Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Xã hội

Những điểm mới của Nghị định 34/2019 liên quan đến các cán bộ, công chức cấp xã

Cập nhật lúc 13:14 20/07/2019

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã.

 

Những điểm mới của Nghị định 34/2019 liên quan đến các cán bộ, công chức cấp xã

Về thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. Bỏ quy định UBND cấp huyện phải đăng trên 03 số báo liên tiếp của cấp tỉnh về thông tin tuyển dụng

Hình thức thi tuyển công chức gồm 2 vòng: vòng 1 sẽ là thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và vòng 2 thi phỏng vấn hoặc thi viết môn chuyên ngành. 

Điểm cộng ưu tiên trong tuyển công chức cấp xã. Thay vì cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm thi thì theo quy định mới, điểm ưu tiên sẽ được cộng vào điểm thi vòng 2 (do theo quy định mới thì việc thi tuyển công chức cấp xã sẽ phân thành 2 vòng). Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.  

Các trường hợp đặc biệt được tuyển thẳng, bao gồm: Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng; Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng BHXH bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

Đối với số lượng cán bộ, công chức cấp xã; cấp xã loại 1: Tối đa không quá 23 người; cấp xã loại 2: Tối đa không quá 21 người và cấp xã loại 3: Tối đa không quá 19 người. 

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; với cấp xã loại 1: Tối đa không quá 14 người; cấp xã loại 2: Tối đa không quá 12 người và cấp xã loại 3: Tối đa không quá 10 người.

Về xếp lương cán bộ cấp xã. Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng), nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với công chức cấp xã. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì: Phụ cấp kiêm nhiệm = 50% mức lương (bậc 1) + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm.

Chế độ BHXH, BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đóng BHYT, thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Về phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở (đã bao gồm BHYT, BHXH).

Thu Thùy

 

Chia sẻ:

Các tin khác