15 Hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Chư Tan Kra

Cựu chiến binh Hồ Đại Đồng mặc dù đang ở đỉnh Chư Tan Kra ( độ cao 750m) nhưng vẫn tìm cách liên lạc với chúng tôi.

15 Hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Chư Tan Kra

Cựu chiến binh Hồ Đại Đồng mặc dù đang ở đỉnh Chư Tan Kra ( độ cao 750m) nhưng vẫn tìm cách liên lạc với chúng tôi.

Ông hoan hỉ báo tin, hết ngày 9.4.2019, đội quy tập gồm ông Đồng, ông Vĩnh, ông Lục là những người lính già ( đều trên 70 tuổi) của Ban liên lạc cựu chiến binh E209 cùng cán bộ chiến sĩ ban CHQS Kon Tum và huyện Sa Thầy đã quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ ở cao điểm M2.

 

Trước đó ngày 4.4.2019, đội quy tập phát hiện ra ngôi mộ chung ở độ sâu 1,2 đến 1,7m; kích thước mộ (7 x 3)m; ở tọa độ M2 ( cách 1km phía tây căn cứ FSB14 tìm được hài cốt liệt sĩ. Sau đó là mưa rừng, họ phải căng bạt để có thể đào trong mưa. Họ đào mở rộng hố đã khai quật và tổ chức khai quật các hầm khác. Kết quả của chuyến đi tìm kiếm liệt sĩ của ban liên lạc cựu chiến binh E209 đã đạt kết quả tốt. Đó là kết quả của nhiều đợt khảo sát trước đây và mở ra hướng tìm kiếm mới có hiệu quả.  

TCTA