Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Xã hội

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật lúc 10:45 15/08/2020

Thời gian gần đây, trước những diễn biến phức tạp trong quan hệ quốc tế, những khó khăn, thách thức nảy sinh do tác động tiêu cực từ nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19, các thế lực thù địch liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc để chống phá cách mạng Việt Nam trước thềm Đại hội XIII. Đặc biệt, tình trạng phát tán những thông tin với các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chế độ xã hội, thành quả cách mạng của Nhân dân ta... lại được họ thực hiện một cách dồn dập trên Internet, các trang mạng xã hội, các đài phát thanh, báo, tạp chí, website... Có thể nhận thấy một số thủ đoạn chính mà những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch tập trung chống phá cách mạng Việt Nam đòi hỏi chúng ta phải nêu cao cảnh giác, như:

 

cgcpdhnnchhgfg

Ảnh minh họa

 

Các thế lực thù địch tung ra những thông tin và quan điểm sai trái phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; gây mâu thuẫn nội bộ, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập với âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và đòi phi chính trị hóa quân đội...

 

Lợi dụng tình hình phức tạp trong đời sống quốc tế hiện nay, nhất là việc tranh chấp chủ quyền căng thẳng trên Biển Đông, các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền bôi nhọ, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Chúng kích động đòi thay đổi bộ máy lãnh đạo của Đảng để cứng rắn hơn với yêu sách chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc. Thủ đoạn này, bề ngoài thể hiện lòng yêu nước, nhưng thực chất là lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc đường lối đối ngoại và chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc giải quyết tình hình căng thẳng trên Biển Đông và các vấn đề quốc tế hiện nay.

Dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” các phần tử phản động cố tình xuyên tạc, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam áp đặt dân chủ trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Họ tìm mọi cách tố cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, từ đó tác động và kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế gia tăng sức ép với Việt Nam... nhằm gây chú ý của dư luận, tạo áp lực với Đảng, Nhà nước ta. Thậm chí, họ thường xuyên lan truyền những thông tin thất thiệt, cho rằng việc tăng cường xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bộ máy của Đảng và Nhà nước ta là biểu hiện thanh trừng, đấu đá nội bộ, và nếu Việt Nam theo mô hình chính thể của thuyết “tam quyền phân lập” thì không có tham nhũng nhiều như thế. Từ đó gây tâm lý bi quan, hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Sử dụng chiêu bài đòi tự do lập hội để đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp lực lượng, thành lập các hội, nhóm bất hợp pháp (Ví dụ: “Văn đoàn độc lập Việt Nam”, “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”...) dưới vỏ bọc các tổ chức “Xã hội dân sự”, “Diễn đàn dân chủ”, “Hội Anh em Dân chủ”,... Tất cả các vỏ bọc đó đều nhằm tập hợp, thu hút thành viên tham gia để gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, cổ súy cho hoạt động “bất tuân dân sự”, khích động các tổ chức gây sức ép yêu cầu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng phải có chủ trương cho “Xã hội dân sự” phát triển và nới lỏng kiểm soát an ninh mạng.

 

Ngoài ra, chúng còn lợi dụng vào các website, tài khoản mạng xã hội, email, youtube,… trên Internet để phát tán tài liệu, video, clip cắt ghép bóp méo sự thật, để làm lung lạc tâm lý, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Trên cơ sở đó, họ rêu rao và kích động một bộ phận nhân dân như trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, sinh viên, cán bộ nghỉ hưu,… viết thư ngỏ đòi Trung ương phải thay đổi cơ chế lãnh đạo, thay đổi công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, thay đổi quy chế bầu cử, ứng cử theo hướng tự do và khuyến khích tự đề cử, ứng cử, không cần thông qua tổ chức. Điều này, hoàn toàn phi lý và trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị và nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng.

 

Có thể nhận thấy, trước thềm Đại hội XIII, các thế lực thù địch đang tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ở nước ta, hòng reo rắc tâm lý hoài nghi, hoang mang trong toàn bộ hệ thống chính trị và toàn dân, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị theo hướng xã hội phương Tây. Điểm cần lưu ý là, ở bất kỳ thủ đoạn nào, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch cũng diễn ra ngày càng tinh vi, xảo quyệt, khó lường với các chiêu thức tưởng chừng vô hại, song vô cùng nguy hiểm, gây ra những tác hại khôn lường đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, cũng như thành quả của gần 35 năm đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đồng thời, các luận điệu xuyên tạc nêu trên của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đang trực tiếp tác động tới tâm lý, tư tưởng, tinh thần của toàn xã hội, phương hại đến uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Do đó, nêu cao cảnh giác, nhận diện đầy đủ các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống những luận điệu xuyên tạc hiện nay là một trong những nhiệm vụ chính trị sống còn, thường xuyên của cách mạng Việt Nam, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, vì mục tiêu xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trịnh Quốc Việt

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác