Cục Tuyên huấn khảo sát công tác tuyên truyền tại Sư đoàn 3

(ĐTTA) - Ngày 15/10, Đoàn công tác Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị do Đại tá Đoàn Tư Hoan, Trưởng Phòng Báo cáo viên làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại Sư đoàn 3. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đại tá Dương Văn Quang, Phó Chính ủy, đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 3.

Cục Tuyên huấn khảo sát công tác tuyên truyền tại Sư đoàn 3

Quang cảnh buổi tọa đàm

Thượng tá Nguyễn Công Khuê, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn đã báo cáo kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên giai đoạn 2016-2020 của đơn vị. Theo đó, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của trên về công tác tuyên truyền miệng gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động. Thường xuyên đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức. Các nội dung thông tin tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng đến với cán bộ, chiến sĩ. Công tác nắm bắt dư luận xã hội trong đơn vị ngày càng được nâng cao, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong tập thể quân nhân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo hướng đủ về số lượng; chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; được bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách đãi ngộ và cơ sở vật chất, phương tiện

Cục Tuyên huấn khảo sát công tác tuyên truyền tại Sư đoàn 3
Đại tá Đoàn Tư Hoan, Trưởng Phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi tọa đàm

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đã trao đổi, tìm hiểu thêm về những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của đơn vị. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đại tá Đoàn Tư Hoan ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của đơn vị. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Phát huy tốt chức năng tham mưu, đề xuất của cơ quan chính trị các cấp trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đổi mới phương thức, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền miệng; nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền miệng hướng về đơn vị cơ sở, thực hiện thông tin hai chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra từ yêu cầu nhiệm vụ.

Được biết, Cục Tuyên huấn, TCCT tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở một số đơn vị trong toàn quân làm cơ sở để xây dựng Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay"; sửa đổi, bổ sung quy chế "Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam".

Trần Như Khánh