Hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp quy tập hài cốt liệt sĩ bàn giao về các tỉnh Hải Dương, Thái Bình và Sơn La

(ĐTTA) - Từ ngày 20/9-25/9, cùng sự giúp đỡ về phương tiện của anh Đỗ Tuấn Đạt các cựu chiến binh hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các cựu chiến binh đã hành quân gần 3.000km để cất bốc và đưa các liệt sĩ về Thái Bình, Hải Dương và Sơn La.

Hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp quy tập hài cốt liệt sĩ bàn giao về các tỉnh Hải Dương, Thái Bình và Sơn La

(ĐTTA) - Từ ngày 20/9-25/9, cùng sự giúp đỡ về phương tiện của anh Đỗ Tuấn Đạt các cựu chiến binh hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các cựu chiến binh đã hành quân gần 3.000km để cất bốc và đưa các liệt sĩ về Thái Bình, Hải Dương và Sơn La.

Sau 2 năm tìm kiếm thông tin, hoàn chỉnh hồ sơ, ngày 19/9/2020, các cựu chiến binh hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã lên đường hành quân gần 3.000km về chiến trường, phối hợp cùng với chính quyền địa phương, các đơn vị đoàn thể tổ chức quy tập, cất bốc bàn giao hài cốt các liệt sĩ về địa phương an toàn:

1. Liệt sĩ Lò Văn Thỏa quê ở xã Chiềng Khoa huyện Vân Hồ , Sơn La 

2. Liệt sĩ Tô Đình Chiến quê ở xã Tây Ninh, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

3. Liệt sĩ Phạm Đức Lưu quê ở Thị trấn Tứ Kỳ , Hải Dương

Những hình ảnh đón nhận hài cốt liệt sĩ:

Lễ bàn giao liệt sĩTô Đình Chiến quê ở xã Tây Ninh, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Lễ bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ Phan Đức Lưu.

Cựu chiến binh Bùi Minh Thuyên - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Sơn La cùng với thân nhân liệt sĩ  Lò Văn Thỏa quê ở xã Chiềng Khoa huyện Vân Hồ , Sơn La 

ĐTTA