Ngành Giáo dục tôn vinh gần 400 cá nhân, tập thể tại Đại hội thi đua yêu nước

Sáng 23-9, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Thứ nhất Hội đồng thi đua-Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và chỉ đạo đại hội.

Ngành Giáo dục tôn vinh gần 400 cá nhân, tập thể tại Đại hội thi đua yêu nước

Sáng 23-9, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Thứ nhất Hội đồng thi đua-Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và gần có gần 700 đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân được đề nghị danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các chiến sĩ thi đua toàn quốc ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020; các Nhà giáo Nhân dân được phong tặng năm 2017; đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; học sinh đoạt Huy chương Vàng trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn văn hóa năm 2020; sinh viên nghiên cứu khoa học đoạt giải nhất năm 2019.

a

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới, nền giáo dục nước nhà đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển bền vững trong tình hình mới, ngành Giáo dục đã và đang triển khai mạnh mẽ yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng.

Các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển GD-ĐT: Hệ thống giáo dục quốc dân từng bước được củng cố và sắp xếp lại, bước đầu xây dựng xã hội học tập và tạo điều kiện cho mọi người học tập suốt đời. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã thể chế hóa quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn để phát triển và hội nhập quốc tế.

a

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu dự lễ chào cờ.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Giai đoạn 2020-2025, toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện các Phong trào Thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Thủ tướng Chính phủ, ngành Giáo dục phát động. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Phong trào Thi đua đổi mới, sáng tạo trong học tập, giảng dạy và quản lý giáo dục. Yếu tố quản lý là điểm mới của giai đoạn tới.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, cơ chế chính sách cần đi trước một bước để tạo điều kiện cho các thầy cô giáo đổi mới, sáng tạo. Thời gian qua, đặc biệt là 2 năm gần đây, nhiều cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đến lãnh đạo quản lý từ Bộ, Sở tới phòng GD-ĐT đã có nhiều đổi mới. Ngành giáo dục đã có nhiều gương người tốt, việc tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo môi trường tốt cho các thầy cô giáo đổi mới, sáng tạo; hướng tới một môi trường giáo dục lành mạnh; xây dựng môi trường nhà trường hạnh phúc. Tinh thần này cần lan tỏa trong ngành và từng bước lan tỏa trong xã hội.

a

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại đại hội.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thể hiện tin tưởng, các thầy cô giáo, đặc biệt là thầy cô làm công tác quản lý giáo dục sẽ có được những đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý giáo dục; từ đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 51 và Kết luận số 49 của Ban Bí thư; tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Trong 5 năm qua, ngành Giáo dục đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành quả bước đầu trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Giáo dục, ông Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ GD-ĐT) công bố quyết định khen thưởng cho tổng số 384 cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến, gồm: Khối các Sở GD-ĐT: 188 tập thể và cá nhân; Khối các trường thuộc Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 84 tập thể và cá nhân; Khối các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT: 102 tập thể và cá nhân.

a

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Có 24 tập thể, cá nhân (19 tập thể và 5 cá nhân), đại diện cho các điển hình tiên tiến của ngành Giáo dục lên vị trí danh dự để nhận Bằng khen Bộ trưởng.

Theo QĐND