Hơn 300 suất quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(ĐTTA) - Các suất quà nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng dịch bệnh viêm hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn các phường thuộc thành phố Huế.

Hơn 300 suất quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(ĐTTA) - Các suất quà nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng dịch bệnh viêm hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn các phường thuộc thành phố Huế.

Các suất quà sẽ được hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Huế.

Ngày 4.6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành Quyết định phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ là 375 suất quà với tổng giá trị 85 triệu đồng.

Theo đó, các suất quà được viện trợ từ 4 tổ chức phi chính phủ nước ngoài là CompassionFlower (TCF/Hoa Kỳ);Aid to Children Without Parents (ACWP/Hoa Kỳ); Zhishan Foundation (Trung Quốc); International Center (IC/Hoa Kỳ) và Quỹ những trái tim Huế (H4H).

Cụ thể, các suất quà thuộc khoản viện trợ sẽ được thông qua Sở Ngoại vụ tỉnh nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng dịch bệnh viêm hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn các phường Hương Sơ,  Vỹ Dạ, An Đông và Tây Lộc (Thành phố Huế).

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Ngoại vụ tỉnh tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ Tổ chức The Development of Viet Nam Endeavors Fund đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị theo quy định.

Hoàng Dũng