Huế tiếp nhận viện trợ dự án ngăn chặn tình trạng trẻ em bị lạm dụng sức lao động

(ĐTTA) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại Ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Huế tiếp nhận viện trợ dự án ngăn chặn tình trạng trẻ em bị lạm dụng sức lao động

(ĐTTA) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại Ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ảnh minh họa. 

Theo đó, dự án do  tổ chức Blue Dragon Children's Foundation (BDCF) - Úc tài trợ với tổng vốn là 2 tỷ 723 triệu đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm giúp trẻ em bị lạm dụng sức lao động, di cư tự do và trẻ em có nguy cơ cao tại cộng đồng được an toàn và nâng cao năng lực của bản thân để phát triển toàn diện.

Đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cấp tỉnh, địa phương, các cấp các ngành làm việc trong lĩnh vực trẻ em về phòng ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em di cư tự do và lao động sớm.

Theo đó, các hoạt động chính của dự án bao gồm hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của lạm dụng sức lao động, di cư tự do và trẻ em có nguy cơ cao tại cộng đồng được an toàn và nâng cao năng lực của bản thân để phát triển toàn diện. 

Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh, địa phương, các cấp, các ngành làm việc trong lĩnh vực trẻ em và có liên quan, cộng đồng có đủ kiến thức kỹ năng để phòng ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em di cư tự do và lao động sớm. Tạo ra môi trường lành mạnh cho trẻ và xây dựng cộng đồng an toàn.

Được biết, thời gian thực hiện bắt đầu thực hiện từ 6/2020 và hoàn thành vào tháng 6/2023. 

Hoàng Dũng