Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà tĩnh có mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh (Phần 2)

ĐTTA) - Sau khi đăng tải danh sách liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh có mộ phần tại Vĩnh Long, Tạp chí điện tử Tri Ân nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ bạn đọc. Ngày 05.08,cựu chiến binh Trần Minh Phương tiếp tục cung cấp các thông tin về liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương. Tạp chí sẽ tiếp tục đăng tải các thông tin trên. Tạp chí xin trân trọng đăng tải, giới thiệu tới bạn đọc và thân nhân liệt sĩ. Mọi thông tin chi tiết về các liệt sĩ trong danh sách trên đề nghị liên hệ với cựu chiến binh Trần Minh Phương, số điện thoại: 0984.783.598; hoặc Tạp chí điện tử Tri Ân, địa chỉ: số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Phần 2: Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh.

Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà tĩnh có mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh (Phần 2)

ĐTTA) - Sau khi đăng tải danh sách liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh có mộ phần tại Vĩnh Long, Tạp chí điện tử Tri Ân nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ bạn đọc. Ngày 05.08,cựu chiến binh Trần Minh Phương tiếp tục cung cấp các thông tin về liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương. Tạp chí sẽ tiếp tục đăng tải các thông tin trên. Tạp chí xin trân trọng đăng tải, giới thiệu tới bạn đọc và thân nhân liệt sĩ. Mọi thông tin chi tiết về các liệt sĩ trong danh sách trên đề nghị liên hệ với cựu chiến binh Trần Minh Phương, số điện thoại: 0984.783.598; hoặc Tạp chí điện tử Tri Ân, địa chỉ: số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Phần 2: Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh.

1. Bàng Kim Hòe, sinh năm: 1958, quê quán: Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 6/7/1978

2. Cao Nhất Dung, sinh năm:   1949 , quê quán:Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An, hy sinh ngay:  16/03/1978

3. Cao Văn Hậu, sinh năm:  1955, quê quán: Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  02/09/1978

4. Đặng Thanh Lâm , sinh năm: 1960, quê quán: Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  29/11/1978

5. Đào Quang Phương , sinh năm: 1959, quê quán: Nông Trường Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  23/6/1979

6. Đào Xuân Thí, sinh năm:  1952, quê quán: Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  10/2/1978

7. Đinh Văn Nghị , sinh năm: 1960, quê quán: Đội 3 Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  12/10/1978

8. Hà Văn Hướng, sinh năm:  1958, quê quán: Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  9/7/1978

9. Hà Văn Màu, sinh năm:  1958, quê quán: Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 29/8/1978

10. Hà Văn Tính, sinh năm:  1956, quê quán: Trung Nghĩa, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  11/07/1978

11. Hà Văn Ứa, sinh năm:  1959, quê quán: Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  8/7/1978

12. Hà Xuân Quý, sinh năm:  1959, quê quán: Nghĩa Long, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  19/1/1979

13. Hồ Hữu Tuấn , sinh năm: 1958, quê quán: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 20/6/1978

14. Hồ Văn Tý , sinh năm: 1959, quê quán: Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn, Nghệ An , hy sinh ngay: 14/08/1978

15. Hồ Xuân Tựu, sinh năm:  1955, quê quán: Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 19/05/1978

16. Hoàng Công Khanh , sinh năm: 1959, quê quán: Nghi Hưng, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 29/11/1978

17. Hoàng Hữu Hùng, quê quán: Nghĩa Nhân, Nghĩa Đàn,Nghệ An , hy sinh ngay: 19/12/1978

18. Hoàng Ngọc Hải, sinh năm:  1961, quê quán: Nông Trường Cờ đỏ, Nghĩa Đàn,Nghệ An, hy sinh ngay:  30/06/1983

19. Hoàng Ngọc Nam, sinh năm:  1958, quê quán: Nghĩa Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  28/04/1978

20. Hoàng Văn Chương , sinh năm: 1959, quê quán: Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn,Nghệ An, hy sinh ngay:  27/09/1978

21. Lê Hồng Quảng , sinh năm: 1958, quê quán: N.trường 1/5, Nghĩa Đàn,Nghệ An , hy sinh ngay: 29/06/1978

22. Lê Hồng Tiến , sinh năm: 1959, quê quán: Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An, hy sinh ngay:  02/09/1978

23. Lê Minh Hợi , sinh năm: 1959, quê quán: Nghĩa Long, Nghĩa Đàn,Nghệ An , hy sinh ngay: 07/08/1978

24. Lê Minh Văn, sinh năm:  1958, quê quán: Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn,Nghệ An, hy sinh ngay:  25/11/1981

25. Lê Văn Bình, sinh năm:  1959, quê quán: Nghĩa Hiệp, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 21/01/1979

26. Lê Văn Chương , sinh năm: 1958, quê quán: Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  04/08/1978

27. Lê Văn Đài , sinh năm: 1958, quê quán: Long Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 06/05/1978

28. Lê Văn Đàm , sinh năm: 1958, quê quán: Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 9/3/1979

29. Lê Văn Hai , sinh năm: 1958, quê quán: Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 13/08/1978

30. Lê Văn Phòng , sinh năm: 1958, quê quán: Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  07/05/1978

31. Lê Văn Tâm , sinh năm: 1960, quê quán: Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  7/9/1978

32. Lê Văn Thuần, sinh năm:  1959, quê quán: Nghĩa Hộ, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  14/9/1978

33. Lê Văn Tính, sinh năm:  1957, quê quán: Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  16/10/1978

34. Lê Xuân Hạt , sinh năm: 1956, quê quán: Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ An , hy sinh ngay: 28/06/1978

35. Lương Công Đào, sinh năm:  1960, quê quán:Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn, Nghệ An , hy sinh ngay: 25/01/1979

