Liệt sĩ Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lào Cai

(ĐTTA) - Tạp chí điện tử Tri Ân nhận được danh sách liệt sĩ quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lào Cai. Tạp chí xin trân trọng đăng tải, giới thiệu tới bạn đọc và thân nhân liệt sĩ. Mọi thông tin chi tiết về các liệt sĩ trong danh sách trên đề nghị liên hệ với cựu chiến binh Trần Minh Phương, số điện thoại: 0984.783.598.

Liệt sĩ Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lào Cai

(ĐTTA) - Tạp chí điện tử Tri Ân nhận được danh sách liệt sĩ quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh có mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lào Cai. Tạp chí xin trân trọng đăng tải, giới thiệu tới bạn đọc và thân nhân liệt sĩ. Mọi thông tin chi tiết về các liệt sĩ trong danh sách trên đề nghị liên hệ với cựu chiến binh Trần Minh Phương, số điện thoại: 0984.783.598.

1. Hoàng Nghĩa Hồng, sinh năm: 1952.

Quê quán: Hương Linh, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh, ngày hy sinh: 17/02/1979.

2. Nguyễn Đăng Danh, sinh năm: 1948.

Quê quán: Ngọc Sơn - Thanh Chương - Nghệ An, ngày hy sinh:  17/02/1979.

3. Nguyễn Hữu Triệu.

Quê quán: Xuân Lộc, Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh:  02/02/1951.

4. Nguyễn Văn Sơn, sinh năm: 1959.

Quê quán: Hưng Đạo - Hưng Nguyên - Nghệ An, ngày hy sinh:  19/4/1979.

5. Nguyễn Xuân Lơn, sinh năm: 1918.

Quê quán: Nghi Ân, Nghi Lộc, Nghệ An, ngày hy sinh:  1951.

6. Phạm Đình Quý, sinh năm: 25/07/1963.

Quê quán: Nghi Ân, Nghi Lộc, Nghệ An.

7. Phan Lê Nghi , sinh năm:  1934.

Quê quán: Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An, ngày hy sinh:  24/02/1979.

TCTA