Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Phú Yên

(ĐTTA) - Sau khi đăng tải danh sách liệt sĩ quê tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Phú Yê. Tạp chí điện tử Tri Ân nhận dược nhiều phản hồi tích cực từ bạn đọc. Tạp chí điện tử Tri Ân xin tiếp tục đăng tải tiếp phần 2 danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Phú Yên do bạn đọc cung cấp.

Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Phú Yên

 1. Bùi Hội, sinh năm: 1943, quê quán: Kh T Đông, Hà Tĩnh, ngày hy sinh: 13/3/1971
 2. Đặng Xuân Bình, sinh năm:  1951, quê quán:  Cẩm Tiến, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 7/5/1979
 3. Đào Đô Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  1961
 4. Hồ Tiền Phong , quê quán:  Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 10/6/1966
 5. Hồ Văn Mai , quê quán: Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 20/5/1966
 6. Hùynh Công Trí, sinh năm:  1943, quê quán:  Can Lộc, Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 20/11/1973
 7. Lê Đức, quê quán:  Hà Tĩnh, ngày hy sinh: 02/10/1972
 8. Nguyễn Đình Sáu , quê quán:  Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 10/6/1966
 9. Nguyễn Hữu Lũng, quê quán:  Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  05/1974
 10. Nguyễn Nhứt, quê quán:  Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 1968
 11. Nguyễn Sũy Cừ, sinh năm:  1911, quê quán: Nhân Hòa, Thanh Hà, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  17/02/53
 12. Nguyễn Thường, quê quán:  Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  1970
 13. Nguyễn Tiến Hải, sinh năm:  1944, quê quán: Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  17/8/1966
 14. Nguyễn Trọng Hưng, sinh năm:  1943, quê quán:  Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  13/4/1972
 15. Nguyễn Văn Bình, sinh năm:  1942 , quê quán: Câu Lộc, Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 26/12/1966
 16. Nguyễn Văn Hiển, sinh năm:  1937 , quê quán: Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  30/03/1972
 17. Nguyễn Văn Thám, quê quán:  Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 28/07/1972
 18. Nguyễn Văn Xuân , quê quán:  Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 20/6/1966
 19. Phan Huy Tố, sinh năm:  1931, quê quán:  Thạch Mỹ, Thạch Hà, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  25/6/1967
 20. Trần Đình Trọng, sinh năm:  1945, quê quán:  Đức Thọ, Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 26/12/1969
 21. Trần Văn Hóa , quê quán:  Kỳ Anh, Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 24/5/1966
 22. Trần Văn Sui , sinh năm: 1942, quê quán:  Thạch Hà, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  21/6/1966
 23. Trần Xuân Đường, sinh năm:  1942, quê quán:  Đức Tâm, Đức Thọ, Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 20/6/1966
 24. Võ Nguyên Liệu , quê quán: Cẩm Đức, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, ngày hy sinh:  01/04/1975
 25. Võ Xuân Hòe , quê quán: Thạch Hà,Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 23/6/196
 26. Trương Văn Ký, quê quán:  Hà Tĩnh , ngày hy sinh: 1968
 27. Bùi Láng, quê quán: Thạch Hà, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 24/6/1966
 28. Chu Văn Bảy, quê quán: Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 1968
 29. Hồ Văn Điềm, sinh năm: 1915, quê quán:  Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 19/04/1967
 30. Hùynh Công Lương, quê quán: Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 26/06/1967
 31. Lương Ngọc Kiêm, quê quán: Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 11/02/1968
 32. Nguyễn Đình Luyến, sinh năm: 1933, quê quán: Thạch Thành, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 16/3/1970
 33. Nguyễn Quang Đạo, quê quán: Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 17/12/1975
 34. Nguyễn Tiến Anh, sinh năm: 1942, quê quán: Thạch Hà, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 8/7/1973
 35. Nguyễn Xuân Thảng, sinh năm: 1930, quê quán: Tùng Lộc, Cam Lộc, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 1974
 36. Phạm Văn Khản, quê quán: Đức Phong, Đức Thịnh, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 04/1964
 37. Trần Đắc Nhị, quê quán: Tân Thọ, Nghệ Tĩnh?
 38. Trần Văn Bao, quê quán: Thanh Hà, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 5/1966
 39. Trương Hữu Tùng, sinh năm: 1935, quê quán: Thạch Hà, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 18/8/1966
 40. Võ Sáu, quê quán: Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 24/6/1966
 41. Vũ Quang Vinh, sinh năm: 1940, quê quán: Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 07/10/1973
 42. Biên Văn Anh , quê quán:  Nghệ An
 43. Bùi Xuân Duyên , sinh năm: 1941 , quê quán: Nghệ An , ngày hy sinh: 21/6/1966
 44. Cao Thanh Hưng, sinh năm:  1949 , quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An , ngày hy sinh: 22/6/1966
 45. Đào Văn Tâm, quê quán:  Nghệ An, ngày hy sinh:  1968
 46. Đậu Đức Huấn, quê quán:  Quỳnh Lưu, Nghệ An , ngày hy sinh: 5/1972
 47. Đinh Công , sinh năm: 1937 , quê quán: Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An , ngày hy sinh: 21/6/1966
 48. Đinh Văn Thành, sinh năm:  1936 , quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh:  22/6/1967
 49. sinhNguyễn Đình Quì, sinh năm: 1944, quê quán: Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An, ngày hy sinh: 27/01/1973
 50. Nguyễn Đình Xuân, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh: 1969
 51. Nguyễn Duy Lợi, sinh năm: 1941, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh: 21/6/1966
 52. Nguyễn Duy Lợi, sinh năm: 1941, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh: 21/6/1966
 53. Nguyễn Hữu Đường, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh: 26/6/1968
 54. Nguyễn Khắc Điền, quê quán: Nghệ An
 55. Nguyễn Khan, năm sinh: 1940, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh: 2/1968
 56. Nguyễn Sáu, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh: 1968
 57. Nguyễn Văn Cư, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh: 4/2/1966
 58. Nguyễn Văn Dần, sinh năm: 1948, quê quán: Đông Hương, Thái Bình ( Nông Trường Đông Hiểu, Nghĩa Đàn, Nghệ An), ngày hy sinh: 01/04/1975
 59. Nguyễn Văn Hóa, sinh năm: 1939, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh: 22/2/1966
 60. Nguyễn Văn Lê, sinh năm: 1940, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh: 21/6/1966
 61. Nguyễn Văn Mỹ, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh: 2/1/1965
 62. Nguyễn Văn Quýnh, sinh năm: 1940, quê quán: Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An, ngày hy sinh: 1970
 63. Nguyễn Văn Thạch, sinh năm: 1942, quê quán: Đô Lương, Nghệ An, ngày hy sinh: 26/6/1966
 64. Nguyễn Văn Trợ, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh: 1967
 65. Nguyễn Văn Yên, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh: 1967
 66. Nguyễn Viết Hồng, sinh năm: 1936, quê quán: Đô Lương, Nghệ An, ngày hy sinh: 26/6/1966
 67. Nguyễn Viết Phúc, sinh năm: 1938, quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An, ngày hy sinh: 26/6/1966
 68. Nguyễn Xuân Thọ, sinh năm: 1937, quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An, ngày hy sinh: 22/6/1966
 69. Nguyễn Xuân Thu1937, quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An, ngày hy sinh: 24/7/1967
 70. Phạm Nguyên, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh: 13/06/1968
 71. Phan Đăng Quang, sinh năm: 1945, quê quán: Xã Hoa Thành, H Yên Thành, T Nghệ An, ngày hy sinh: 8/8/1972
 72. Phan Duy Thọ, sinh năm: 1943, quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An
 73. Đoàn Công Tư, quê quán:  Hưng Nguyên, Nghệ An, ngày hy sinh:  23/6/1966
 74. Đoàn Văn Hưởng , quê quán: Đặng Đức, Anh Sơn, Nghệ An , ngày hy sinh: 01/04/1975
 75. Hoàng Hồng Lại, sinh năm:  1950 , quê quán: Điền Mỹ, Điền Châu, Nghệ An , ngày hy sinh: 7/7/1972
 76. Hoàng Ngọc Xuân, sinh năm:  1940, quê quán:  Hưng Nguyên, Nghệ An , ngày hy sinh: 23/6/1966
 77. Hoàng Văn Đừ , quê quán:  Nam Đàn, Nghệ An, ngày hy sinh:  23/6/1966
 78. Hoàng Vĩnh Liên , quê quán:  Điền Châu, Nghệ An
 79. Lê Duy Sơn , quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh:  1971
 80. Lê Quyến Thường , quê quán:  Nghi Lộc, Nghệ An , ngày hy sinh: 15/4/1967
 81. Lê Sơn, quê quán:  Nghệ An , ngày hy sinh: 1968
 82. Lê Văn Đặc, sinh năm:  1939 , quê quán: Nam Đàn, Nghệ An , ngày hy sinh: 23/6/1966
 83. Lê Văn Đề , quê quán:  Quỳnh Lưu, Nghệ An, ngày hy sinh:  8/6/1966
 84. Lê Văn Đức , sinh năm: 1944 , quê quán: Nghệ An , ngày hy sinh: 19/6/1966
 85. Mai Chung , quê quán:  Nghệ An
 86. Ngụ Văn Trải, quê quán:  Nghệ An
 87. Nguyễn Bá Xuân, sinh năm:  1937, quê quán:  Đô Lương, Nghệ An, ngày hy sinh:  23/5/1966
 88. Nguyễn Bằng , quê quán: Nghệ An 1968
 89. Nguyễn Đình Lưu , quê quán:  Thanh Chương, Nghệ An , ngày hy sinh: 22/6/1966
 90. Phan Tài Độ, sinh năm: 1914, quê quán: Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An, ngày hy sinh: 17/3/1954
 91. Phan Thanh Khắc, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An21/6/1966
 92. Phan Văn Nhận, sinh năm: 1948, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh: 26/6/1966
 93. Phan Văn Sứ, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh: 30/6/1966
 94. Thái Đầu Thử, sinh năm: 1942, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh: 22/6/1966
 95. Trần Hữu Cảnh, sinh năm: 1939, quê quán: Nghệ An, ngày hy sinh: 21/6/1966
 96. Trần Khắt?Nghệ An, quê quán: Trần Phi TraiNghệ An, ngày hy sinh: 1968
 97. Trần Văn Khoa, sinh năm: 1938, quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An, ngày hy sinh: 22/6/1966
 98. Trần Xăng, quê quán: Nghệ An
 99. Trần Xuân Hề, sinh năm: 1940, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh: 22/6/1966
 100. Võ Văn Lịch, quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An
 101. Vũ Văn Vinh, quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An, ngày hy sinh: 03/04/1970

ĐTTA