36. Lương Khánh An, sinh năm:  1949, quê quán: Nghĩa Trên, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  16/06/1978

37. Lưu Viết Lương, sinh năm:  1959, quê quán: Nghĩa Tiến, Nghĩa Đàn,nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  28/09/1978

38. Nguyễn Đình Cát, sinh năm:  1956, quê quán: Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn,Nghệ An , hy sinh ngay: 15/02/1979

39. Nguyễn Đình Dương, sinh năm:  1958, quê quán: Nghĩa Quang, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 18/6/1978

40. Nguyễn Đình Phương , sinh năm: 1954, quê quán: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn,Nghệ An, hy sinh ngay:  11/05/1978

41. Nguyễn Hữu Thanh , sinh năm: 1958, quê quán: Nghĩa Đàn, Nghệ An, hy sinh ngay:  07/01/1978

42. Nguyễn Hữu Thanh, sinh năm:  1958, quê quán: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An, hy sinh ngay:  21/10/1978

43. Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm:  1958, quê quán: Ntr Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 31/12/1978

44. Nguyễn Ngọc Lan , sinh năm: 1959, quê quán: Nghĩa Quang, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 15/6/1976

45. Nguyễn Ngọc Phúc, sinh năm:  1957, quê quán: Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 01/10/1978

46. Nguyễn Thanh Bình 1959 , quê quán:Đội 14 N Trường 1/5, Nghĩa Đàn,Nghệ An , hy sinh ngay: 14/07/1978

47. Nguyễn Trọng Hùng , sinh năm: 1960, quê quán: Đồng Liên, Nghĩa Đàn,Nghệ An, hy sinh ngay:  08/05/1979

48. Nguyễn Văn An, sinh năm:  1958, quê quán: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Dân, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  6/10/1978

49. Nguyễn Văn An, sinh năm:  1959, quê quán: Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 5/3/1979

50. Nguyễn Văn Đệ , sinh năm: 1945 , quê quán: Nông Trường, Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An , hy sinh ngay: 13/04/1972

51. Nguyễn Văn Hiền, sinh năm:  1960, quê quán: Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 8/3/1980

52. Nguyễn Văn Hồng, sinh năm:  1957, quê quán: Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  20/07/1978

53. Nguyễn Xuân Sinh, sinh năm:  1959, quê quán: Nghĩa Thiện, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  6/2/1979

54. Phạm Đình Minh, sinh năm:  1947, quê quán: Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An, hy sinh ngay:  29/03/1969

55. Phạm Đức Cơ, sinh năm:  1959, quê quán: Nghĩa Quảng, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 9/7/1978

56. Phạm Tiến Hồng , sinh năm: 1960, quê quán: Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  19/11/1978

57. Phạm Văn Bình, sinh năm:  1954, quê quán: Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 14/9/1978

58. Phạm Văn Thục, sinh năm:  1954 , quê quán:Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ Tỉnh, hy sinh ngay:  10/08/1978

59. Phạm Văn Tình, sinh năm:  1958, quê quán: Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 17/10/1978

60. Phan Đình Tão , sinh năm: 1960, quê quán: Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 9/10/1978

61. Phan Doãn Thành , sinh năm: 1954, quê quán: Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 16/07/1978

62. Tạ Danh Đồng, sinh năm:  1963, quê quán: Đông Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  12/10/1984

63. Tăng Đình Cường, sinh năm:  1952, quê quán: Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  10/08/1978

64. Thái Bá Linh , sinh năm: 1958, quê quán: N Trường, Qd Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 12/08/1978

65. Trần Công Trình, sinh năm:  1958, quê quán: Đội 5, N Trường Qd, Nghĩa Đàn, Nghệ An, hy sinh ngay:  24/04/1978

66. Trần Đức Tính , sinh năm: 1956, quê quán: Đông Chiều, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  29/04/1978

67. Trần Mình Đức, sinh năm:  1950, quê quán: Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An, hy sinh ngay:  03/08/1978

68. Trần Ngọc Tuấn, sinh năm:  1958, quê quán: Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  25/09/1978

69. Trần Sỹ Hộ , sinh năm: 1950, quê quán: Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 21/01/1979

70. Trần Văn Đài, sinh năm:  1958, quê quán: Đại Vạn, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  04/05/1978

71. Trần Văn Dũng, sinh năm:  1958, quê quán: Đội 8 Nt 19/5, Nghĩa Đàn,Nghệ An, hy sinh ngay:  25/11/1980

72. Trần Văn Dượn, sinh năm:  1956, quê quán: Nông Trường 19/5 Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  2/4/1979

73. Trần Văn Ky , sinh năm: 1959, quê quán: Nghĩa Tiến, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  12/3/1979

74. Trương Công Toán, sinh năm:  1958, quê quán: Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn,Nghệ An, hy sinh ngay:  28/06/1978

75. Trương Đình Thịnh, sinh năm:  1960, quê quán: Nghĩa Mỹ, Nghĩa Đàn, Nghệ An , hy sinh ngay: 17/02/1979

76. Trương Khắc Vụ, sinh năm:  1956, quê quán: Nghĩa Mỹ, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  01/11/1978

77. Trương Văn Hữu, sinh năm:  1960, quê quán: Nghĩa Mỹ, Nghĩa Đàn, Nghệ An, hy sinh ngay:  01/01/1979

78. Trương Văn Lục, sinh năm:  1958 , quê quán:Nghĩa Mỳ, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay:  02/06/1978

79. Trương Văn Thọ, sinh năm:  1957, quê quán: Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 19/07/1979

80. Trương Văn Tịch, sinh năm:  1958, quê quán: Nghĩa Mỹ, Nghĩa Đàn, Nghệ An , hy sinh ngay: 31/01/1979

TCTA