Cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (Bộ Tổng tham mưu) kiểm tra toàn diện đối với Sư đoàn 3 (Quân khu 1)

(ĐTTA) - Ngày 28/10, tại Sư đoàn 3, Cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TC-ĐL-CL) do Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Trưởng phòng Tham mưu-Kế hoạch làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra toàn diện công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự từ năm 2016 đến năm 2020.

Cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (Bộ Tổng tham mưu) kiểm tra toàn diện đối với Sư đoàn 3 (Quân khu 1)

Trưởng đoàn kiểm tra phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự của đơn vị, các cơ quan chức năng của Cục TC-ĐL-CL đã kiểm tra thực tế tình hình bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị, kỹ thuật nói chung, công tác TC-ĐL-CL nói riêng. 

Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Tổng tham mưu kiểm tra toàn diện đối với Sư đoàn 3 Quân khu 1
Trưởng đoàn kiểm tra phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra

Qua kiểm tra thực tế Đoàn công tác đánh giá công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự của đơn vị có nhiều cố gắng, thực hiện tốt các mặt công tác TC-ĐL-CL, trong đó nổi bật là: Làm tốt công tác tham mưu trong việc chỉ đạo công tác chuyên ngành của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý, đăng kiểm quân sự, duy trì có nền nếp hệ thống sổ theo dõi, thống kê và và công tác đề nghị, kiểm định định kỳ, đột xuất đối với các trang thiết bị đo lường, thử nghiệm; đánh giá đúng chất lượng vũ khí, xe máy cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, duy trì tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định, chống xuống cấp, hư hỏng; đội ngũ cán bộ, NVKT có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế cần khắc phục để bảo đảm thực hiện tốt nền nếp công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự trong thời gian tới./.

Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Tổng tham mưu kiểm tra toàn diện đối với Sư đoàn 3 Quân khu 1
Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại đơn vị 

Trần Như Khánh