Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang: Hoàn thành 100% công tác kết luận địa bàn, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh

Chiều 9/11, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2020.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang: Hoàn thành 100% công tác kết luận địa bàn, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh

Đội K92, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cất bốc hài cốt liệt sĩ tại những khu vực đã kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm .

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch về việc triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trực tiếp xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các ban, ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện rà soát, xác minh, hoàn thiện thông tin liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nhờ đó, việc triển khai xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đảm bảo đồng bộ, đúng hướng, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, ngành và nhân dân.

Để việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đảm bảo chính xác, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan tổ chức thu thập, điều tra, xác minh, đối chiếu thông tin, kết luận thực địa nghiêm túc, chặt chẽ. Đối với các khu vực, địa bàn có thông tin về hài cốt liệt sĩ, trước khi các huyện, thành phố tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, Ban chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và địa phương tiến hành điều tra xác minh cụ thể, kết luận thông tin chặt chẽ, tiến hành đối chiếu, kết luận thực địa làm cơ sở cho việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các cấp. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 515 các huyện, thành phố thành lập tổ công tác, phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thẩm định kết quả rà soát, xác minh và tiến hành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đối với các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục rà soát, xác minh, thu thập thông tin, tổ chức khảo sát, kết luận cụ thể từng khu vực, vị trí. Đến nay, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành kết luận địa bàn, tiến hành lập, vẽ xong bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh, được Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 đánh giá cao.

Trong thời gian tới Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều chủ trương, biện pháp để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng liên quan, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó nhằm thiết thực tri ân các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần củng cố "thế trận lòng dân", tạo nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Quang Đức