Danh sách 125 Liệt sỹ Trung đoàn 88 hy sinh tại trận chiến Đức Vinh (GIa Lai) đêm 9 rạng ngày 10/8/1966

Đêm 9, rạng sáng ngày 10/8/1966, tại khu vực Đức Vinh tỉnh Gia Lai, diễn ra trận chiến đấu ác liệt giữa bộ đội thuộc Trung đoàn 88 với quân Nam Triều Tiên.

Danh sách 125 Liệt sỹ Trung đoàn 88 hy sinh tại trận chiến Đức Vinh (GIa Lai) đêm 9 rạng ngày 10/8/1966

Đêm 9, rạng sáng ngày 10/8/1966, tại khu vực Đức Vinh tỉnh Gia Lai, diễn ra trận chiến đấu ác liệt giữa bộ đội thuộc Trung đoàn 88 với quân Nam Triều Tiên.

Trong web Chính sách quân đội có ghi nhận thông tin về 125 Liệt sỹ hy sinh trong trận chiến này.

 

Link về sơ bộ diễn biến trận chiến: http://www.kyvatkhangchien.com/2017/02/533-thong-tin-ve-tran-trung-oan-88su.html

 

Danh sách các Liệt sỹ:

 

STT Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Nguyên quán Trường hợp hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng ban đầu

1 Bùi Quang Lưu 09/08/1966 c7 d8 E88 F1 Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

2 Cao Quang Đạt 09/08/1966 d bộ 8 E88 F1 Thôn Nội, Châu Can, Phú Xuyên, Hà Tây chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

3 Đào Văn Sơn 09/08/1966 c6 d8 E88 F1 40 Ba Đình, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

4 Đinh Đức Mỹ 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Xóm Đào, Mỹ Thuận, Thanh Sơn, Phú Thọ Chiến đấu Đức Vinh, Gia lai Cách Đức Vinh 2 km

5 Đinh Văn Lý 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Xuân Bình, Ngọc Lập, Yên Lập, Vĩnh Phú Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại chỗ

6 Đỗ Ngọc Huynh 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Xuân Tịnh, Ngọc Đồng, Yên Lập, Vĩnh Phú Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2km

7 Đỗ Quang Chính 09/08/1966 c6 d8 E88 F1 Lương Lễ, Tiến Dương, Đông Anh, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2 km

8 Đỗ Quang Quí 09/08/1966 C8 D8 E88 1941 Bạch Di, Tiến Thắng, Yên Lãng, Vĩnh Phú Chiến đấu Đức Vinh, Gia lai Tại chỗ

9 Đỗ Thái Êm 09/08/1966 C7 D8 E88 F1 Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

10 Dư Văn Tý 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Kim Chung, Đội Bình, Ứng Hòa, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

11 Dương Thế Sạp 09/08/1966 c11 d3 E88 299 khối 88 Ba Đình, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

12 Giáp Văn Định 09/08/1966 C9 D8 E88 F1 Xóm Sen, Bảo Đài, Lục Nam, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

13 Hà Hồng Thao (Theo) 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Hợp Nhất, Thu Ưu, Thanh Sơn, Vĩnh Phú Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2km

14 Hà Phong In 09/08/1966 C8 D8 E88 F1 Kiết Sơn, Thanh Sơn, Vĩnh Phú Chiến đấu Đức Vinh, Gia lai Tại trận địa

15 Hà Tiến Khanh 09/08/1966 C6 D5 E88 F1 Xóm Vàng, Lai Đồng, Thanh Sơn, Vĩnh Phú Chiến đấu Đức Vinh, Gia lai Tại trận địa

16 Hoàng Đức Mạnh 09/08/1966 c7 d8 E88 F1 1942 Quán Trạch, Liên Nghĩa, Văn Giang, Hải Hưng Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Đức Vinh

17 Hoàng Hạ 09/08/1966 c22 E88 F1 1929 Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Hưng Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Đức Vinh

18 Hoàng Ngọc Vĩnh 09/08/1966 c6 d8 E88 F1 Xóm Đình, Thanh Trì, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

19 Hoàng Văn Chi 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Quảng Thịnh, Lạng Giang, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

20 Lại Văn Xuyến 09/08/1966 c7 d8 E88 F1 Minh Tảo, Thanh Bình, Thanh Liêm, Nam Hà chiến đấu Đức Vinh Gia Lai tại trận địa

