Hưng Yên hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho gần 3.700 người khuyết tật

Người khuyết tật ở Hưng Yên chưa có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế tương đương 804.600 đồng/người/năm.

Hưng Yên hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho gần 3.700 người khuyết tật

Người khuyết tật ở Hưng Yên chưa có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế tương đương 804.600 đồng/người/năm.

Tỉnh Hưng Yên đã quyết định trích ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ gần 3.700 người khuyết tật chưa có thẻ bảo hiểm y tế, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh. Chính sách này được thực hiện từ ngày 1/7/2020.

 

Theo đó, người khuyết tật ở Hưng Yên chưa có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế tương đương 804.600 đồng/người/năm. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ dự kiến là gần 3 tỷ đồng/năm. Đây là những đối tượng bị khuyết tật nhẹ, kinh tế khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định, ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, chưa tham gia bảo hiểm y tế.

 

Đối với người khuyết tật, trong những năm qua, Hưng Yên đã chủ động, kịp thời triển khai nhiều chính sách chăm lo, hỗ trợ như: hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, tặng xe lăn, cấp học bổng, dạy nghề, trợ giúp tìm việc làm, trợ giúp pháp lý... Trong đó, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế. Với sự hỗ trợ tích cực từ hệ thống chính trị các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của người khuyết tật được cải thiện, nâng cao hơn.

 

Theo dư luận nhân dân Hưng Yên, quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng người khuyết tật trên địa bàn là rất nhân văn. Đây là chính sách an sinh xã hội góp phần tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và cải thiện sức khỏe cho người khuyết tật trong tình hình mới. Đây cũng là sự hỗ trợ kịp thời nhằm giảm bớt khó khăn cho người khuyết tật trong chi trả các dịch vụ khám chữa bệnh, tạo điều kiện để nhóm đối tượng này được tham gia, thụ hưởng các chính sách, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng; đồng thời, bảo đảm lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

 

Những năm gần đây, ngân sách tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm tuổi Đảng trở lên; người thu gom rác thải tại thôn, xóm, khu phố; các chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận; hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, qua đó góp phần nâng độ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh đạt gần 90% dân số.

 

Theo Vtv