Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Phú Yên

(ĐTTA) - Sau khi đăng tải danh sách liệt sĩ quê tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, và Gia Lai. Tạp chí điện tử Tri Ân nhận dược nhiều phản ánh tích cực từ bạn đọc. Tạp chí điện tử Tri Ân xin tiếp tục đăng tải danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Phú Yên do bạn đọc cung cấp.

Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Phú Yên

 1. Bùi Hội, năm sinh: 1943, quê quán:  Kh T Đông, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  13/3/1971
 2. 2. Đặng Xuân Bình, năm sinh:  1951 quê quán:  Cẩm Tiến, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh , ngày hy sinh:  7/5/1979
 3. Đào Đô, quê quán:   Hà Tĩnh, ngày hy sinh:   1961
 4. Hồ Tiền Phong, quê quán:   Hà Tĩnh, ngày hy sinh:   10/6/1966
 5. Hồ Văn Mai , quê quán:   Hà Tĩnh , ngày hy sinh:  20/5/1966
 6. Hùynh Công Trí, năm sinh:  1943 , quê quán:   Can Lộc, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:   20/11/1973
 7. Lê Đức Hà Tĩnh, ngày hy sinh:   02/10/1972
 8. Nguyễn Đình Sáu, quê quán:    Hà Tĩnh , ngày hy sinh:  10/6/1966
 9. Nguyễn Hữu Lũng, quê quán:    Hà Tĩnh, ngày hy sinh:   0/05/1974
 10. Nguyễn Nhứt, quê quán:    Hà Tĩnh, ngày hy sinh:   1968
 11. Nguyễn Sũy Cừ, sinh năm: 1911, quê quán:  Nhân Hòa, Thanh Hà, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  17.02.53
 12. Nguyễn Thường, quê quán:  Hà Tĩnh , ngày hy sinh:  1970
 13. Nguyễn Tiến Hải, năm sinh:  1944 , quê quán: Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:   17/8/1966
 14. Nguyễn Trọng Hưng, năm sinh:  1943, quê quán:  Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh , ngày hy sinh:  13/4/1972
 15. Nguyễn Văn Bình, năm sinh:  1942 , quê quán: Câu Lộc, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:   26/12/1966
 16. Nguyễn Văn Hiển , năm sinh: 1937 , quê quán: Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:   30/03/1972
 17. Nguyễn Văn Thám, quê quán:  Hà Tĩnh , ngày hy sinh:  28/07/1972
 18. Nguyễn Văn Xuân , quê quán:  Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh , ngày hy sinh:  20/6/1966
 19. Phan Huy Tố, năm sinh:  1931 , quê quán: Thạch Mỹ, Thạch Hà, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:   25/6/1967
 20. Trần Đình Trọng, năm sinh:  1945 , quê quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:   26/12/1969
 21. Trần Văn Hóa , quê quán:  Kỳ Anh, Hà Tĩnh , ngày hy sinh:  24/5/1966
 22. Trần Văn Sui , năm sinh: 1942, quê quán:  Thạch Hà, Hà Tĩnh , ngày hy sinh:  21/6/1966
 23. Trần Xuân Đường, sinh năm: 1942 , quê quán: Đức Tâm, Đức Thọ, Hà Tĩnh , ngày hy sinh:  20/6/1966
 24. Võ Nguyên Liệu, quê quán:  Cẩm Đức, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh , ngày hy sinh:  01/04/1975
 25. Võ Xuân Hòe, quê quán: Thạch Hà,Hà Tĩnh 23/6/196
 26. Trương Văn Ký, quê quán:  Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  1968
 27. Bùi Láng, quê quán: Thạch Hà, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  24/6/1966
 28. Chu Văn Bảy, quê quán: Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  1968
 29. Hồ Văn Điềm, năm sinh: 1915, quê quán: Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  19/04/1967
 30. Hùynh Công Lương, quê quán: Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  26/06/1967
 31. Lương Ngọc Kiêm, quê quán: Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  11.02.68
 32. Nguyễn Đình Luyến, năm sinh: 1933, quê quán: Thạch Thành, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  16/3/1970
 33. Nguyễn Quang Đạo, quê quán: Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  17/12/1975
 34. Nguyễn Tiến Anh, năm sinh: 1942, quê quán: Thạch Hà, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  8/7/1973
 35. Nguyễn Xuân Thảng, năm sinh: 1930, quê quán: Tùng Lộc, Cam Lộc, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  1974
 36. Phạm Văn Khản, quê quán: Đức Phong, Đức Thịnh, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  04.64
 37. Trần Đắc Nhị, quê quán: Tân Thọ, Nghệ Tĩnh?
 38. Trần Văn Bao, quê quán: Thanh Hà, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  5/1966
 39. Trương Hữu Tùng, năm sinh: 1935, quê quán: Thạch Hà, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  18/8/1966
 40. Võ Sáu, quê quán: Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  24/6/1966
 41. Vũ Quang Vinh, năm sinh: 1940, quê quán: Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh:  07/10/1973
 42. Biên Văn Anh , quê quán:  Nghệ An ?
 43. Bùi Xuân Duyên , năm sinh: 1941 , quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh:   21/6/1966
 44. Cao Thanh Hưng, năm sinh:  1949 , quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An , ngày hy sinh:  22/6/1966
 45. Đào Văn Tâm, quê quán:  Nghệ An , ngày hy sinh:  1968
 46. Đậu Đức Huấn, quê quán:  Quỳnh Lưu, Nghệ An, ngày hy sinh:   5/1972
 47. Đinh Công, năm sinh:  1937 , quê quán: Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An 21/6/1966
 48. Đinh Văn Thành, năm sinh:  1936 , quê quán: Thanh Chương, Nghệ An 22/6/1967
 49. sinhNguyễn Đình Quì, năm sinh: 1944, quê quán: Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An, ngày hy sinh:  27/01/1973
 50. Nguyễn Đình Xuân, quê quán: Nghệ An,, ngày hy sinh:   1969
 51. Nguyễn Duy Lợi, năm sinh: 1941, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh:  21/6/1966
 52. Nguyễn Duy Lợi, năm sinh: 1941, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh:  21/6/1966
 53. Nguyễn Hữu Đường, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh:  26/6/1968
 54. Nguyễn Khắc Điền, quê quán: Nghệ An?
 55. Nguyễn Khan, sinh năm: 1940, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh:  2/1968
 56. Nguyễn SáuNghệ An, ngày hy sinh:  1968
 57. Nguyễn Văn Cư, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh:  4/2/1966
 58. Nguyễn Văn Dần, năm sinh: 1948, quê quán: Đông Hương, Thái Bình ( Nông Trường Đông Hiểu, Nghĩa Đàn, Nghệ An), ngày hy sinh:  01/04/1975
 59. Nguyễn Văn Hóa, năm sinh: 1939, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh:  22/2/1966
 60. Nguyễn Văn Lê, năm sinh: 1940, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh:  21/6/1966
 61. Nguyễn Văn Mỹ, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh:  2/1/1965
 62. Nguyễn Văn Quýnh, năm sinh: 1940, quê quán: Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An, ngày hy sinh:  1970
 63. Nguyễn Văn Thạch, năm sinh: 1942, quê quán: Đô Lương, Nghệ An, ngày hy sinh:  26/6/1966
 64. Nguyễn Văn Trợ, quê quán: Nghệ An, , ngày hy sinh:  1967
 65. Nguyễn Văn Yên, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh:  1967
 66. Nguyễn Viết Hồng, năm sinh: 1936, quê quán: Đô Lương, Nghệ An, ngày hy sinh:  26/6/1966
 67. Nguyễn Viết Phúc, năm sinh: 1938, quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An, ngày hy sinh:  26/6/1966
 68. Nguyễn Xuân Thọ, năm sinh: 1937, quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An, ngày hy sinh:  22/6/1966
 69. Nguyễn Xuân Thu, năm sinh: 1937, quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An, ngày hy sinh:  24/7/1967
 70. Phạm Nguyên, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh:  13/06/1968
 71. Phan Đăng Quang, năm sinh: 1945, quê quán: Xã Hoa Thành, H Yên Thành, T Nghệ An, ngày hy sinh:  8/8/1972
 72. Phan Duy Thọ, năm sinh: 1943, quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An?
 73. Đoàn Công Tư , quê quán:  Hưng Nguyên, Nghệ An , ngày hy sinh:  23/6/1966
 74. Đoàn Văn Hưởng, quê quán:  Đặng Đức, Anh Sơn, Nghệ An, ngày hy sinh:   01/04/1975
 75. Hoàng Hồng Lại, năm sinh:  1950 , quê quán: Điền Mỹ, Điền Châu, Nghệ An, ngày hy sinh:   7/7/1972
 76. Hoàng Ngọc Xuân, năm sinh:  1940 , quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An , ngày hy sinh:  23/6/1966
 77. Hoàng Văn Đừ , quê quán: Nam Đàn, Nghệ An , ngày hy sinh:  23/6/1966
 78. Hoàng Vĩnh Liên , quê quán: Điền Châu, Nghệ An ?
 79. Lê Duy Sơn, quê quán:  Nghệ An, ngày hy sinh:   1971
 80. Lê Quyến Thường , quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An, ngày hy sinh:   15/4/1967
 81. Lê Sơn , quê quán: Nghệ An,  ngày hy sinh:  1968
 82. Lê Văn Đặc, năm sinh:  1939 , quê quán: Nam Đàn, Nghệ An , ngày hy sinh:  23/6/1966
 83. Lê Văn Đề , quê quán:  Quỳnh Lưu, Nghệ An , ngày hy sinh:  8/6/1966
 84. Lê Văn Đức, năm sinh:  1944, quê quán:  Nghệ An, ngày hy sinh:   19/6/1966
 85. Mai Chung , quê quán:  Nghệ An ?
 86. Ngụ Văn Trải, quê quán:  Nghệ An
 87. Nguyễn Bá Xuân , năm sinh: 1937, quê quán:  Đô Lương, Nghệ An , ngày hy sinh:  23/5/1966
 88. Nguyễn Bằng , quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh:   1968
 89. Nguyễn Đình Lưu , quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh:   22/6/1966
 90. Phan Tài Độ, năm sinh: 1914, quê quán: Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An, ngày hy sinh:  17/3/1954
 91. Phan Thanh Khắc, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh:  21/6/1966
 92. Phan Văn Nhận, năm sinh: 1948, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh:  26/6/1966
 93. Phan Văn Sứ, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh:  30/6/1966
 94. Thái Đầu Thử, năm sinh: 1942, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh:  22/6/1966
 95. Trần Hữu Cảnh, năm sinh: 1939, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh:  21/6/1966
 96. Trần Khắt, quê quán: Nghệ An
 97. Trần Phi Trai, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh:  1968
 98. Trần Văn Khoa, năm sinh: 1938, quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An, ngày hy sinh:  22/6/1966
 99. Trần Xăng, quê quán: Nghệ An?
 100. Trần Xuân Hề, năm sinh: 1940, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh:  22/6/1966
 101. Võ Văn Lịch, quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An
 102. Vũ Văn Vinh, quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An, ngày hy sinh:  03/04/1970

ĐTTA