21 Lê Đình Hiệu 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Trạch Bái, Lam Sơn, Ứng Hòa, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2km

22 Lê Hồng Cẩm 09/08/1966 c6 d8 E88 F1 Nghĩa Đô,Từ Liêm, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2 km

23 Lê Ngọc Chinh 09/08/1966 C8 D8 E88 F1 bộ binh 1930 La Thượng, Tản Hồng, Quảng Oai, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Cạnh đường 19

24 Lê Thanh Hải 09/08/1966 c8 d8 E88 F1 Hòa Bình, Bình Lục, Nam Hà chiến đấu Đức Vinh Gia Lai tại trận địa

25 Ngô Văn Hải 09/08/1966 Dbộ 8 E88 F1 Hoa Thám, Quang Trung, Hoài Đức, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Trận địa

26 Nguyễn Đăng Dần 09/08/1966 c6 d8 E88 F1 Tây Tựu,Từ Liêm, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa cách 2 km

27 Nguyễn Đình Sang 09/08/1966 c8 d8 E88 F1 Xuân trạch, Vạn Thắng, Đông Anh, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

28 Nguyễn Đình Xã 09/08/1966 E88 F1 Vẫn Tương, Tiên Sơn, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại Đức Vinh

29 Nguyễn Đức Thọ 09/08/1966 c6 d8 E88 F1 1943 Đại Từ, Chuyên Mỹ, Duy Tiên, Nam Hà chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2 km

30 Nguyễn Đức Uẩn 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Hương Vân, Lạc Vệ, Tiên Sơn, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

31 Nguyễn Duy Kiệt 09/08/1966 C9 D8 E88 F1 Xóm Dinh, Lạc Vệ, Tiên Sơn, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

32 Nguyễn Hồng Lê 09/08/1966 C7 D5 E88 F1 Nội Viên, Lạc Vệ, Tiên Sơn, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

33 Nguyễn Hưng Nhân 09/08/1966 c7 d8 E88 F1 Xuân Hà, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

34 Nguyễn Hữu Hải 09/08/1966 C8 D8 E88 F1 Đào Mỹ, Lạng Giang, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

35 Nguyễn Hữu Sứu 09/08/1966 c13 E88 F1 Bằng A, Hoàng Liệt, Thanh Trì chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

36 Nguyễn Huy Khương 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Kim Chung, Hoài Đức, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2km

37 Nguyễn Ngọc Sắt 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 An Đông, Lạc Vệ, Tiên Sơn, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

38 Nguyễn Như Hiến 09/08/1966 D bộ E88 F1 68 tổ 4 khối 66 Ba Đình, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

39 Nguyễn Như Trọng 09/08/1966 C5 D8 E88 F1 Yên Lãng, Tiên Hồng, Tiên Sơn, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

40 Nguyễn Phúc Nghị 09/08/1966 c7 E88 F1 Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

41 Nguyễn Thanh Sơn 09/08/1966 E88 F1 bộ binh 1926 Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Hưng Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Đức Vinh, khu 4, Gia Lai

42 Nguyễn Trọng Bĩnh 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2km

43 Nguyễn Trọng Để 09/08/1966 C7 D8 E88 F1 Quỳnh Lâm, Hùng Tiến, Lâm Thao, Vĩnh Phú Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

44 Nguyễn Trọng Thanh 09/08/1966 C8 d3 E88 F1 Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An Chiến đấu Đức Vinh,Gia Lai Tại trận địa

45 Nguyễn Văn Bính 09/08/1966 c8 d8 E88 F1 Tân Tiến, Từ Liêm, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

46 Nguyễn Văn Cừ 09/08/1966 C8 D8 E88 F1 bộ binh 1942 Hồng Hà, Hồng Châu, Thường Tín, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Gần đường 19 Bik, Gia Lai

47 Nguyễn Văn Cường 09/08/1966 C8 D8 E88 F1 Tân Sinh, Tân Hưng, Lạng Giang, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

48 Nguyễn Văn Đán 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Chi Đông, Lạc Vệ, Tiên Sơn, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

49 Nguyễn Văn Giới 09/08/1966 C7 D8 E88 F1 Hoàng Phú Lợi, Hà Thạch, Lâm Thao, Vĩnh Phú Chiến đấu Đức Vinh, Gia lai Tại trận địa

50 Nguyễn Văn Kiên 09/08/1966 D4 E88 F1 1929 Xóm 11, Nam Yên, Nam Đàn, Nghệ An Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Trận Địa Đường 19-B4 Gia Lai

51 Nguyễn Văn Lễ 09/08/1966 c6 d8 E88 F1 Đông Xuân, Liêm Túc, Thanh Liêm, Nam Hà chiến đấu Đức Vinh Gia Lai Bắc Đức Vinh

52 Nguyễn Văn Mã (Mạ) 09/08/1966 C17 E88 F1 Ba Dư, Hùng Dương, Thanh Oai, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa Đức Vinh

53 Nguyễn Văn Nhẫn 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Vũ Xá, Lục Nam, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2km

54 Nguyễn Văn Phụng 09/08/1966 C6D8E88F1 Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại Trận địa

55 Nguyễn Văn Thiệu 09/08/1966 C17 E88 F1 Dũng Cảm, Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

56 Nguyễn Văn Thu 09/08/1966 c7 d8 E88 F1 Đào Xuyên, Đại hưng, Gia Lâm, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

57 Nguyễn Văn Trâm 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Hùng Quang, Vân Tường, Tiên Sơn, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

58 Nguyễn Văn Trọng 09/08/1966 c6 d8 E88 F1 An Dương, Tân Tiến, Bình Lục, Nam Hà chiến đấu Đức Vinh Gia Lai Bắc Đức Vinh 2km

59 Nguyễn Xuân Lợi 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Khái Xuân, Phú Xuân, Thanh Ba, Vĩnh Phú Chiến đấu Đức Vinh, Gia lai Tại trận địa

60 Phạm Gia Công 09/08/1966 C9 D8 E88 F1 Xóm Bằng, Nghĩa Hoàng, Lạng Giang, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

61 Phạm Quang Nghĩa 09/08/1966 c6 d5 E88 F1 1944 Tùng Văn, Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Hà chiến đấu Đức Vinh Gia Lai Bắc Đức Vinh 2km

62 Phạm Văn Nghĩa 09/08/1966 c3 d3 E88 F1 1944 Mỹ Thuận, Thành phố Nam Định chiến đấu Đức Vinh gần đường 19 đi Gia Lai

63 Phạm Xuân Bôi 09/08/1966 c6 d5 E88 F1 Liêm Cần, Thanh Liêm, Nam Hà chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2 km

64 Phan Văn Phang 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Hòa Bình, Bảo Đài, Lục Nam, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

65 Phùng Quang Huấn 09/08/1966 C8 D8 E88 1930 Đồng Thịnh, Lập Thạch, Vĩnh Phú Chiến đấu Đức Vinh, Gia lai Phía bắc Đức Vinh 2 km

66 Phùng Văn Thịch 09/08/1966 C9 D8 E88 F1 Ngọc Bài, Ngọc Diệp, Quốc Oai, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

67 Tào Quang Thích 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Phú Khê, Cẩm Khê, Vĩnh Phú Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2km

68 Tiêu Viết Tào 09/08/1966 E88 1935 Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi Chiến đấu Đức Vinh, Gia lai Tại trận địa Đức Vinh

69 Tô Đắc Nhạ 09/08/1966 c8 d8 E88 F1 129 Ngõ Hòa Bình, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

70 Tô Văn Khâm 09/08/1966 d5 E88 F1 1925 Xuân Cầu, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hải Hưng Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2km

71 Trần Khánh Đạt 09/08/1966 c22 E88 F1 55Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

72 Trần Như Tặng 09/08/1966 c8 d5 E88 Đoàn Kết, Thanh Trì, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

73 Trần Trung Hiếu 09/08/1966 c7 d8 E88 F1 An Tố, Yên Bình, Ý Yên, Nam Hà chiến đấu Đức Vinh Tại trận địa

74 Trần Văn Chư 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Chu Hưng, Ấm Hòa, Hạ Hòa, Vĩnh Phú Chiến đấu Đức Vinh, Gia lai Đức Vinh

75 Trần Văn Phú 09/08/1966 c7 d8 E88 F1 Hoàng Liên, Tân Tiến, Từ Liêm, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

76 Trịnh Đình Chỉnh 09/08/1966 c12 d8 E88 F1 1942 Xóm 4, Hạ Đình Công, Thanh Trì, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai tại trận địa

