Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0943.857.078 | Email: tapchitrian@gmail.com

Trang vàng liệt sĩ

Về việc đặt tên đường phố mang tên liệt sĩ Đào Phúc Lộc

Cập nhật lúc 10:59 02/08/2018

Đồng chí Đào Phúc Lộc (Hoàng Minh Đạo) đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí cũng là AHLLVT duy nhất( cho đến hôm nay) được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Với những cống hiến của anh hùng Đào Phúc Lộc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho ngành Tình báo quân đội, tên đồng chí xứng đáng được đặt cho một con đường ở hai đô thị đặc biệt, là hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Liệt sĩ Đào Phúc Lộc

1. Đào Phúc Lộc (1923 - 1969) là một trong những chiến sĩ tình báo đầu tiên, có đóng góp to lớn cho sự ra đời và phát triển của ngành tình baó cách mạng. Chính những đồng đội của ông  - những bậc tiền bối của ngành tình báo như Phan Văn Đáng, Huỳnh Việt Thắng, Mai Chí Thọ, Cao Đăng Chiếm, Lê Thanh, Nguyễn Vô Danh trong báo cáo thành tích đề nghị Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Đào Phúc Lộc - tức Hoàng Minh Đạo đã tóm tắt tiểu sử và đánh giá cao công trạng của ông: Tháng 10/1945, đồng chí đã được đồng chí Võ Nguyên Giáp cử làm Trưởng phòng tình báo của Bộ Tổng Tham mưu. Tháng 9 năm 1948, đồng chí được Quân ủy Trung ương cử đi miền Nam, sau đó được phân công Trưởng ban Quân báo Bộ Tư lệnh Nam Bộ, rồi Trưởng ban Quân báo phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh Phân liên khu  miền Đông Nam bộ...Sau Hiệp đinh Giơ ne vơ, đồng chí không đi tập kết, mà được phân ở lại miền Nam công tác...Năm 1962 là Phó ban Binh vận Trung ương cục miền Nam. Tháng 12 năm 1969, đồng chí hy sinh trên đường công tác. Khi đó đồng chí là Bí thư kiêm Chính ủy Phân khu 1 đặc khu ủy Sài Gòn - Gia Định.(1)

Thư số 135/TCH ngày 25/10/1996 của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng gửi Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận xét: “Đồng chí Hoàng Minh Đạo là một cán bộ trung kiên của Đảng, có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng chí luôn lấy mục tiêu lí tưởng của Đảng để phấn đấu, lấy nhiệm vụ của người đảng viên để đánh giá mình...Mặc dù sống trong điều kiện gian khổ ác liệt, nhưng đồng chí đã giữ vững ý chí của người đảng viên cộng sản, không để kẻ thù dùng vật chất, tiền bạc cám dỗ, quyến rũ. Đồng chí thực sự là tấm gương sáng để các thế hệ tình báo của ngành noi theo”.(2)

 

2. Dân tộc ta có truyền thống tôn vinh và lưu niệm các danh nhân. Truyền thống tốt đẹp này từ lâu đã trở thành đạo lí của dân tộc, tập quán, thậm chí tín ngưỡng của nhân dân và trở thành trách nhiệm của nhà nước trong mọi thời đại..

Danh nhân là một từ Hán Việt, Từ điển Tiếng Việt định nghĩa danh nhân là “người có tiếng tăm lừng lẫy”.(3) Tuy nhiên định nghĩa này chưa đầy đủ. Báo cáo tổng kết tại Hội thảo khoa học Về lưu niệm danh nhân cách mạng do Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức năm 1996, Thứ trưởng Lưu Trần Tiêu đã định nghĩa hoàn chỉnh hơn về danh từ này: “Danh nhân là người có tài, có đức, có công, có danh, có nghiệp và quan trọng nhất là được đông đảo quần chúng suy tôn và ngưỡng mộ. Trong các danh nhân có người thành đạt và nổi tiếng trên một lĩnh vực, có người là thiên tài và nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực. Về phạm vi ảnh hưởng của danh nhân cũng không giống nhau: tầm vóc quốc tế, quốc gia hoặc một vùng của đất nước”.(4)

Theo định nghĩa trên, người được cọi là Danh nhân, phải thỏa mãn ít nhất 3 tiêu chí: có tài đặc biệt, có đức và phải được mọi người thừa nhận.

