Kết quả hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tháng 9

(ĐTTA) - Ngày 01.10.2020; tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức họp đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9.2020 và triển khai kế hoạch công tác tháng 10.2020.

Kết quả hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tháng 9

(ĐTTA) - Ngày 01.10.2020; tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức họp đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9.2020 và triển khai kế hoạch công tác tháng 10.2020.

 

Công tác chuẩn bị Đại hội III

Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ III và kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đã cơ bản hoàn tất. Đang kiểm điểm lại công tác chuẩn bị như sau: dự kiến Đại hội III sẽ diễn ra vào ngày 24.10.2020 tại Nhà khách Bộ Quốc phòng,  công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội các nhóm công việc được triển khai đúng tiến độ và nội dung.

Ban Thường vụ đã rà soát nội dung trong văn kiện Đại hội III, hồ sơ Đại hội đã được gửi sang Bộ Nội vụ theo quy định. Nhân sự cơ quan điều hành, giúp việc cho Đại hội đã được thông qua; dự thảo danh sách khách mời và các văn bản điều hành Đại hội…

Chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sĩ "Những người con bất tử" dự kiến diễn ra ngày 16.10.2020

Công tác tổ chức chính sách

Tiếp và tư vấn qua điện thoại 22 lượt thân nhân liệt sĩ về: đề nghị tìm hài cốt liệt sĩ, gửi mẫu đối chứng giám định AND; nhận và xử lý 12 hồ sơ tìm hài cốt liệt sĩ (tổng số hồ sơ đã nhận 3274); gửi 8 công văn các loại về tìm hài cốt liệt sĩ, làm tờ trình và quyết định tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm nhân dịp Đại hội III và 10 năm thành lập Hội.

Làm việc với một số đơn vị quân đội, cựu chiến binh và địa phương để nắm thông tin về các liệt sĩ hi sinh tại xã Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định; về một số liệt sĩ được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ Kiến Tường, Long An.

Thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Hội ký Quyết định kết nạp và cấp thẻ cho 40 hội viên.

ĐTTA