77 Trịnh Quang Được 09/08/1966 c8 d8 E88 F1 260 phố Lò Đúc, Hà Nội chiến đấu Đức Vinh Gia Lai tại trận địa

78 Trương Bá Lung 09/08/1966 C8 D8 E88 F1 Hợp (Đại) Đồng, Chương Mỹ, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Tại trận địa

79 Trương Công Vĩnh 09/08/1966 c14 E88 F1 Đồng Lạc, Đồng Hóa, Kim Bảng, Nam Hà chiến đấu Đức Vinh Gia Lai Trận địa Đức Vinh

80 Trương Nguyên Thành 09/08/1966 C6 D8 E88 F1 Kim Bài, Kim An, Thanh Oai, Hà Tây Chiến đấu Đức Vinh, Gia Lai Bắc Đức Vinh 2km

81 Trương Tấn Phích 09/08/1966 E88 bộ binh 1945 Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Tây Chiến đấu tập kích Đức Vinh Gần đường 19 đi Gia Lai

82 Bùi Hữu Hội 10/08/1966 C6 D5 E88 F3 La Dương, Dương Nội, Hoài Bắc, Hà Sơn Bình Tập kích Đức Vinh

83 Bùi Nghĩa 10/08/1966 D5 E88 F3 Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng Tập kích Đức Vinh

84 Bùi Quang Thiện 10/08/1966 C22 E88 Thôn Trung, Dịch Vọng, Từ Liêm, Hà Nội Tập kích Đức Vinh

85 Bùi Vũ Trụ 10/08/1966 C6 D5 E88 F3 Liên Lập, Xuân An, Yên Lập, Phú Thọ Tập kích Đức Vinh

86 Cao Minh Nghĩa 10/08/1966 C8 D8 E88 F1 Số nhà 18 Đại Cổ Việt, Hà Nội Chiến đấu mất tích Đức Vinh Mất tích

87 Đào Văn Sơn 10/08/1966 C6 D5 E88 F3 quân khu 7 Số nhà 40, Sơn Tây, Hà Nội Tập kích Đức Vinh

88 Đỗ Quang Quý 10/08/1966 C8 D5 E88 F3 Tiến Thắng, Yên Lãng, Vĩnh Phú Tập kích Đức Vinh

89 Đỗ Thái Êm 10/08/1966 C7 D5 E88 F3 QK7 Nhân Lý, Nam Phương, Chương Mỹ, Hà Tây Tập kích Đức Ninh, Tây Ninh

90 Đỗ Thế Nhớn 10/08/1966 E88 F3, QK7 Đông Ngọc, Đức Thắng, Từ Liêm, Hà Nội Chiến đấu Đức Vinh

91 Dương Thế Lạp 10/08/1966 E88 F3 Quân khu 7 Số nhà 229, khối 38, khu Hai Bà Trưng, Hà Nội Tập kích Đức Ninh

92 Hà Tiến Khanh 10/08/1966 C16 E88 F3 Lai Đồng, Thanh Sơn, Phú Thọ Tập kích Đức Vinh

93 Hoàng Hoa 10/08/1966 C22 E88 F3 QK7 Lai Sách, Cẩm Giàng, Hải Dương, Hải Hưng Tập kích Đức Vinh

94 Lương Nhân Kỉnh 10/08/1966 C7 D5 E88 F3 An Cước, Liên An, Bình Lục, Nam Hà Tập kích Đức Vinh

95 Nguyễn Công Vỉnh 10/08/1966 C6 E88 F3 Đồng Hòa, Đồng Lạc, Kim Bảng, Nam Hà Tập kích Đức Vinh

96 Nguyễn Đình Khải 10/08/1966 C7 D5 E88 143 Đội Cấn, Hà Nội Tập kích Đức Vinh

97 Nguyễn Đình Xụ 10/08/1966 E88 F3 E bộ 88 Vân Trung, Tiên Sơn, Hà Bắc Tập kích Đức Vinh

98 Nguyễn Đức Thọ 10/08/1966 C6 D5 E88 F3 Từ Đài, Nam Hà Tập kích Đức Vinh

99 Nguyễn Hữu Nải 10/08/1966 C8 D5 E88 F3 Quân khu 7 Đào Mỹ, Lạng Giang, Hà Bắc Đức Vinh

100 Nguyễn Quang Năm 10/08/1966 C8 D8 E88 F1 Lam Sơn, Quế Võ, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh Mất tích

