Di tích lưu niệm danh nhân Ưng Bình được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(ĐTTA) - Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử Lưu niệm danh nhân cấp tỉnh Ưng Bình.

Di tích lưu niệm danh nhân Ưng Bình được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(ĐTTA) - Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử Lưu niệm danh nhân cấp tỉnh Ưng Bình.

Di tích lưu niệm danh nhân Ưng Bình được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Châu Hương Viên nằm ở kiệt 355, đường Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là địa điểm ghi dấu về Ưng Bình, một địa chỉ văn hóa Huế, đặc biệt đối với những nghệ sĩ và người yêu Ca Huế. Chính nhờ những vị quan, nghệ sĩ có tấm lòng yêu dân, yêu nước mà nghệ thuật truyền thống của cha ông ta mới được bảo tồn và phát huy cho tới nay.

Ưng Bình Thúc Giạ Thị viết tuồng không chỉ để diễn, mà quan trọng hơn, để đem đến cho người xem một thông điệp lớn hơn về tư tưởng, đẹp hơn về thẩm mỹ và sâu hơn về tính nhân văn. Một Thi Ông có tiếng của làng Nho nước nhà, mà trong giới tao nhân mặc khách từ trong Nam cho đến tận ngoài Bắc không ai không nghe danh và biết tiếng.

Trải qua những thăng trầm lịch sử, Châu Hương Viên không còn nguyên vẹn như trước đây, nhiều công trình đã bị mai một. Tuy nhiên, với tấm lòng thành kính về một danh nhân tài ba đã có nhiều đóng góp to lớn trên lĩnh vực thi ca, hò, vè…, chính quyền và người dân địa phương, đặc biệt là các nghệ nhân, văn nghệ sỹ ở Huế và những người trực tiếp làm công tác quản lý đã góp phần bảo tồn, giữ gìn những giá trị văn hóa lịch sử của di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để phát huy có hiệu quả di tích này, các đơn vị liên quan cần tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị di tích, phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp để quản lý và khai thác hiệu quả giá trị lịch sử của di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến tham quan, học tập. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ học sinh, sinh viên về giá trị lịch sử của di tích.

Hoàng Dũng