Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà tĩnh có mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ Tây Ninh

(ĐTTA) - Sau khi đăng tải danh sách liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh có mộ phần tại Vĩnh Long, Tạp chí điện tử Tri Ân nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ bạn đọc. Ngày 05.08,cựu chiến binh Trần Minh Phương tiếp tục cung cấp các thông tin về liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương. Tạp chí sẽ tiếp tục đăng tải các thông tin trên. Tạp chí xin trân trọng đăng tải, giới thiệu tới bạn đọc và thân nhân liệt sĩ. Mọi thông tin chi tiết về các liệt sĩ trong danh sách trên đề nghị liên hệ với cựu chiến binh Trần Minh Phương, số điện thoại: 0984.783.598; hoặc Tạp chí điện tử Tri Ân, địa chỉ: số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Phần 1: Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh.

Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà tĩnh có mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ Tây Ninh

(ĐTTA) - Sau khi đăng tải danh sách liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh có mộ phần tại Vĩnh Long, Tạp chí điện tử Tri Ân nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ bạn đọc. Ngày 05.08,cựu chiến binh Trần Minh Phương tiếp tục cung cấp các thông tin về liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương. Tạp chí sẽ tiếp tục đăng tải các thông tin trên. Tạp chí xin trân trọng đăng tải, giới thiệu tới bạn đọc và thân nhân liệt sĩ. Mọi thông tin chi tiết về các liệt sĩ trong danh sách trên đề nghị liên hệ với cựu chiến binh Trần Minh Phương, số điện thoại: 0984.783.598; hoặc Tạp chí điện tử Tri Ân, địa chỉ: số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Phần 1: Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh.

1. Bùi Sĩ Khánh, sinh năm: 1955, quê quán: Lục Giã, Con Cuông,Nghệ An, hy sinh ngay: 17/01/1983

2. Đinh Xuân Thanh, sinh năm:1939, quê quán: Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An, hy sinh ngay: 01/10/1968

3. Đỗ Minh Hoàn , quê quán: Lục Giã, Con Cuông,Nghệ An , hy sinh ngay: 19/07/1982

4. Hà Ngọc Thủy , sinh năm:1955, quê quán: Đông Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 22/12/1978

5. Hà Văn Cúc, sinh năm:1954, quê quán: Mến Sơn, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 16/07/1978

6. Hà Văn Thuyên, sinh năm:1959 , quê quán: Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 23/05/1978

7. Hùng Văn Đoán, quê quán: Đòn Phục, Con Cuông,Nghệ An, hy sinh ngay: 06/08/1978

8. Lê Hồng Tinh, sinh năm:1960, quê quán: Mẫu Đức, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 4/2/1979

9. Lê Văn Toàn, sinh năm:1957, quê quán: Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 07/10/1978

10. Lê Viết Khoa, sinh năm:195, quê quán: 7 Lăng Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 23/09/1978

11. Lộc Văn Thanh, sinh năm:1960, quê quán: Chi Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 10/10/1978

12. Lữ Văn Mài , sinh năm:1959, quê quán: Đôn Phúc, Con Cuông, Nghệ An, hy sinh ngay: 22/05/1978

13. Lương Trung Ngọc, sinh năm:1958, quê quán: Thạch Ngan, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 13/07/1978

14. Lương Văn Chính, sinh năm:1959, quê quán: Đôn Phúc, Con Cuông, Nghệ An, hy sinh ngay: 30/04/1978

15. Lương Văn Duy , sinh năm:1958, quê quán: Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 03/12/1979

16. Lương Văn Hoa , sinh năm:1960, quê quán: Thanh Ngạn, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 22/05/1978

17. Lương Văn Minh , sinh năm:1959, quê quán: Chi Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 03/11/1978

18. Nguyễn Văn Tựu , sinh năm:1959, quê quán: Bãi Phú, Con Cuông, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 03/11/1978

19. Trần Quốc Hoàn , sinh năm:1958, quê quán: Bòng Khô, Con Cuông, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 30/08/1978

20. Vi Đức Cường , sinh năm:1958, quê quán: Chi Khê, Con Cuông, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 07/10/1978

21. Vi Văn Dậu , sinh năm:1959, quê quán: Mạn Sơn, Con Cuông, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 30/04/1978

22. Vi Văn Sao , sinh năm:1956, quê quán: Muôn Sơn, Con Cuống, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 02/12/1978

23. Bùi Văn Thế , quê quán:  Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 19/4/1981

24. Cao Danh Trọng, sinh năm:1959, quê quán: Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 26/12/1978

25. Cao Đình Vận, sinh năm:1959, quê quán: Đ7 Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 04/06/1978

26. Cao Đức Lâm, sinh năm:1952 , quê quán: Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 08/02/1978

27. Cao Đức Sĩ, sinh năm:1942 , quê quán: Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 09/09/1972

28. Cao Như Huệ, sinh năm:1947, quê quán: Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 23/02/1969

29. Cao Xuân Cừ, sinh năm:1959, quê quán: Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 31/12/1978

30. Cao Xuân Khuê, sinh năm:1944 , quê quán: Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 16/09/1968

31. Chu Văn Tá , sinh năm:1956, quê quán: Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 02/06/1979

32. Chu Văn Tiềm, sinh năm:1938 , quê quán: Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 01/01/1969

33. Chu Văn Tiến, sinh năm:1954 , quê quán: Điện Thắng, Điện Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 25/06/1978

