Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà tĩnh có phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Vĩnh Long

(ĐTTA) - Ngày 29.07.2020; Cựu chiến binh Trần Minh Phương đã gửi danh sách liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh có phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Vĩnh Long tới Tạp chí điện tử Tri Ân, Tạp chí xin trân trọng đăng tải danh sách tới bạn đọc và thân nhân liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh.

Danh sách liệt sĩ quê Nghệ An, Hà tĩnh có phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Vĩnh Long

(ĐTTA) - Ngày 29.07.2020; Cựu chiến binh Trần Minh Phương đã gửi danh sách liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh có phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Vĩnh Long tới Tạp chí điện tử Tri Ân, Tạp chí xin trân trọng đăng tải danh sách tới bạn đọc và thân nhân liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh.

1. Đặng Trọng Loan

Quê quán: Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An, 

Hy sinh ngày  14/01/1978

2. Đinh Văn Hùng, sinh năm 1956

Quê quán: Văn Yên, Nam Đàn, Nghệ An 

Hy sinh ngày: 19/02/1978

3. Hồ Hữu Sinh

Quê quán: Quỳnh Hông, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Hy sinh ngày: 10/12/1974

4. Hoàng Danh Hồng, sinh nắm 1960

Quê quán: Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An 

Hy sinh ngày: 05/06/1978

5. Lê Quang Hùng 

Quê quán: Tả Thành, Thanh Chương, Nghệ An

Hy sinh ngày: 07/02/1978

6. Lê Trường Giang, sinh năm: 1963

Quê quán: Huyện Yên Thành, Nghệ An 

Hy sinh ngày: 20/01/1979

7. Lê Văn Đương 

Quê quán: Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Hy sinh ngày: 15/03/1975

8. Lê Văn Thư 

Quê quán: Đô Lương, Nghệ An 

Hy sinh ngày: 14/01/1978

9. Lê Văn Toàn, sinh ngày 1958 

Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Hy sinh: 21/05/1978

10.Lương Văn Cảnh 18 tuổi 

Quê quán: Nghĩa Hà, Tân Kỳ, Nghệ An 

Hy sinh ngày: 20/11/1979

11. Nguyễn Đặng Đệ, sinh nắm: 1962 

Quê quán: Xã Quan Sơn, H Đô Lương, T Nghệ An 

Hy sinh ngày: 20/07/1979

12. Nguyễn Đình Dân, sinh năm: 1954

Quê quán:Thanh Thành, Yên Thành, Nghệ An 

Hy sinh ngày: 12/01/1978

13. Nguyễn Minh Thư, sinh nắm: 1954

Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An 

Hy sinh ngày: 31/01/1978

14. Nguyễn Ngọc Lưu 19 Tuổi 

Quê quán: Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An 

Hy sinh ngày: 28/05/1978

15. Nguyễn Tất Đông ( Mười) 

Quê quán: Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Hy sinh ngày: 08/12/1974

16. Nguyễn Trung Lai, sinh nắm: 1959

Quê quán: Thành Phố Vinh, Nghệ An

Hy sinh ngày: 21/02/1979

17. Nguyễn Văn Bình, sinh nắm: 1959

Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An

Hy sinh ngày: 22/10/1978

18. Trần Khắc Bình

Quê quán: Khối 9, Phường Hồng Sơn, Nghệ An

Hy sinh ngày: 07/04/1979

19. Trần Văn Nam

Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An

Hy sinh ngày: 07/01/1974

20. Trần Văn Phúc 26 Tuổi 

Quê quán: Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An 

Hy sinh ngày: 24/03/1973

21. Võ Văn Tam, sinh nắm: 1940

Quê quán: Nam Thành, Nam Đàng, Nghệ An 

Hy sinh: 20/12/1980

22. Đăng Quang Thiện 21 Tuổi

Quê quán: Quảng Lợi, Nghệ Tĩnh

Hy sinh ngày: 23/04/1979

23. Đinh Văn Mậu 

Quê quán: Quảng Cư, Quảng Thanh, Nghệ Tỉnh 

Hy sinh ngày: 04/02/1979

24. Lê Văn Hùng 20 Tuổi 

Quê quán: Châu Thái, Quang Hợp, Nghệ Tỉnh 

Hy sinh ngày/: 16/03/1979

25. Lê Văn Tuấn 23 Tuổi

Quê quán: Nghĩa Cảng, Tân Kỳ, Nghệ Tỉnh 

Hy sinh ngày: 01/05/1979

26. Lục Ngọc Hùng, sinh năm: 1957

Quê quán: Đức Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tỉnh 

Hy sinh ngày: 26/10/1979

27. Nguyễn Cảnh Thuyên 22 Tuổi 

Quê quán: Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh

Hy sinh ngày: 05/04/1979

28. Nguyễn Đăng Đề

Quê quán: Quảng Xương, Đô Lương, Nghệ Tỉnh

Hy sinh ngày: 20/07/1979

29. Nguyễn Văn Hiểu ( 5 Hiểu) 

Quê quán: Nghệ Tỉnh 

30. Nguyễn Văn Lê, sinh năm: 1956 

Quê quán: Đức Phúc, Đức Thọ, Nghệ Tỉnh 

Hy sinh ngày: 03/03/1979

31. Phạm Chinh Hữu, sinh năm 1952

Quê quán: Diễn Châu, Nghệ Tỉnh

Hy sinh ngày: 08/1972

32. Phạm Ngọc Liêm 23 Tuổi

Quê quán: Phương Mỹ, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

Hy sinh ngày: 04/02/1978

33. Phạm Xuân Đức, sinh năm: 1955

Quê quán: Đức Thịnh, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

Hy sinh  ngày: 02/01/1980

34. Trần Hữu Trí 19 Tuổi

Quê quán: Nghi Tân, Nghi Lộc, Nghệ Tỉnh 

Hy sinh ngày: 24/03/1979

35. Trần Quốc Trung 19 Tuổi

Quê quán: Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ Tỉnh

Hy sinh ngày: 12/04/1979

36. Trần Văn Hợi 21 Tuổi

Quê quán: Diễn Châu, Nghệ Tĩnh 

Hy sinh ngày: 03/03/1980

37. Trần Văn Nhàn 26 Tuổi 

Quê quán: Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh 

Hy sinh ngày: 19/02/1980

38. Trịnh Xuân Tỉnh 26 Tuổi 

Quê quán: Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Nghệ Tỉnh

Hy sinh ngày: 23/03/1979

39. Võ Công Lý 20 Tuổi 

Quê quán:Thạch Thanh, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Hy sinh ngày: 18/02/1979

40. Võ Duy Lập 21 Tuổi 

Quê quán: Kỳ Thư, Kỳ Anh, Nghệ Tỉnh

Hy sinh ngày: 25/11/1979

41. Bùi Văn Lợ 21 Tuổi

Quê quán: Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Hy sinh ngày: 06/12/1978

42. Nguyễn Bá Quý, sinh năm 1959

Quê quán: Nghi Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hy sinh ngày: 13/04/1979

43. Nguyễn Duy Huế

Quê quán:Thạch Linh, Thạch Hà, Hà Tĩnh--

44. Nguyễn Văn Kiên 21 Tuổi

Quê quán: Gia Thổ, Hương Khê, Hà Tĩnh

Hy sinh ngày: 09/06/1978

45. Nguyễn Văn Sơn, sinh nắm 1958

Quê quán: Thạch Đại, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Hy sinh ngày: 14/01/1979

46. Nguyễn Xuân Kỷ

Quê quán: 1959Đức Lĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Hy sinh ngày: 29/03/1979

47. Nguyễn Xuân Thanh

Quê quán: Xuân Tuyền, Nghi Xuân, Hà Tỉnh

Hy sinh ngày: 07/02/1978

48. Phạm Văn Hợi 20 Tuổi

Quê quán: Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Hy sinh ngày: 28/11/1979

49. Trần Đông Đức 22 Tuổi

Quê quán: Hậu Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Hy sinh ngày: 09/08/1980

50. Trương Văn Huân, sinh nắm 1959

Quê quán: Hộ Độ, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Hy sinh ngày: 30/03/1978

Mọi thông tin chi tiết về các liệt sĩ trong danh sách trên đề nghị liên hệ với chị Trần Minh Phương, số điện thoại: 0984.783.598; hoặc Tạp chí điện tử Tri Ân, địa chỉ: số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

ĐTTA