Khảo sát 563 mộ Liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Trị (Quảng Nam)

Từ ngày 18-20/9/2018, Đoàn công tác của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam gồm : đồng chí Nguyễn Hùng Phong - PCT Hội và đồng chí Phạm Văn Phủng - Phó ban Tổ chức Chính sách đi khảo sát thực tế tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Khảo sát 563 mộ Liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Trị (Quảng Nam)

Từ ngày 18-20/9/2018, Đoàn công tác của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam gồm : đồng chí Nguyễn Hùng Phong - PCT Hội và đồng chí Phạm Văn Phủng - Phó ban Tổ chức Chính sách đi khảo sát thực tế tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Đây là chuyến công tác nhằm thực hiện Công văn số 2013B/NC-HSTTS, ngày 13.9.2018 của Cục Người công trong việc lấy mẫu giám định hài cốt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ tại nghĩa trang này. Đoàn cán bộ khảo sát cũng đã trực tiếp làm việc với sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam, Phòng LĐTBXH huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Trị và Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam. Kết quả khảo sát thực địa tại nghĩa trang, đoàn nhất trí với nội dung công văn số 64/CV-UBND ngày 06.9.2017 của UBND xã Bình Trị có kèm theo sơ đồ mộ chí của nghĩa trang đã gửi lên Cục Người có công. Nghĩa trang liệt sĩ Bình Trị xây dựng từ những năm 1980. Từ đó tới nay, đã nâng cấp lần 1vào năm 2002, lần 2 vào năm 2016. Lần nâng cấp sau xây trùm lên mộ cũ. Tổng số mộ trong Nghĩa trang liệt sĩ có 563 mộ,  gồm: - 81 mộ đã có thông tin - 24 mộ chỉ có họ tên, thậm chí chỉ có tên - 11 mộ đã cất bốc hài cốt - 447 mộ không có thông tin Tuy có khó khăn, nhưng Hội cùng các cơ quan liên quan và địa phương đã quyết tâm và lấy được mẫu hài cốt liệt sĩ. Từ kết quả trên, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã đề nghị Cục Người có công giao cho Hội tổ chức lấy mẫu tại 447 mộ không có thông tin nói trên và đề nghị cho lấy mẫu ở 24 mộ, chỉ có tên, theo đề nghị của Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện Thăng Bình và UBND xã Bình Trị. Theo kết quả trên, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cũng đề nghị cục cho Hội chuyển số mẫu hài cốt lấy tại Bình Trị lần này cùng các mẫu sinh phẩm của thân nhân giao cho Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen VINMEC để tổ chức xét nghiệm giám định.  

TCTA