Công bố tài liệu chỉnh sửa SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều

Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM vừa công bố tài liệu điều chỉnh sách giáo khoa Tiếng Việt 1 Cánh Diều.

Công bố tài liệu chỉnh sửa SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều

Tài liệu này được đăng tải trên trang lưu trữ phiên bản điện tử các cuốn trong bộ sách Cánh Diều lớp 1. Theo đó, tài liệu gồm 12 trang với 2 nội dung chính, bao gồm:

Phần I: Giới thiệu một số ngữ liệu để giáo viên có thể sử dụng thay thế các bài đọc chưa phù hợp.

Phần II: Hướng dẫn điều chỉnh một số từ ngữ trong bài.

Cụ thể, trong tài liệu điều chỉnh đưa ra 11 bài đọc bổ sung cho 11 bài bị cho là không phù hợp, được Bộ GD-ĐT yêu cầu chỉnh sửa bổ sung, cùng nhiều điều chỉnh liên quan đến từ ngữ trong các bài học.

Công bố tài liệu chỉnh sửa SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều
Danh sách các bài đọc được bổ sung

Ví dụ, với bài tập đọc "Cua, cò và đàn cá" (1) và (2), nhóm biên soạn sách đã thêm 2 bài đọc khác để bổ sung là "Kết bạn" và "Hồ sen"; Bài "Quạ và chó" được bổ sung thêm bài "Phố Thợ Nhuộm"....

Công bố tài liệu chỉnh sửa SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều
Công bố tài liệu chỉnh sửa SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều
Công bố tài liệu chỉnh sửa SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều
Một số bài đọc mới được bổ sung  

Với những ngữ liệu bổ sung này, giáo viên có thể thay thế để giảng dạy cho phù hợp.

Ở phần điều chỉnh từ ngữ, nhiều từ bị đánh giá không phù hợp được loại bỏ, thay thế. Ví dụ từ "cuỗm" được thay bằng từ "tha" trong câu "Có kẻ đã cuỗm gà nhép". Các từ "thở hí hóp", "bê be be"... được loại bỏ.

Công bố tài liệu chỉnh sửa SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều
Phần điều chỉnh từ ngữ

Trong lời nói đầu của tài liệu này, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM, đơn vị biên soạn sách, cho hay kết quả triển khai bước đầu ở các trường dạy theo sách Tiếng Việt Cánh Diều cho thấy học sinh hào hứng, đọc, viết tốt; giáo viên chủ động kế hoạch dạy học thuận lợi.

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều ý kiến phản ánh một số ngữ liệu trong sách không phù hợp. Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM và các tác giả đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến với tinh thần cầu thị, biên soạn tài liệu để bổ sung, điều chỉnh ngữ liệu.

Trước đó, ngày 15/10, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu nhà xuất bản và tác giả sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều chỉnh sửa, hiệu đính nội dung chưa phù hợp, gửi Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 để thẩm định. Sau đó, Hội đồng thẩm định báo cáo Bộ trưởng GD-ĐT để xem xét, phê duyệt nội dung chỉnh sửa trước ngày 15/11.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Hội đồng thẩm định rà soát, làm việc với tác giả sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ Cánh Diều khi có những phản ánh về việc trong sách có nội dung chưa phù hợp. Hội đồng thẩm định và tác giả sách đã thống nhất tiếp thu tối đa góp ý để chỉnh sửa cho phù hợp hơn.

Theo VietnamNet