Đề án tổng thể: “Về những hình thức tưởng niệm, lưu niệm đối với các danh nhân, nhân vật lịch sử và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước” của Bộ Văn hóa - Thông tin kí ngày 8/12/2004 định nghĩa về danh nhân và nhân vật lịch sử như sau: “Danh nhân bao gồm danh nhân lịch sử, danh nhân cách mạng, danh nhân văn hóa là những nhân vật kiệt xuất, rất nổi tiếng, có những đóng góp to lớn, xuất sắc trong một hay nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, khoa học, có tác dụng thúc đẩy và tạo nên những chuyển biến lớn trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam nhằm đưa xã hội tiến lên, đất nước phát triển; có đạo đức cao đẹp; được lịch sử và nhân dân công nhận; là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo. Nhân vật lịch sử là những người hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau hoặc người dân bình thường nhưng có những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước; có đạo đức trong sáng, được nhân dân suy tôn và là tấm gương cho hậu thế noi theo”.(5)

Đề án của Bộ Văn hóa cũng đề xuất thành lập Hội đồng quốc gia làm tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ để xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu danh nhân. 

Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng được ban hành kèm theo Nghị định 91/2005NĐ-CP ngày 17/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố thẩm quyền đặt tên, đổi tên đường, phố (Riêng đô thị loại đặc biệt, HĐND tỉnh thành phố phải lấy ý kiến Bộ Văn hóa - Thông tin trước khi quyết định). Quy chế của chính phủ đã nêu rõ: “Danh nhân đó phải là người nổi tiếng, có đức, có tài, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như của địa phương hoặc có đóng góp đặc biệt cho đất nước, có công lớn trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc, được nhân dân suy tôn và thừa nhận.

Những nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử thì chưa xem xét đặt tên cho đường, phố và công trình công cộng”.

 

3. Căn cứ Đề án của Bộ Văn hóa - Thông tin và Quy chế đặt tên đổi tên đường của Chính phủ đã ban hành; căn cứ thành tích cũng như ảnh hưởng của Đào Phúc Lộc đối với xã hội, Đào Phúc Lộc (Hoàng Minh Đạo) - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh - xứng đáng được đưa vào danh sách để xét phong tặng danh hiệu Danh nhân cách mạng. Tuy nhiên, đây là công việc của hội đồng tư vấn của Thủ tướng, sẽ phải qua nhiều cấp, nhiều ngành. Chúng ta, những người ngưỡng mộ, kính trọng ông, chỉ có quyền đề xuất việc đó. Và trước hết, căn cứ Quy chế đặt tên, đổi tên đường của Chính phủ, Đào Phúc Lộc trong khi chưa được xem xét danh hiệu Danh nhân cách mạng, có đầy đủ tiêu chuẩn để được đặt tên cho một con đường, hay một phố ở hai đô thị loại đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giống như các nhân vật lịch sử khác: Võ Thị Sáu, Bế Văn Đàn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân... Tên ông không dừng lại ở một con phố nơi quê hương - phố huyện Móng Cái như hiện nay./.

Tiến sĩ Chu Đức Tính

Chú thích

(1), (2). Huyền thoại anh hùng Đào Phúc Lộc, Tập 3 Hoàng Minh Đạo - tầm nhìn chiến lược, nhà xuất bản Quân đội nhân dân, H, 2015, tr. 200.

(3). Nguyễn Ngọc Bích...Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, H, 2005, tr. 243.

(4). Bộ Văn hóa - Thông tin, Về vấn đề  lưu niệm danh nhân cách mạng, Kỉ yếu Hội thảo khoa học, H, 1997, tr. 317.

(5). Dẫn theo Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ: Vấn đề trưng bầy danh nhân cách mạng tại Bảo tàng cách mạng Việt Nam do Pgs Ts Phạm Mai Hùng làm chủ nhiệm. Hà Nội, 2006. Lưu tại Kho Tư liệu - Thư viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam.

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác