Hồi âm đơn của ông Nguyễn Đức Thịnh về đề nghị công nhận liệt sĩ đối với bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thành

Ông Nguyễn Đức Thịnh (Đội 1, thôn Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) có đơn thư gửi đến cơ quan báo chí đề nghị công nhận liệt sĩ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công (TQGC) đối với bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thành, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Nam Định đã có Công văn số 886/SLĐTBXH-NCC do ông Vũ Kim Danh, Phó giám đốc sở ký. Nội dung công văn cho biết:

Hồi âm đơn của ông Nguyễn Đức Thịnh về đề nghị công nhận liệt sĩ đối với bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thành

Ông Nguyễn Đức Thịnh (Đội 1, thôn Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) có đơn thư gửi đến cơ quan báo chí đề nghị công nhận liệt sĩ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công (TQGC) đối với bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thành, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Nam Định đã có Công văn số 886/SLĐTBXH-NCC do ông Vũ Kim Danh, Phó giám đốc sở ký. Nội dung công văn cho biết:

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định đã tra cứu danh sách quản lý hồ sơ liệt sĩ qua các thời kỳ, thấy: Không quản lý hồ sơ liệt sĩ nào có tên là Nguyễn Văn Thành theo các thông tin mà gia đình cung cấp. Đồng thời, kiểm tra phần mềm quản lý cấp Bằng TQGC của Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH cũng không có thông tin nào thể hiện trường hợp ông Nguyễn Văn Thành đã được cấp Bằng TQGC. Tuy nhiên, tại danh sách quản lý người mất tin, mất tích, từ trần thuộc xã Nghĩa Sơn, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định thấy có các thông tin về ông Nguyễn Văn Thành. Cụ thể: Ông Nguyễn Văn Thành nhập ngũ năm 1945, hy sinh tháng 2-1954, trong trường hợp chiến đấu tại tỉnh Thái Nguyên; cấp bậc, chức vụ là C trưởng; có vợ là Nguyễn Thị Thành được nhận chế độ 300kg theo Quyết định 3071; đã cấp Bằng TQGC. Tuy nhiên, tại các trang danh sách không thể hiện số bằng, số quyết định tặng bằng.

Theo các thông tin mà UBND xã Nghĩa Sơn và ông Nguyễn Đức Thịnh cung cấp, thể hiện: Trong văn bia tại Đền thờ liệt sĩ huyện Nghĩa Hưng ở cột thứ nhất, số thứ tự 17 có ghi "Nguyễn Văn Thành hy sinh năm 1954"; tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nghĩa Sơn hàng số 11, mộ số 2 ghi "liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1910, nhập ngũ ngày 24-4-1946, hy sinh ngày 27-7-1954... (mộ không có hài cốt)"; tại bản photo Bảng vàng danh dự số 4166 do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký, tặng gia đình ông Nguyễn Văn Cần và bà Nguyễn Thị Cầu, ghi ông Nguyễn Văn Thành (là con) liệt sĩ... (theo ông Thịnh trình bày: Bản gốc đã bị thất lạc; hồ sơ, danh sách cấp Bảng vàng danh dự số 4166, cơ quan thi đua-khen thưởng hiện không còn lưu giữ được…; khoảng cuối năm 1955, đội cải cách ruộng đất về xã thu Bằng TQGC của gia đình, nói đổi bằng nhưng không thấy trả lại).

Theo biên bản làm việc giữa Ban CHQS huyện Nghĩa Hưng và UBND xã Nghĩa Sơn thể hiện tại UBND xã Nghĩa Sơn còn lưu trữ bản photo công chứng Bảng vàng danh dự, số chứng thực 65, quyển số 01 SCT/BS ngày 25-10-2010.

Từ các thông tin về ông Nguyễn Văn Thành nêu trên và căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30-7-2014 của Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định đã có Công văn số 332/SLĐTBXH-NCC ngày 28-2-2019 đề nghị Bộ CHQS tỉnh Nam Định xem xét cấp giấy báo tử đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Thành để sở có căn cứ báo cáo cấp có thẩm quyền cấp Bằng TQGC... Ngày 7-3-2019, Bộ CHQS tỉnh Nam Định có công văn trả lời các giấy tờ do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định cung cấp không thể hiện đơn vị nào đã cấp giấy báo tử... Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22-10-2013 của Bộ LĐ-TB&XH - Bộ Quốc phòng và Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 7-11-2013 của Bộ Quốc phòng chỉ hướng dẫn thủ tục quy trình cấp giấy báo tử đối với trường hợp chưa được báo tử là liệt sĩ...

Để việc xem xét, giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Đức Thịnh bảo đảm đúng các quy định của Nhà nước; đồng thời ghi nhớ công ơn đối với những người đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định đã báo cáo và kính đề nghị Cục Người có công quan tâm nghiên cứu, cho ý kiến hướng dẫn cụ thể về việc lập thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy báo tử, cấp Bằng TQGC và thực hiện các chính sách đối với thân nhân của ông Nguyễn Văn Thành.

Theo QĐND