101 Nguyễn Trọng Bình 10/08/1966 C6 D5 E88 F3 Cầu Quảng, Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Tây Tập kích Mỹ Tho

102 Nguyễn Văn Đa 10/08/1966 E88 F3 Xóm Giữa, Mai Dịch, Từ Liêm, Hà Nội Tập kích Đức Vinh

103 Nguyễn Văn Đàu 10/08/1966 E88 F3 QK7 Chí Đỏng, Tân Chi, Tiên Sơn, Hà Bắc Tập kích Đức Vinh

104 Nguyễn Văn Giới 10/08/1966 C7 D5 E88 F3 Nã Thạch, Lâm Thao, Phú Thọ Tập kích Đức Vinh

105 Nguyễn Văn Kiên 10/08/1966 E8873 Nam Yên, Nam Đàn, Nghệ An Chiến đấu Đức Vinh

106 Nguyễn Văn Lễ 10/08/1966 C6 D5 E88 F3 Liêm Túc, Thanh Liêm, Nam Hà Tập kích Đức Vinh

107 Nguyễn Văn Liệu 10/08/1966 C8 D5 E88 F1 1936 Lam Sơn, Quế Võ, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh Mất tích

108 Nguyễn Văn Nhượng 10/08/1966 E88 F3, QK7 Thanh Khúc, Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Chiến đấu Đức Vinh

109 Nguyễn Văn Sa 10/08/1966 E bộ E88 F3 Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái Tập kích Đức Vinh

110 Nguyễn Văn Trãm 10/08/1966 C6 D5 E88 F3 Hùng Quang, Vân Trường, Tiên Sơn, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh

111 Nguyễn Văn Tự 10/08/1966 C6 D5 E88 Trung Thành, Từ Liêm, Hà Nội Tập kích Đức Vinh

112 Nguyễn Văn Úc 10/08/1966 C8 D8 E88 F1 Đông Phong, Yên Phong, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh Mất tích

113 Nguyễn Xuân Đao 10/08/1966 E88 F3 QK7 Lạc Vệ, Tiên Sơn, Hà Bắc Tập kích Đức Vinh

114 Phạm Hữu Ảnh 10/08/1966 C8 D5 E88 F3 Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ Tập kích Đức Vinh

115 Phạm Văn Khoái 10/08/1966 C8 D5 E88 Xóm 4, Đức Thắng, Từ Liêm, Hà Nội Tập kích Đức Vinh

116 Phạm Văn Ngọc 10/08/1966 C8 D8 E88 F1 Lạc Vệ, Tiên Sơn, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh Mất tích

117 Phạm Văn Phong 10/08/1966 E88 F3 QK7 Hòa Bình, Bão Đài, Lục Nam, Hà Bắc Tập kích Đức Vinh

118 Thân Hạnh Lưu 10/08/1966 C8 D5 E88 F3 Xuân Thủy, Yên Lập, Phú Thọ, Vĩnh Phú Tập kích Đức Vinh

119 Tô Đắc Nhu 10/08/1966 C8 D5 E88 F3 Đông Xá, Bình Lục, Nam Hà Tập kích Đức Vinh

120 Trần Ngọc Chiều 10/08/1966 C8 D5 E88 F3 Kim  Hoàng, Thọ Anh, Hoài Đức Tập kích Đức Vinh, Tây Ninh

121 Trần Thiêm 10/08/1966 E88 F3 QK7 Viên Nội, Ứng Hòa, Hà Tây Tập kích Đức Vinh

122 Trần Trường Công 10/08/1966 C8 D8 E88 F1 Lạc Vệ, Tiên Sơn, Hà Bắc Chiến đấu Đức Vinh Mất tích

123 Trịnh Ngọc Sãn 10/08/1966 C7 D5 E88 F3 quân khu 7 Số nhà 56, ngõ Quán Thánh, Hàng Bột, Hà Nội Tập kích Đức Vinh

124 Trịnh Quang Được 10/08/1966 C8  D5 E88 F3 La Khê, Lý Nhân, Nam Hà Tập kích Đức Vinh

125 Vũ Văn Tộ 10/08/1966 C8 D5 E88 Đông Ba, Tân Dân, Từ Liêm, Hà Nội Tập kích Đức Vinh

 

Theo Kyvatkhangchien.com