34. Đàm Ngọc An, sinh năm:1955, quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 31/08/1978

35. Đặng Văn Đức, sinh năm: 1958, quê quán: Diễn Bình, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 19/07/1978

36. Đặng Xuân Cung, sinh năm:1955, quê quán: Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 25/11/1978

37. Đào Xuân Tuyên, sinh năm:1957, quê quán: Diễn Bích, Diễn Châu,Nghệ An , hy sinh ngay: 25/10/1979

38. Đậu Hồng Bỏ , sinh năm:1955 , quê quán: Diện Bích, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 05/02/1979

39. Đậu Văn Hùng, sinh năm:1958, quê quán: Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 23/06/1978

40. Đậu Văn Sơn , quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 8/10/1978

41. Đinh Hồng Sơn, sinh năm:1957, quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 25/07/1978

43. Đinh Viết Thịnh, sinh năm:1956, quê quán: Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 01/10/1979

44. Đinh Viết Thịnh, sinh năm:1956, quê quán: Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 10/01/1978

45. Đinh Viết Vinh, sinh năm:1953, quê quán: Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 21/07/1978

46. Đỗ Trọng Lan, sinh năm:1959 , quê quán: Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 01/02/1979

47. Đoàn Văn Hòa, sinh năm:1961 , quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu,Nghệ An , hy sinh ngay: 16/10/1982

48. Đoàn Xuân Tứ, sinh năm:1957, quê quán: Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 04/02/1979

49. Dương Đức Thắng, sinh năm:1958, quê quán: Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 02/04/1982

50. Dương Văn Diễn, sinh năm:1958 , quê quán: Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 04/05/1978

51. Dương Văn Hạc, quê quán: Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 12/05/1969

52. Hồ Danh Tuyên, sinh năm:1958, quê quán: Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 09/08/1978

53. Hồ Sỹ Quang , sinh năm:1955, quê quán: Khu Vực 1, T Trấn Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 12/03/1983

54. Hồ Văn Minh , sinh năm:1958 , quê quán: Diễn Thường, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 9/4/1979

55. Hồ Văn Sĩ , sinh năm:1959 , quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 10/09/1978

56. Hoàn Ngọc Hương, sinh năm:1960 , quê quán: Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 13/09/1978

57. Hoàng Công Phúc, sinh năm:1957, quê quán: Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 09/09/1978

58. Hoàng Hữu Thế , sinh năm:1957 , quê quán: Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 08/08/1978

59. Hoàng Ngọc Cảnh, sinh năm:1958, quê quán: Diễn Lợi, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 25/09/1978

60. Hoàng Sĩ Tương, sinh năm:1959, quê quán: Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 01/08/1978

61. Hoàng Văn Lý , sinh năm:1957, quê quán: Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 16/05/1978

62. Hoàng Văn Minh , sinh năm:1958, quê quán: Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 31/07/1978

63. Hoàng Văn Quang , sinh năm:1954, quê quán: Diễn Ký, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 05/02/1979

64. Hoàng Văn Sự , sinh năm:1958 , quê quán: Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 24/05/1978

65. Hoàng Xuân Nguyên , sinh năm:1959 , quê quán: Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 10/11/1978

66. Lê Đình Nhu , sinh năm:1959 , quê quán: Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 20/08/1978

67. Lê Đức Tài, sinh năm:1958 , quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 03/06/1984

68. Lê Kim Lệ , sinh năm:1946 , quê quán: Diễn Tường, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 08/05/1969

69. Lê Minh Đào, sinh năm:1955, quê quán: Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 28/02/1978

70. Lê Thanh Lâm, sinh năm:1947, quê quán: Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 04/01/1973

71. Lê Trung Thông , quê quán: Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 30/9/1977

72. Lê Văn Song, sinh năm:1959 , quê quán: Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 12/12/1978

73. Lê Văn Tuất, sinh năm:1947, quê quán: Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 20/05/1969

74. Lê Văn Tuất , sinh năm:1949 , quê quán: Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 05/1969

75. Lê Viết Hùng, sinh năm:1959, quê quán: Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 31/08/1978

76. Lê Xuân Hoa, sinh năm:1959, quê quán: Diễn Hoàng, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 18/8/1978

77. Lê Xuân Thắm, sinh năm:1953, quê quán: Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 22/11/1978

78. Lưu Văn Mao, sinh năm:1959, quê quán: Phú Hậu, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 14/05/1978

79. Lưu Văn Thắng, sinh năm:1959, quê quán: Phó Hậu, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngay: 13/08/1978

80. Lưu Văn Thọ, sinh năm:1954, quê quán: Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 24/09/1978

81. Mai Mỹ Yên, sinh năm:1959 , quê quán: Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 15/05/1980

83. Ngô Quang Ngô, sinh năm:1924, quê quán: Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh ngay: 1946

84. Ngô Văn Biển , sinh năm:1947, quê quán: Diễn Châu, Nghệ An , hy sinh ngay: 14/09/1973

85. Ngô Văn Sân, sinh năm:1959, quê quán: Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh , hy sinh ngay: 31/01/1979

86. Nguyễn Bách Chiến, sinh năm:1959 Diễ

 

 

ĐTTA