Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 13 quyết định nhiều vấn đề quan trọng chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ III và kỷ niệm 10 năm thành lập Hội

(ĐTTA) - Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (ĐH), kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (10-2010-10/2020), ngày 25/5/2020 Ban Thường vụ (BTV) Hội đã họp hội nghị lần thứ 13 và quyết nghị một số vấn đề quan trọng.

Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 13 quyết định nhiều vấn đề quan trọng chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ III và kỷ niệm 10 năm thành lập Hội

(ĐTTA) - Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (ĐH), kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (10-2010-10/2020), ngày 25/5/2020 Ban Thường vụ (BTV) Hội đã họp hội nghị lần thứ 13 và quyết nghị một số vấn đề quan trọng.

Về các hoạt động tri ân liệt sĩ (TALS) tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập Hội và chào mừng Đại hội III của Hội.

- Chương trình nghệ thuật TALS sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2020 và phải đảm bảo sự cam kết của Công ty truyền thông về tài chính và mọi hoạt động để tổ chức chương trình thành công tốt đẹp.

- Chương trình nhắn tin TALS sẽ được tổ chức đúng theo giấy phép của Bộ TT&TT từ 1/6 đến 30/7/2020 và phải thực hiện tốt Chỉ thị 15 CT-TTg về phòng chống dịch Covid 19 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan truyền thông của TW Hội và các tổ chức Hội tích cực tuyên truyền sự kiện quan trọng này.

- Việc biên soạn cuốn sách Dấu ấn 10 năm, Film tài liêu Hành trình 10 năm TALS, Đặc san của Tạp chí điện tử Tri Ân phải hoàn tất trước tháng 10/2020; các thủ tục khen thưởng 10 năm phải hoàn thành trước tháng 7/2020.

- Đẩy mạnh các hoạt động thường xuyên của Hội hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập và Đại hội nhiệm kỳ III của Hội.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì cùng Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ 2019 (tháng 7/2019).

Về chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III:

- Thành lập Ban Tổ chức Đại hội ngay trong tháng 5/2020 do Chủ tịch Hội làm trưởng ban. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, dự kiến phân bổ đại biểu, cơ cấu tổ chức, nhân sự Ban chấp hành, Ban Kiểm tra, Lãnh đạo Hội …

- BTV nhất trí đề nghị Đại hội III nhất trí: Hội HTGĐLS Việt Nam tiếp tục thực hiện Điều lệ Hội hiện hành (được phê duyệt tại Quyết định số 209 /QĐ-BNV ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Cơ cấu lãnh đạo Hội nhiệm kỳ III gọn nhẹ gồm Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch. Khi Hội HTGĐLS TP Hồ Chí Minh được thành lập, BTV đề nghị BCH TW Hội bầu đ/c Chủ tịch Hội làm Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam.

- Tổ chức và cơ cấu của Văn phòng, các Ban chuyên môn, cơ quan đại diện phía Nam và Tạp chí điện tử Tri Ân của TW Hội vẫn ổn định như hiện nay.

Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam traoThông báo  kết quả giám định cho bà Nguyễn Thị Hương là em gái liệt sĩ Nguyễn Phi Nhân

Một số vấn đề quan trọng khác:

- Chủ đề của Đại hội: Tâm huyết, nghĩa tình, hiệu quả, phát triển.

- Các văn kiện trình Đại hội gồm: BC khái quát 10 năm thành lập Hội và kết quả 5 năm hoạt động TALS nhiệm kỳ II; Phương hướng họạt động TALS giai đoạn 2020-2025. Và BC kiểm tra của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ II.

Đề nghị các tổ chức Hội quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 62 NQ/BTV ngày 28/5/2020 của BTV Hội.

Nguyễn Đình Thường

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký.