầu tiên ở thị trấn Cà Mau của tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ (tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu ngày nay).

Giai đoạn những năm 1930 – 1931, Chi bộ Đảng ở vùng đất Cà Mau hoạt động gặp nhiều khó khăn, nhiều đồng chí của ta bị địch bắt, nhưng không nao núng, các đồng chí còn lại bắt đầu liên hệ chặt chẽ với quần chúng và được quần chúng bảo vệ, từ đó các Chi bộ đều có tinh thần chủ động hoạt động, đã tạo được những hạt nhân cho phong trào cách mạng trong tỉnh Cà Mau sau này.

Việc liên lạc với với Xứ ủy Nam kỳ, Đặc ủy Hậu Giang vẫn chưa thông suốt nên những chủ trương, nghị quyết và các tài liệu tuyên truyền của Đảng đến với quần chúng nhân dân chưa kịp thời, gây nhiều trở ngại cho hành động cách mạng, hơn nữa với cách hoạt động độc lập tại địa phương dễ xảy ra những tổn thất không cần thiết.

Được sự chỉ đạo của Liên Tỉnh ủy Hậu Giang, Hội nghị Chi bộ thị trấn Cà Mau đã bàn bạc và đưa một số kế hoạch thực hiện như:

Dùng nhiều hình thức tổ chức công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp để thu hút rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các giới thanh niên, phụ nữ trí thức, học sinh, tôn giáo….Qua các tổ chức đó sẽ giáo dục, giác ngộ chính trị cho quần chúng để đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ, chống áp bức bóc lột, chống chiến tranh Đế quốc.

Chi bộ cử một số đảng viên có uy tín và có khả năng như các đồng chí: Lâm Thành Mậu, Văn Trung Thành, Tào Văn Tỵ, Phan Ngọc Hiển, Hồng Hoa ra hoạt động công khai để tiếp xúc với các giới trí thức, công chức, giáo viên, các chức sắc tôn giáo…, vận động họ cùng đấu tranh đòi quyền được tham gia bàn bạc về lợi ích của chính họ. Với tư cách công khai bênh vực quyền lợi của giới lao động, các cán bộ, đảng viên hoạt động công khai hướng dẫn quần chúng đấu tranh chống áp bức, bóc lột và phản ứng công khai các cuộc đấu tranh của quần chúng trên báo chí.

Vận động quần chúng đấu tranh giành được nhiều thắng lợi

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đặc ủy Hậu Giang và Xứ ủy Nam kỳ nên cơ sở Đảng ở Cà Mau có thêm nhiều kinh nghiệm trong hoạt động, thuận lợi để xây dựng lực lượng cách mạng. Đến giữa năm 1937, tại khu vực Cà Mau đã phát triển thêm 10 Chi bộ ở các xã: Thới Bình, Tân Phú, Thạnh Phú, Phong Lạc, Tân Ân, Tân Hưng, Tân Thành, Khánh Bình, Hòa Thành, Tân Hưng Tây. Đến tháng 10.1938, cơ quan Đảng đã được xây dựng nhiều nơi, riêng quận Cà Mau đã có 15 Chi bộ gồm hơn 80 đảng viên. Ngoài ra, còn xây dựng thêm các tổ chức cách mạng như: Đoàn Thanh niên Tân Tiến, Hội phụ nữ Dân chủ và một số tổ tập đoàn thợ may, thợ hớt tóc, thợ bạc… Công tác vận động quần chúng đấu tranh đã giành được nhiều thắng lợi, có những cuộc đấu tranh biểu tình với quy mô lớn và có tiếng vang xa, như cuộc đấu tranh của gần 2.000 dân ở các xã bị bắt đi làm xâu đắp đường từ Cà Mau đi Năm Căn vào tháng 4.1937 đòi bọn chủ thầu phải tăng tiền công, cho uống nước sạch và phải có thuốc trị bệnh, cuộc đấu tranh đòi địa chủ trả lại đất cho nông dân vào cuối tháng 10.1936, kết quả có 1.878 ha đất được giao lại cho hơn 200 nông dân để canh tác, cuộc đấu tranh đòi lại đất của nông dân xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời vào tháng 10.1937 buộc địa chủ Nguyễn Cao Hoài phải trả lại 500 ha đất cho dân, cuộc biểu tình ngày 04.10.1938 của hơn 800 nông dân người Việt, Khmer, Hoa kiều ở thị trấn Cà Mau và các xã lân cận đòi giải quyết việc làm và bãi bỏ thuế thân làm chấn động dư luận trong nước… Nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của các tổ chức cơ sở Đảng, những phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân bước đầu đã thu được nhiều thắng lợi.

Ngày 02.02.1939, Tỉnh ủy lâm thời Bạc Liêu đã triệu tập Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ bầu Tỉnh ủy chính thức, khi đó đoàn đại biểu của Quận ủy Cà Mau có 06 đồng chí đi dự, thì cả 06 đồng chí đều đắc cử vào Tỉnh ủy, cho thấy sự phát triển lớn mạnh của cơ sở Đảng ở Cà Mau, khẳng định vị trí và vai trò hạt nhân trong phong trào cách mạng của tỉnh.

Giai đoạn 1936 – 1939, các cơ sở Đảng ở Cà Mau đã phát triển hoạt động, nhân rộng ảnh hưởng chính trị, gây được tiếng vang trong dư luận, làm tiền đề cho những phong trào cách mạng lớn sau này như: Khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940, cách mạng tháng Tám năm 1945.

Cao trào dân chủ giai đoạn 1936 – 1939 là cuộc chuẩn bị thành công cho phong trào giải phóng dân tộc sau này, tại tỉnh Bạc Liêu (Cà Mau – Bạc Liêu) cũng như cả nước, Đảng đã gieo những hạt giống khắp các làng xã, quận, thị trong phong trào Mặt trận dân chủ Đông Dương đã tạo tiền đề cho các phong trào cách mạng nối tiếp.

Năm 1941 trên đường đi công tác đồng chí Lâm Thành Mậu bị địch bắt, mặc cho địch dụ dỗ, tra tấn dã man, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản, bị địch kết án 15 năm tù, đày ra Côn Đảo. Dưới chế độ nhà tù khắc nghiệt, bị tra tấn dã man, thương tật nặng nề, đồng chí đã anh dũng hy sinh vào tháng 7.1942, tại nhà tù Côn Đảo.

Đồng chí là tấm gương sáng về đạo đức, phẩm chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với lý tưởng cộng sản; suốt đời không ngừng đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thảo Nguyên

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác