Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Định

(ĐTTA) - Sau khi Tạp chí điện tử Tri Ân đăng tải danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Tây Ninh, Gia Lai... sau khi đăng tải, bạn đọc đã có những phản hồi tích cực. Tạp chí điện tử Tri Ân xin tiếp tục đăng tải danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần an táng ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Định do bạn đọc cung cấp.

Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Định

 1. Đinh Văn Điền, sinh năm: 1947, quê quán: Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh, năm hy sinh: 1968
 2. Hoàng Lộc , quê quán:  Nghệ Tĩnh
 3. Hoàng Minh Quý, sinh năm:  1945 , quê quán: Can Lộc, Nghệ Tĩnh  , năm hy sinh: 1965
 4. Hoàng Văn Thảo , quê quán:  Nghệ Tĩnh
 5. Lê Sĩ Tuấn , quê quán:  Bình Lục, Nam Hà, Nghệ Tĩnh -
 6. Lương Hà Sơn , quê quán: Nghệ Tĩnh
 7. Nguyễn Đình Huynh, sinh năm:  1941, quê quán:  Nam Đàn, Nghệ Tĩnh , năm hy sinh:   1969
 8. Nguyễn Văn Du, sinh năm:  1943, quê quán:  Hương Sơn, Nghệ Tĩnh , năm hy sinh:   1974
 9. Nguyễn Xuân Đê , sinh năm: 1943, quê quán:  Đức Hồng, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh -
 10. Nguyễn Xuân Quế, sinh năm:  1945, quê quán:  Thanh Xuân, Nghệ Tĩnh , năm hy sinh:  23/09/1965
 11. Phạm Nghỉ, quê quán:  Nghệ Tĩnh
 12. Phạm Viết Sử (Nguyễn Quốc Lự), quê quán:  (Cẩm Yên), Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh)  , năm hy sinh:  28/9/1965
 13. Trần Đắc Sỹ , quê quán:  Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh  , năm hy sinh:  23/9/1965
 14. Văn Đình Quang , quê quán: Thanh Châu, Thanh Hòa, Nghệ Tĩnh , năm hy sinh: 30/8/1967
 15. Võ Văn Minh, sinh năm:  1944, quê quán:  Hương Châu, Châu Khuê, Nghệ Tĩnh, năm hy sinh:  15/08/1967
 16. Vũ Đình Quang , quê quán: Sơn Châu, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh ?
 17. Vương Đình Hùng, sinh năm:  1936, quê quán:  Nam Liên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh, năm hy sinh:  17/02/1966
 18. Biện Văn Hoành, sinh năm: 01/01/1939, quê quán: Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh, năm hy sinh: 24/01/1968
 19. Bùi Quốc Việt, sinh năm: 1946, quê quán: Sơn Thủy, Hương Sơn, Hà Tĩnh, năm hy sinh: 23/03/1967
 20. Bùi Văn Chúc , quê quán: Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, năm hy sinh: 3/1969
 21. Bùi Văn Lai, sinh năm: 1942, quê quán: Cam Lộc, Hà Tĩnh, năm hy sinh: 05/07/1968
 22. Bùi Xuân Thành, quê quán: Hà Tĩnh, năm hy sinh: 1968
 23. hu Nhất Quyết, quê quán: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh?
 24. CHU VĂN MẬU, sinh năm: 1945, quê quán: KỲ ANH, HÀ TĨNH, năm hy sinh: 22/04/19??
 25. Đặng Bình Nghị, sinh năm: 1939, quê quán: Hương Khê, Hà Tĩnh, năm hy sinh: 10/07/1973
 26. Đặng Đình Thái, quê quán: Hương Khê, Hà Tĩnh, năm hy sinh: 28/9/1965
 27. Đặng Duy Phùng , quê quán: Hà Tĩnh--
 28. Đặng Hồng Cảnh, sinh năm: 1943, quê quán: Cẩm Lộc - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, năm hy sinh: 01.05.1970
 29. Đặng Ngọc Bích, sinh năm: 1946, quê quán: Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh, năm hy sinh: 14/11/1966
 30. Đặng Ngọc Xuyên, quê quán: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh-
 31. Đặng Thế Khuynh, sinh năm: 1938, quê quán: Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, năm hy sinh: 02/06/1970
 32. Đặng Văn Thành, sinh năm: 1945, quê quán: Sơn Thủy - Hương Sơn - Hà Tĩnh, năm hy sinh: 19.05.1970
 33. Đinh Hữu Đồng, quê quán: Hương Khê, Hà Tĩnh-
 34. Đinh Ngọ, sinh năm: 1944, quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh, năm hy sinh: 03/03/1968
 35. Đinh Phi Hùng, sinh năm: 1947, quê quán: Nghi Xuân, Hà Tĩnh, năm hy sinh: 20/11/1972
 36. Đinh Văn Dánh, sinh năm: 1950, quê quán: Đức Lâm, Đức Thọ, Hà Tĩnh, năm hy sinh: 02/01/1975
 37. Đinh Văn Hiểu, sinh năm: 1946, quê quán: Hoàng Văn Thụ, Hà Tĩnh, năm hy sinh: 12/05/1970
 38. Đinh Văn Thao, quê quán:  Hà Tĩnh?
 39. Đinh Văn Tường, sinh năm: 1944, quê quán: Đức Lâm, Đức Thọ, Hà Tĩnh, năm hy sinh: 15/…/1967
 40. Đoàn Nhật Láy, sinh năm: 01/01/1934, quê quán: Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh, năm hy sinh: 24/01/1968
 41. Đoàn Văn Lương, sinh năm: 1945, quê quán: Đức Lập - Đức Thi - Hà Tĩnh, năm hy sinh: 1966
 42. Đoàn Văn Thịnh , quê quán:  Kỳ Anh, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  04/09/1974
 43. Dương Kim Thìn, quê quán:  Hà Tĩnh -
 44. Dương Quang Kỳ , quê quán:  Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 12/04/1970
 45. Dương Thanh Vân, quê quán:   Hà Tĩnh 05/10/1970
 46. Dương Văn Huệ, quê quán:  Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  24/10/1969
 47. Dương Văn Thái , quê quán:  Hà Tĩnh ?
 48. Hà Duy Lê , quê quán:  Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  1968
 49. Hà Xuân Hòa, sinh năm:  1942 , quê quán: Sơn Mỹ, Hương Sơn, Hà Tĩnh -
 50. Hồ Phi Liễu , quê quán: Hà Tĩnh, năm hy sinh:  1968
 51. Hồ Sĩ Dung , quê quán:  Kỳ Anh, Hà Tiên ( Hà Tĩnh mới đúng) -
 52. Hồ Sỹ Được, sinh năm:  1945 , quê quán: Thạch Đồng, Thạch Hà, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  08/09/1967
 53. Hồ Xuân Mậu , quê quán:  Hương Sơn, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  1967
 54. Hồ Xuân Mậu, sinh năm:  1936 , quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  1967
 55. Hoàng Bá Ớt, quê quán:  Hà Tĩnh
 56. Hoàng Ngọc Chuyếch, sinh năm:  1954 , quê quán: Hà Tinh - Hà Trung - Thanh Hóa, năm hy sinh:  1975
 57. Hoàng Trí Trọng , quê quán:  Thạch Châu, Thạch Hà, Hà Tỉnh, năm hy sinh:  15/03/1971
 58. Hoàng Văn Anh, quê quán:  Hà Tĩnh
 59. Hoàng Văn Duy , quê quán: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 28/9/1965
 60. Hoàng Văn Duy(Dị) , quê quán: (Cẩm Yên), Cẩm Phả (Cẩm Xuyên), Hà Tĩnh , năm hy sinh: 29/8/1965
 61. Hoàng Văn Hiền , sinh năm: 01/01/1944, quê quán:  Kỳ Anh, Hà Tỉnh, năm hy sinh:  24/01/1968
 62. Hoàng Văn Hùng , quê quán:  Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  12/05/1971
 63. Hoàng Xuân Quang , quê quán:  Cẩm Tiên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  27/3/1975
 64. Hoàng Xuân Quế , quê quán:  Hà Tĩnh
 65. Hoàng Xuân Sâm , quê quán:  Kỳ Anh, Hà Tĩnh
 66. Hoàng Xuân Sơn , sinh năm: 1943, quê quán:  Đức Nhuận, Đức Thọ, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  15/03/1972
 67. Hoàng Xuân Thủy , sinh năm: 1946, quê quán:  Kỳ Thư - Kỳ Anh - Hà Tĩnh , năm hy sinh: 20.10.1970
 68. Hồng Văn Quang , quê quán: Cẩm Phong, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 3/7/1975
 69. Hùynh Quốc Huy , sinh năm: 1942, quê quán:  Hương Khê, Hương Sơn, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 1968
 70. Hùynh Tước , quê quán: Hà Tĩnh ?
 71. Hùynh Văn Khánh , quê quán:  Hương Khuê, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  20/05/1970
 72. LÊ CAO NHI, quê quán:  HƯƠNG KHÊ, HÀ TĨNH, năm hy sinh: 04/1968
 73. Lê Đăng Hiến, sinh năm:  1949, quê quán:  Đức Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 06/09/1972
 74. Lê Đình Phong , quê quán: Hương Khê, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 1967
 75. Lê Hữu Nuôi , quê quán: Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 3/11/1975
 76. Lê Hữu Trạch , sinh năm: 1940 , quê quán: Hương Khê, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 1968
 77. Lê Khánh Đồng , quê quán: Hương Hà, Hương Khê, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 27/11/1969
 78. Lê Phi Liên, sinh năm:  1947, quê quán:  Đức Thắng, Đức Thọ, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 25/07/1970
 79. Lê Thiết Cường , sinh năm: 1943, quê quán:  Hương Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 13/12/1967
 80. Lê Trọng Văn, sinh năm:  1944 , quê quán: Hương Hải - Hương Khê - Hà Tĩnh, năm hy sinh:  07.03.1972
 81. Lê Tư Doãn , sinh năm: 1943 , quê quán: Kinh Thinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  28/01/1968
 82. Lê Văn Anh , quê quán: Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  22/12/1969
 83. Lê Văn Biền , sinh năm: 1948, quê quán:  Hương Sơn, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  28/12/1966
 84. Lê Văn Quyến, sinh năm:  1940 , quê quán: Hà Tĩnh, năm hy sinh:  1968
 85. Lê Văn Sơn, sinh năm:  1945 , quê quán: Thanh Điềm, Thạch Hà, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 21/05/1967
 86. Lê Văn Thi, sinh năm:  1940 , quê quán: Hà Tĩnh , năm hy sinh: 25/02/1969
 87. Lê Văn Vinh, sinh năm:  1940 , quê quán: Thạch Hội, Hà Tĩnh -
 88. Lê Văn Yển, quê quán:  Thạch Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  5/10/1967
 89. Lê Xuân Để , sinh năm: 1953 , quê quán: Sơn Bình - Hưng Sơn - Hà Tĩnh , năm hy sinh: 25.10.1966
 90. Lê Xuân Loan , quê quán: Hà Tĩnh -
 91. Lê Xuân Năm , quê quán:  Hà Tĩnh
 92. Lê Xuân Tuệ , sinh năm: 1945 , quê quán: Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  10/11/1967
 93. Lương Đình Hoạt , quê quán: Hà Tĩnh -
 94. Lương Xuân Bá , quê quán:  Can Lộc, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  1966
 95. Mai Xuân Chắn , quê quán:  Nghi Xuân, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  28/9/1966
 96. Ngô Đăng Hà, sinh năm:  1950 , quê quán: Hương Khê - Hà Tĩnh, năm hy sinh:  01.03.1970
 97. Ngô Đức Quý , quê quán:  Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  20/8/1967
 98. Ngô Xuân Quang , quê quán: Xuyên Quang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh -
 99. Nguyễn Ẩn , quê quán: Đức Xá, Đức Thọ, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 23/09/1965
 100. Nguyễn Bá Thanh, sinh năm:  1937, quê quán:  Thúy Từ, Thúy Thanh, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  17/06/1969
 101. Nguyễn Biên Phòng , quê quán: Hườn Sơn, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  1966
 102. Nguyễn Bình, quê quán: Hà Tĩnh
 103. Nguyễn Chi Long , sinh năm: 01/01/1945, quê quán:  Thạch Hà, Hà Tỉnh , năm hy sinh: 24/01/1968
 104. Nguyễn Chí Phú , quê quán:  Đức Thọ, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 1966
 105. Nguyễn Công Nhẫm , quê quán:  Cẩm Thành, Cẩm xuyên, Hà Tĩnh, năm hy sinh:  27/10/1969
 106. Nguyễn Danh Ới, sinh năm:  1940, quê quán:  Can Lộc, Hà Tĩnh , năm hy sinh: 1966
 107. Nguyễn Đình Ân, sinh năm: 1939

ĐTTA